Polbi

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych, kwoty wolne

Potrącenia i egzekucja z wynagrodzenia za pracę i zasiłków oraz umów cywilnoprawnych

Prawo gwarantuje ochronę wynagrodzenia – ale czy w każdym przypadku? Czym są potrącenia obowiązkowe a czym dobrowolne? Rola pracodawcy w potrąceniach z pensji, egzekucja administracyjna i sądowa, zbieg egzekucji, maksymalne potrącenia i aktualne kwoty wolne.

 

Potrącenia z wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych bez tajemnic


 • Poznasz zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków
 • Będziesz wiedział ile wynoszą aktualne limity i kwoty wolne od potrąceń
 • Przeprowadzimy analizę obliczania poszczególnych rodzajów potrąceń
 • Omówimy procedury egzekucji administracyjnej i sądowej

 

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów. Szkolenie - Polbi.

 

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków – Idea szkolenia


Podczas szkolenia omawiamy dokonywanie w praktyce potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzeń za prac, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego czy umów cywilnoprawnych oraz informujemy o kwotach, które są  wolne od potrąceń. W programie kursu uczestnicy znajdą również zagadnienia związane z egzekucją administracyjną i sądową: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych


 • Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników, odliczenia a potrącenia oraz egzekucja z wynagrodzenia na gruncie aktualnych regulacji prawnych.
 • Rodzaje świadczeń ulegających potrąceniu i granice potrąceń z wynagrodzenia
 • Kwoty wolne od potrąceń, kategorie potrąceń z wynagrodzeń i terminy dokonywania potrąceń.
 • Potrącenia z innych świadczeń na rzecz pracownika, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy.
 •  Potrącenia dokonywane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczę Socjalnych i prawidłowe rozliczanie zaliczek na podróże służbowe i zasady ich potrącania.
 • Zasady potrącania egzekwowanych świadczeń z benefitów udzielanych pracownikowi.
 • Zwrot przez pracownika kosztów i opłat poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • PPK – Zasady i terminy potrąceń, najczęstsze problemy z dokonywaniem potrąceń składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego a także potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 • Obowiązki pracodawcy wobec komornika w przypadku zajęcia wynagrodzenia.
 • Zbieg zajęć komorniczych oraz administracyjnych i konsekwencje nieprawidłowego dokonywania potrąceń.

 

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych podczas kursu dostępny w zakładce – Program

 

Osoba prowadząca szkolenie – Katarzyna Gospodarowicz


Katarzyna Gospodarowicz - Wykładowca. Szkolenia

Polbi, Warszawa. Wykładowca - Katarzyna Gospodarowicz

 

KATARZYNA GOSPODAROWICZ

Prawnik, radca prawny, autorka licznych specjalistycznych publikacji branżowych. Doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Specjalistka z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych.

 

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za rozliczenia wynagrodzeń za pracę


Szkolenie dotyczące potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz zasiłków kierowane jest do osób związanych z naliczaniem wynagrodzeń, specjalistów do spraw wynagrodzeń i płac, księgowych, właścicieli i personelu biur rachunkowych.

 

Szkolenie – Potrącenia z wynagrodzeń, umów i zasiłków


 • Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów, kwoty wolne,  zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz potrąceń ustawowych i dobrowolnych
 • Kurs dla pracowników działu kadr i płac, księgowych i pracodawców
 • Czas trwania zajęć online – 6 godzin (w tym przerwy), zajęcia online na żywo
 • Wykładowca, ekspert prawa pracy – Katarzyna Gospodarowicz
 • Cena katalogowa kursu online – 498 PLN – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 2/28/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
2 marca 2023
Czwartek, w godz. 9:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Katarzyna Gospodarowicz
Uczymy tego, na czym się znamy.