logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Prawo pracy – Biuletyn najistotniejszych problemów i zmian przepisów. Szkolenie on-line.

Biuletyn prawa pracy - Kontrowersje stosowania najnowszych przepisów w praktyce.

Biuletyn Prawa Pracy, czyli najistotniejsze problemy w praktyce. Szkolenie on-line stanowiące próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji stosowania najnowszych przepisów Kodeksu pracy i pozostałych aktów prawnych z obszaru prawa pracy. Webinarium prowadzi dr Piotr Wąż.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł szkolenia: Prawo pracy – Biuletyn najistotniejszych problemów i zmian przepisów.

Prowadzący zajęcia / trener: dr Piotr Wąż.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-14:00.


Cena: 290 zł netto / 290 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Prawo pracy - Biuletyn. Szkolenie online. Piotr Wąż.

 

Cel szkolenia on-line


Szkolenie internetowe ma na celu przekazanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa pracy i prawidłowych zasad dotyczących właściwego ich stosowania na tle najistotniejszych problemów oraz służy pomocą w rozstrzyganiu szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce wdrażania najnowszych regulacji prawa pracy.

 

Adresaci zajęć internetowych


Biuletyn prawa pracy będący aktualnym przeglądem najistotniejszych problemów prawa pracy kierujemy do pracodawców i pracowników a zwłaszcza do osób zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w firmach i przedsiębiorstwach. Zdalne zajęcia internetowe polecamy również osobom, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu objętego programem szkolenia.

 

Biuletyn Prawa Pracy – Program szkolenia


🖥️ 🌐 Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

Biuletyn Prawa Pracy, czyli najistotniejsze problemy prawa pracy. Szkolenie stanowiące próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

 

Szczegółowy program

 1. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
 2. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową?
 3. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 4. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
 5. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
 6. Czy ewidencja wykonywanych czynności prowadzona przez pracownika świadczącego pracę zdalną, zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?
 7. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
 8. Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
 9. W jaki sposób zrekompensować niezachowany odpoczynek na zasadach art. 132 KP, a w jaki sposób na zasadach art. 15zf Koronaustawy?
 10. W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń na zasadach Tarczy 3?
 11. Jakie formy monitoringu mogą być stosowane w odniesieniu do pracowników świadczących pracę zdalnie?
 12. W jakich przypadkach roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu na zasadach art. 15g Koronaustawy nie ulegnie obniżeniu?
 13. Jak najefektywniej zaplanować pracę w długich okresach rozliczeniowych?
 14. Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
 15. Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika?
 16. W jakich sytuacjach obawa zarażenia koronawirusem może stanowić uzasadnioną podstawę odmowy wykonania polecenia służbowego lub zaprzestania świadczenia pracy?
 17. Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy?
 18. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 19. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?
 20. Czy w okresie obniżonego etatu objęci nim pracownicy mogą pracować w nadgodzinach, jeżeli zajdzie taka potrzeba?
 21. Czy obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w każdym zakładzie pracy?
 22. Jak zorganizować inną pracę pracownikom, którzy nie mogą świadczyć pracy w formie zdalnej?
 23. Jak najefektywniej ułożyć harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) dla pracownika zatrudnionego na część etatu?
 24. Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
 25. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?

 

Piotr Wąż – Wykładowca, prowadzący webinarium

Piotr Wąż

 

 

Praktyczny charakter warsztatów


Najnowsze regulacje prawa pracy zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

 

Korzyści dla uczestników webinarium


Udział w zdalnym szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem.

 

Biuletyn najistotniejszych zmian przepisów prawa pracy - szkolenie on-line.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | 🖥️ 🌐 Webinaria, szkolenia on-line.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 14:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia online - Biuletyn Prawa Pracy.

Koordynator webinarium

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

🖥️ 🌐 Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Prawo pracy - Biuletyn najistotniejszych zmian. Szkolenie online - webinarium.

 

Biuletyn Prawa Pracy, czyli najistotniejsze problemy prawa pracy. Szkolenie stanowiące próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

 

Szczegółowy program szkolenie on-line


 1. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
 2. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową?
 3. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 4. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
 5. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
 6. Czy ewidencja wykonywanych czynności prowadzona przez pracownika świadczącego pracę zdalną, zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?
 7. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
 8. Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
 9. W jaki sposób zrekompensować niezachowany odpoczynek na zasadach art. 132 KP, a w jaki sposób na zasadach art. 15zf Koronaustawy?
 10. W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń na zasadach Tarczy 3?
 11. Jakie formy monitoringu mogą być stosowane w odniesieniu do pracowników świadczących pracę zdalnie?
 12. W jakich przypadkach roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu na zasadach art. 15g Koronaustawy nie ulegnie obniżeniu?
 13. Jak najefektywniej zaplanować pracę w długich okresach rozliczeniowych?
 14. Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
 15. Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika?
 16. W jakich sytuacjach obawa zarażenia koronawirusem może stanowić uzasadnioną podstawę odmowy wykonania polecenia służbowego lub zaprzestania świadczenia pracy?
 17. Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy?
 18. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 19. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami koronawirusa?
 20. Czy w okresie obniżonego etatu objęci nim pracownicy mogą pracować w nadgodzinach, jeżeli zajdzie taka potrzeba?
 21. Czy obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w każdym zakładzie pracy?
 22. Jak zorganizować inną pracę pracownikom, którzy nie mogą świadczyć pracy w formie zdalnej?
 23. Jak najefektywniej ułożyć harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) dla pracownika zatrudnionego na część etatu?
 24. Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
 25. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?

 

Szkolenie on-line

Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji. Webinaria to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Interaktywny i stały kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Chcesz uczestniczyć w szkoleniu on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą: poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia, potwierdzimy termin webinarium, prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe, udostępnimy materiały szkoleniowe oraz wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie szkoleniu.

 

Co powinieneś zrobić – krok po kroku?


Szkolenia on-line. E-learning. Webinarium: Polbi - Warszawa.

Dokonaj zgłoszenia – zapisz się na szkolenie.

E-mailem potwierdzimy dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępnimy link do szkolenia.

Korzystając z linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Logowanie na webinarium


 

Wirtualna poczekalnia – internetowy pokój spotkań


 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

Webinarium – szkolenie on-line na żywo


 

Stały kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań


 

 

🖥️ 🌐 | WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Zdobywaj i uaktualniaj wiedzę i umiejętności oraz podnoś swoje kompetencje bez wychodzenia z domy czy biura!

 

Szkolenia on-line, webinaria

Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty, które prowadzi Pan Piotr Wąż!


 

Piotr Wąż – Więcej o wykładowcy …

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs zdalny (on-line)


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 250 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia organizowane przez Polbi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium – Biuletyn Prawa Pracy


Organizacja szkolenia on-line: Biuletyn prawa pracy.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne / zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń on-line


Kontakt w sprawie szkoleń on-line (webinary).Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM, III piętro, budynek hotelu Marriott

Telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15

Mail: biuro@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-02-08

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-14:00.

Cena dla osoby: 390 zł 290 zł *

Cena dla wielu osób: 330 zł / os. 290 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-02-01 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content