Polbi

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty, uprawnienia policji i kuratorów sądowych

Przemoc w rodzinie i zapobieganie przemocy domowej

Analiza przypadków obejmujących kwestie antyprzemocowe i obszar rodzinny i opiekuńczy, działania służące przeciwdziałaniu przemocy domowej, procedura „niebieskiej karty”.

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Niebieska karta – Szkolenie.

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Niebieska Karta


Szkolenie porusza kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i omawia procedurę niebieskiej karty na gruncie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Cel szkolenia o przeciwdziałaniu przemocy domowej


Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi zasadami dotyczącymi zapobieganiu przemocy w rodzinie. Omówione zostaną kwestie dotyczące zmian w kodeksie postępowania cywilnego a także ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Program szkolenia


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz procedura niebieskiej karty

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wprowadzenie.
 2. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 3. Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania o jego bezpośredniego otoczenia – nowe postępowanie nieprocesowe w KPC
 4. Rola Policji i Żandarmerii Wojskowej w sprawach przemocy w rodzinie.
 5. Uprawnienia kuratorów sądowych w zakresie realizacji zapisów ustawy antyprzemocowej.
 6. Konsekwencje zmian i ich potencjalny wpływ na praktykę organów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Elementy kontroli nad realizacją zakazu zbliżania się nałożonym przez sąd.
 8. Przebieg procedury Niebieskiej Karty a zmiany w ustawie antyprzemocowej.
 9. Ochrona danych osobowych w kwestii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Kamil Miśtal – Prowadzący warsztaty „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”


Kamil Miśtal - Wykładowca PolbiPolbi - Kamil Miśtal, wykładowca

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym a także postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Zajęcia adresujemy do kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych a także do pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie.

 

Szkolenie – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | Procedura Niebieskiej Karty w praktyce
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
 • Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.