Polbi

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne

Prezentujemy zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji, etapy postępowania i przebieg egzekucji administracyjnej. Egzekucja administracyjna po najnowszych zmianach w prawie a także praktyczne aspekty prowadzenia skutecznej egzekucji.

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Szkolenie

 

Egzekucja administracyjna – Idea szkolenia


Szkolenie ukazuje w klarowny sposób zasady postępowania egzekucyjnego w administracji w świetle aktualnej praktyki i orzecznictwa sądowego. Uczestnicy szkolenia będą mogli przy pomocy metody warsztatowej przyswoić prawidłowy tok egzekucji administracyjnej – ta umiejętność okaże się niezwykle przydatna dla wszystkich, którzy w urzędzie odpowiadają za tok prowadzonej egzekucji.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia o egzekucji administracyjnej?


Warsztaty dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji oraz prezentujące przebieg egzekucji administracyjnej kierujemy do:

 • pracowników działów egzekucyjnych i egzekutorów,
 • kierowników jednostek egzekucyjnych,
 • pracowników działów prawnych,
 • inspektorów celnych i skarbowych,
 • osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

 

Nowości w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym


W trakcie szkolenia zwrócimy szczególną uwagę na zmiany dotyczące obowiązków pieniężnych, a także omówimy zmiany w postępowaniu egzekucyjnym związane z przepisami o doręczeniach elektronicznych.

 

Główne punkty programu szkolenia o postępowaniu egzekucyjnym


Postępowanie egzekucyjne w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej. Co zmieniło się ostatnio w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

 • Możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.
 • Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia.
 • Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela.
 • Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.
 • Tytuły wykonawcze. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Zbieg egzekucji.
 • Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.
 • Instytucja umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów: a) w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, b) w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji, c) w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.

 

Pełny wykaz zagadnień omawianych podczas kursu znajduje się w zakładce – Program

 

Kamil Miśtal – Wykładowca, prawnik, ekspert prawa administracyjnego


Kamil Miśtal - Wykładowca Polbi

Polbi - Kamil Miśtal, wykładowca

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Cel szkolenia o egzekucji administracyjnej


Szkolenia ma na celu kompleksowe omówienie przebiegu egzekucji administracyjnej. Analizie zostaną poddane znowelizowane przepisy a także treść zupełnie nowych aktów wykonawczych. Dodatkową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu będzie poznanie całkowicie odmienionych instytucji prawnych oraz prześledzenie zmienionych form prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Szkolenie – Postępowanie egzekucyjne w administracji


 • Postępowanie egzekucyjne w administracji | Przebieg egzekucji administracyjnej
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
 • Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.