logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT 2020 – Aspekty praktyczne dla zaawansowanych. Szkolenie on-line.

Szkolenie on-line adresowane do osób zaawansowanych w problematyce podatku VAT. Praktyczne aspekty stosowania wybranych przepisów ustawy o VAT w świetle najnowszych zmian prawnych.

Szkolenie on-line. Podatek VAT 2020 w praktyce dla zaawansowanych. Zasady rozliczeń podatkowych, wybrane zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług w praktyce. Kompleksowa analiza zmian i aktualnych problemów. Webinarium prowadzi Marcin Perlikowski.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Podatek VAT 2020 – Aspekty praktyczne dla zaawansowanych.

Wykładowca: Marcin Perlikowski.


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Webinarium: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00-16:00.


Cena: 290 zł netto / 290 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie online: Podatek VAT 2020 – Aspekty praktyczne dla zaawansowanych. Polbi

 

Idea szkolenia


System podatkowy podlega ciągłym zmianom. Dotyczy to również przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).  Materiał zaprezentowany na szkoleniu on-line umożliwi rozpoznanie nowych obszarów zagrożeń związanych z rozliczaniem podatku VAT czy konieczności dostosowanie systemów księgowych do planowanych zmian podatku VAT. Webinarium adresowane jest do osób zaawansowanych w problematyce VAT.

 

Cel szkolenia on-line


Celem internetowego szkolenia „Podatek VAT 2020” jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz podstawowych zagadnień dotyczące tego podatku. Webinarium ma za zadanie zaprezentowanie słuchaczom najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych na 2020 roku nowych regulacji w obszarze tego podatku. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji podatku VAT.

  

Adresaci webinarium podatkowego


Szkolenie on-line obejmujące aspekty praktyczne dotyczące podatku VAT kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić wiedzę w zakresie nowych i planowanych rozwiązań z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). W szkoleniu powinni wziąć udział księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej, osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe spółek, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji oraz specjaliści i doradcy podatkowi.

 

Szkolenie online - Podatek VAT 2020 (aspekty praktyczne).

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – VAT 2020


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

I. Wybrane definicje VAT – aspekty prawne

Aspekty prawne związane ze stosowaniem wybranych definicji legalnych pomieszczonych w art. 2 ustawy o VAT, w tym w szczególności definicji:

 1. sprzedaży w aspekcie jej praktycznego stosowania w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych,
 2. pierwszego zasiedlenia w nowym brzmieniu obowiązującym po zmianach dokonanych w 2019 roku,
 3. terenów budowlanych,
 4. pojazdów samochodowych.

Modyfikacja niektórych definicji legalnych oraz nowe definicje ustawowe wprowadzane od 1 kwietnia 2020 roku.

 

II. Czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z systemu VAT

Problemy praktyczne związane z prawidłową identyfikacją realizowanych aktywności jako czynności podlegających lub niepodlegających systemowi VAT – kiedy właściwa jest nota a kiedy faktura?

 1. Zastosowanie tzw. „fikcji prawnej” dla potrzeb uznania nieodpłatnych czynności za odpłatną dostawę towarów bądź odpłatne świadczenie usług.
 2. Czynności uznane z mocy prawa za dostawę towarów.
 3. Konstytutywne warunki właściwe dla ustalenia, że miało miejsce świadczenie usług.

 

III. VAT – UE, tzw. pakiet Quick Fixes

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w świetle zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2020 roku – tzw. pakiet Quick Fixe.

 

IV. Definicja podatnika VAT

Legalne definicje podatnika dla potrzeb stosowania określonych w ustawie o VAT procedur podatkowych po ostatnich zmianach przepisów z zakresu podatku od towarów i usług.

 

V. Obowiązek podatkowy

Zasady ogólne oraz szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT – przykłady praktyczne.

 

VI. Miejsce świadczenia – dostawa towarów

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów – jakie elementy transakcji należy wziąć pod uwagę dla prawidłowego ustalenia miejsce świadczenia przy dostawie towarów?

 

VII. Miejsce świadczenia – świadczenie usług

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodane.

 

VIII. Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania – jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania przy dokonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT? Studium przypadków na przykładach transakcji krajowych oraz międzynarodowych.

 

IX. Stawki podatku VAT oraz zwolnienia

Stawki podatku VAT oraz zwolnienia od podatku. Sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT. Nowa matryca stawek VAT – wybrane problemy.

 

X. Wiążąca informacja stawkowa

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – tryb oraz zasady wydawania informacji. Zakres oraz zasady mocy wiążącej WIS w stosunku do organów podatkowych.

 

XI. Odliczenie i zwrot podatku VAT

Odliczenie i zwrot podatku VAT. Odliczanie częściowe oraz korekta roczna i wieloletnia podatku VAT.

 1. Tryb i zasady oraz terminy i ograniczenia dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 2. Ustawowe wyłączenia prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z uwzględnieniem tez wynikających z wyroku TSUE z 2 maja 2019roku w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18.
 3. Zasady oraz tryb stosowania tzw. wskaźnika struktury w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.
 4. Zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.
 5. Zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika oraz wskaźnika struktury w układzie „piętrowym”.

 

XII. Samochód osobowy w aspekcie podatku VAT

Nabycie i eksploatacja samochodów osobowych – problemy praktyczne przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa oraz stanowisk prezentowanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego.

 

XIII. Deklaracje i ewidencje VAT

 1. Deklaracje oraz ewidencje VAT – obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik kontrolny – JPK VAT od 1 kwietnia 2020 roku).
 2. Informacje jakie muszą zostać zamieszczone w ewidencji VAT po 1 kwietnia 2020 roku.
 3. Zasady nakładania przez naczelnika urzędu skarbowego na podatnika kary pieniężnej za błędy ujawnione w ewidencji VAT które nie zostały przez tego podatnika skorygowane w odpowiednim trybie.

 

XIV. Kasy rejestrujące

Kasy fiskalne on-line, kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii w świetle bieżących zmian prawnych – usystematyzowanie zagadnienia.

 

XV. Faktury VAT – zasady dokumentowania transakcji

Wybrana problematyka dotycząca dokumentowania transakcji za pomocą faktur ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych, w tym w szczególności:

 1. okoliczności mające wpływ na obowiązek zamieszczania w fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” (tzw. obligatoryjny MPP,)
 2. zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące z uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

XVI. Biała lista podatników

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT czyli tzw. „biała lista podatników” – wybrane zagadnienia związane z wykazem na przykładach praktycznych przy uwzględnieniu objaśnień podatkowych  wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

XVII. Solidarna odpowiedzialność

Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatników w ustawie o VAT po ostatnich zmianach przepisów.

 

XVIII. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Panel dyskusyjny dla uczestników szkolenia „Podatek VAT 2020 dla zaawansowanych”. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian i funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) w firmie czy przedsiębiorstwie oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Prowadzący webinarium, wykładowca

Marcin Perlikowski – wykładowca, szkoleniowiec.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia omawiające podatek VAT 2020 są  prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie trwania webinarium.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ !

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 250 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie.

 

Szkolenie on-line (webinarium). Podatek VAT 2020 - Aspekty praktyczne dla zaawansowanych.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu aktualnych i planowanych zmian w podatku od towarów i usług (VAT) otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia – Podatek VAT 2020


Kontakt w sprawie szkolenia online : Podatek VAT 2020. Prowadzi Marcin Perlikowski.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki,

tel. 22 629 13 88,

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Szkolenie – VAT 2020. Najnowsze  zmiany przepisów VAT. Zmiany w podatku od towarów i usług dla zaawansowanych. Aspekty praktyczne.

 

Szkolenie dla zaawansowanych w problematyce podatku VAT. Praktyczne aspekty stosowania wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w świetle najnowszych zmian prawnych. Zasady rozliczeń podatkowych, wybrane zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług w praktyce. Kompleksowa analiza zmian i aktualnych problemów. Wykład prowadzi Marcin Perlikowski.

 

Aspekty prawne związane ze stosowaniem wybranych definicji legalnych pomieszczonych w art. 2 ustawy o VAT, w tym w szczególności definicji:

 1. sprzedaży w aspekcie jej praktycznego stosowania w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych,
 2. pierwszego zasiedlenia w nowym brzmieniu obowiązującym po zmianach dokonanych w 2019 roku,
 3. terenów budowlanych,
 4. pojazdów samochodowych.

Modyfikacja niektórych definicji legalnych oraz nowe definicje ustawowe wprowadzane od 1 kwietnia 2020 roku.

 

Problemy praktyczne związane z prawidłową identyfikacją realizowanych aktywności jako czynności podlegających lub niepodlegających systemowi VAT – kiedy właściwa jest nota a kiedy faktura?

 1. Zastosowanie tzw. „fikcji prawnej” dla potrzeb uznania nieodpłatnych czynności za odpłatną dostawę towarów bądź odpłatne świadczenie usług.
 2. Czynności uznane z mocy prawa za dostawę towarów.
 3. Konstytutywne warunki właściwe dla ustalenia, że miało miejsce świadczenie usług.

 

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w świetle zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2020 roku – tzw. pakiet Quick Fixe.

 

Legalne definicje podatnika dla potrzeb stosowania określonych w ustawie o VAT procedur podatkowych po ostatnich zmianach przepisów z zakresu podatku od towarów i usług.

 

Zasady ogólne oraz szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT – przykłady praktyczne.

 

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów – jakie elementy transakcji należy wziąć pod uwagę dla prawidłowego ustalenia miejsce świadczenia przy dostawie towarów?

 

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

Podstawa opodatkowania – jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania przy dokonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT? Studium przypadków na przykładach transakcji krajowych oraz międzynarodowych.

 

Stawki podatku VAT oraz zwolnienia od podatku. Sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT. Nowa matryca stawek VAT – wybrane problemy.

 

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – tryb oraz zasady wydawania informacji. Zakres oraz zasady mocy wiążącej WIS w stosunku do organów podatkowych.

 

Odliczenie i zwrot podatku VAT. Odliczanie częściowe oraz korekta roczna i wieloletnia podatku VAT.

 1. Tryb i zasady oraz terminy i ograniczenia dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 2. Ustawowe wyłączenia prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z uwzględnieniem tez wynikających z wyroku TSUE z 2 maja 2019roku w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18.
 3. Zasady oraz tryb stosowania tzw. wskaźnika struktury w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.
 4. Zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.
 5. Zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika oraz wskaźnika struktury w układzie „piętrowym”.

 

Nabycie i eksploatacja samochodów osobowych – problemy praktyczne przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa oraz stanowisk prezentowanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego.

 

 1. Deklaracje oraz ewidencje VAT – obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik kontrolny – JPK VAT od 1 kwietnia 2020 roku).
 2. Informacje jakie muszą zostać zamieszczone w ewidencji VAT po 1 kwietnia 2020 roku.
 3. Zasady nakładania przez naczelnika urzędu skarbowego na podatnika kary pieniężnej za błędy ujawnione w ewidencji VAT które nie zostały przez tego podatnika skorygowane w odpowiednim trybie.

 

Kasy fiskalne on-line, kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii w świetle bieżących zmian prawnych – usystematyzowanie zagadnienia.

 

Wybrana problematyka dotycząca dokumentowania transakcji za pomocą faktur ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych, w tym w szczególności:

 1. okoliczności mające wpływ na obowiązek zamieszczania w fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” (tzw. obligatoryjny MPP,)
 2. zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące z uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT czyli tzw. „biała lista podatników” – wybrane zagadnienia związane z wykazem na przykładach praktycznych przy uwzględnieniu objaśnień podatkowych wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatników w ustawie o VAT po ostatnich zmianach przepisów.

 

Panel dyskusyjny dla uczestników szkolenia „Podatek VAT 2020 dla zaawansowanych”. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian i funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) w firmie czy przedsiębiorstwie oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Podatek VAT 2020 – Aspekty praktyczne dla zaawansowanych.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

SZKOLENIE ON-LINE

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.Webinaria (szkolenia online) to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Nowoczesna, zdalna forma prowadzenia zajęć umożliwia przesyłanie uczestnikom szkolenia relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do przygotowanych prezentacji. Interaktywny kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Opera.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku


Dokonaj zgłoszenia na szkolenie on-line.

Otrzymujesz potwierdzenie dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium e-mailem udostępnimy link do szkolenia.

W dniu szkolenia przy użyciu linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Logowanie na webinarium

 

Wirtualna poczekalnia

 

Webinarium – szkolenie on-line

 

Kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań

 

 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

WEBINARIUM – POLBI

Interaktywne, internetowe szkolenie na żywo


 • Webinarium to szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Podatek VAT 2020


Organizacja szkolenia online: Podatek VAT 2020 - Aspekty praktyczne dla zaawansowanych.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content