Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Prawo pracy – Biuletyn najistotniejszych problemów i zmian przepisów. Szkolenie on-line.

Biuletyn prawa pracy - Kontrowersje stosowania najnowszych przepisów w praktyce.

Biuletyn Prawa Pracy, czyli najistotniejsze problemy w praktyce. Szkolenie on-line stanowiące próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji stosowania najnowszych przepisów Kodeksu pracy i pozostałych aktów prawnych z obszaru prawa pracy. Webinarium prowadzi dr Piotr Wąż.

 

Biuletyn Prawa Pracy, czyli najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza 2020 roku i pierwszego półrocza 2021 roku.

 

SZKOLENIE ON-LINE


Prawo pracy – Biuletyn najistotniejszych problemów i zmian


Szkolenie prowadzi dr Piotr Wąż

 

Prawo pracy - Biuletyn. Szkolenie online. Piotr Wąż.


Webinarium, interaktywne szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 10:00-15:00

Cena: 290 zł za osobę (VAT zw.)

 

Cel szkolenia on-line


Szkolenie internetowe ma na celu przekazanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa pracy i prawidłowych zasad dotyczących właściwego ich stosowania na tle najistotniejszych problemów oraz służy pomocą w rozstrzyganiu szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce wdrażania najnowszych regulacji prawa pracy.

 

Adresaci zajęć internetowych


Biuletyn prawa pracy będący aktualnym przeglądem najistotniejszych problemów prawa pracy kierujemy do pracodawców i pracowników a zwłaszcza do osób zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w firmach i przedsiębiorstwach. Zdalne zajęcia internetowe polecamy również osobom, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu objętego programem szkolenia.

 

Biuletyn Prawa Pracy – Program szkolenia


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Biuletyn Prawa Pracy, czyli najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza 2020 roku i pierwszego półrocza 2021 roku.

 

Szczegółowy program

 1. Czy dzień szczepienia przeciw Covid-19 jest dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
 2. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe testy na Covid-19?
 3. Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać czas pracy przy monitorze ekranowym?
 4. Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać wysokość na jakiej pracownik wykonuje pracę?
 5. Czy po ostatniej zmianie przepisów nadal możliwe jest wydanie duplikatu/odpisu świadectwa pracy?
 6. W jakim przypadku pracownik powracający po okresie kwarantanny bądź izolacji spowodowanej koronawirusem podlega badaniom profilaktycznym?
 7. Jakie zmiany w zakresie wstępnych badań lekarskich wprowadziła Tarcza 6.0?
 8. Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
 9. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zawiązku z zaostrzeniem przepisów wobec dłużników alimentacyjnych?
 10. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
 11. Czy pracownik może zostać zmuszony do pracy w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych?
 12. Czy polecenie wykonywania pracy zdalnej należy przechowywać w aktach osobowych?
 13. Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
 14. Czy można przeprowadzić okresowe szkolenie BHP w reżimie sanitarnym?
 15. Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?
 16. Na jakich zasadach pracownik może zostać zmuszony do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie pandemicznym, a na jakich zasadach poza tym okresem?
 17. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową?
 18. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 19. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
 20. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
 21. Czy ewidencja wykonywanych czynności prowadzona przez pracownika świadczącego pracę zdalną, zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?
 22. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
 23. W jaki sposób zrekompensować niezachowany odpoczynek na zasadach art. 132 KP, a w jaki sposób na zasadach art. 15zf Koronaustawy?
 24. W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń na zasadach Tarczy 3?
 25. Jakie formy monitoringu mogą być stosowane w odniesieniu do pracowników świadczących pracę zdalnie?
 26. W jakich przypadkach roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu na zasadach art. 15g Koronaustawy nie ulegnie obniżeniu?
 27. Jak najefektywniej zaplanować pracę w długich okresach rozliczeniowych?
 28. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 29. Zasady zwolnień grupowych w „okresie pandemicznym”
 30. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?

 

Wykładowca, prowadzący webinarium


Piotr Wąż doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

 

Praktyczny charakter warsztatów


Najnowsze i najistotniejsze regulacje prawa pracy zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

 

Korzyści dla uczestników webinarium


Udział w zdalnym szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy oraz pozwala usystematyzować i przypomnieć najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza 2020 roku i pierwszego półrocza 2021 roku.

 

Biuletyn najistotniejszych zmian przepisów prawa pracy - szkolenie on-line.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia online - Biuletyn Prawa Pracy.

Koordynator webinarium

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

 

Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Prawo pracy - Biuletyn najistotniejszych zmian. Szkolenie online - webinarium.

Biuletyn Prawa Pracy, czyli najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza 2020 roku i pierwszego półrocza 2021 roku. Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

 

Szczegółowy program szkolenie on-line


 

 1. Czy dzień szczepienia przeciw Covid-19 jest dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
 2. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe testy na Covid-19?
 3. Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać czas pracy przy monitorze ekranowym?
 4. Czy po zmianie przepisów w skierowaniu na badania należy wskazywać wysokość na jakiej pracownik wykonuje pracę?
 5. Czy po ostatniej zmianie przepisów nadal możliwe jest wydanie duplikatu/odpisu świadectwa pracy?
 6. W jakim przypadku pracownik powracający po okresie kwarantanny bądź izolacji spowodowanej koronawirusem podlega badaniom profilaktycznym?
 7. Jakie zmiany w zakresie wstępnych badań lekarskich wprowadziła Tarcza 6.0?
 8. Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
 9. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zawiązku z zaostrzeniem przepisów wobec dłużników alimentacyjnych?
 10. Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
 11. Czy pracownik może zostać zmuszony do pracy w okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych?
 12. Czy polecenie wykonywania pracy zdalnej należy przechowywać w aktach osobowych?
 13. Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
 14. Czy można przeprowadzić okresowe szkolenie BHP w reżimie sanitarnym?
 15. Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?
 16. Na jakich zasadach pracownik może zostać zmuszony do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie pandemicznym, a na jakich zasadach poza tym okresem?
 17. W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową?
 18. Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 19. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
 20. Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
 21. Czy ewidencja wykonywanych czynności prowadzona przez pracownika świadczącego pracę zdalną, zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?
 22. Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
 23. W jaki sposób zrekompensować niezachowany odpoczynek na zasadach art. 132 KP, a w jaki sposób na zasadach art. 15zf Koronaustawy?
 24. W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń na zasadach Tarczy 3?
 25. Jakie formy monitoringu mogą być stosowane w odniesieniu do pracowników świadczących pracę zdalnie?
 26. W jakich przypadkach roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu na zasadach art. 15g Koronaustawy nie ulegnie obniżeniu?
 27. Jak najefektywniej zaplanować pracę w długich okresach rozliczeniowych?
 28. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 29. Zasady zwolnień grupowych w „okresie pandemicznym”
 30. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Organizacja webinarium – Biuletyn Prawa Pracy


Organizacja szkolenia on-line: Biuletyn prawa pracy.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wewnętrzne / zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń on-line


Kontakt w sprawie szkoleń on-line (webinary).Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM, III piętro, budynek hotelu Marriott

Telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content