Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty, uprawnienia policji i kuratorów sądowych

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty, uprawnienia policji i kuratorów sądowych

Ustawa antyprzemocowa (o przeciwdziałaniu przemocy domowej) w praktyce i najnowsze zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

Niebieska karta, Przemoc w rodzinie, przeciwdziałanie - Szkolenie

 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Niebieska Karta


Szkolenie porusza kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omawia procedurę niebieskiej karty na gruncie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzący Kamil Miśtal dokonuje analizy przypadków obejmujących kwestie antyprzemocowe oraz obszar rodzinny i opiekuńczy, służący przeciwdziałaniu przemocy domowej.

 

Cel szkolenia


Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z aktualnymi zasadami dotyczącymi zapobieganiu przemocy w rodzinie. Omówione zostaną kwestie dotyczące zmian w kodeksie postępowania cywilnego a także ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Koniecznym okazuje się przedstawienie uprawnień określonych organów i podmiotów, które uczestniczą we wskazanym procesie. Całość zostanie oparta na dotychczasowej praktyce i orzecznictwie sądowym z uwypukleniem elementów spornych.

 

Program szkolenia


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz procedura niebieskiej karty

 

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wprowadzenie.
 2. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 3. Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania o jego bezpośredniego otoczenia – nowe postępowanie nieprocesowe w KPC
 4. Rola Policji i Żandarmerii Wojskowej w sprawach przemocy w rodzinie.
 5. Uprawnienia kuratorów sądowych w zakresie realizacji zapisów ustawy antyprzemocowej.
 6. Konsekwencje zmian i ich potencjalny wpływ na praktykę organów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Elementy kontroli nad realizacją zakazu zbliżania się nałożonym przez sąd.
 8. Przebieg procedury Niebieskiej Karty a zmiany w ustawie antyprzemocowej.
 9. Ochrona danych osobowych w kwestii przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Prowadzący warsztaty „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”


Kalmil Miśtal - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia i webinaria.

Kamil Miśtal

KAMIL MIŚTAL

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

Więcej o wykładowcy …

 

 

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Zajęcia adresujemy do kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych a także do pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie.

 

Regulacje prawne, omawiane przepisy


Podczas zajęć szczegółowo zostaną omówione Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC) i ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Program

Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania o jego bezpośredniego otoczenia – nowe postępowanie nieprocesowe w KPC

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (przemoc domowa). Niebieska Karta.


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Przemoc w rodzinie – ustawa antyprzemocowa. Najnowsze zmiany w przepisach – praktyczne aspekty

 

 

Organizacja szkolenia – Ustawa antyprzemocowa


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 


POZNASZ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REGULACJI ZAWARTYCH USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE (TZW. USTAWY ANTYPRZEMOCOWEJ)


 

 

Materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i  zagadnieniom dotyczącym niebieskiej karty otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

 

Szkolenia zamknięte. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i  procedurze niebieskiej karty to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Polbi - Warszawa. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty w praktyce | Renomowany wykładowca – Kamil Miśtal | Zajęcia na żywo w formie on-line | Czas trwania: około 5,5 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content