Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Hurtownia Farmaceutyczna – Reklamacje, zwroty, wstrzymania, wycofania produktu z obrotu. Szkolenie on-line.

Wymagania, wytyczne i procedury w procesie rozpatrywania reklamacji.

Podczas webinarium Anna Krawczak omówi wymagania i wytyczne oraz procedury stosowane w procesie rozpatrywania reklamacji, oceny reklamacji oraz zastosowania technik analizy ryzyka dotyczące obrotu produktami leczniczymi w obrocie dokonywanym przez hurtownie farmaceutyczne.

 

Hurtownia Farmaceutyczna – Reklamacje, zwroty, wstrzymania, wycofania produktu z obrotu


Zajęcia on-line prowadzi Anna Krawczak


Reklamacje, zwroty, wstrzymania, wycofania produktu leczniczego z obrotu w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie on-line.


Webinarium, interaktywne szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 10:00-15:00

Cena: 690 zł za osobę (VAT zw.)

 

Omawiana tematyka


Szkolenie on-line obejmuje swoim zakresem omówienie sposobu postępowania i raportowania w przypadku decyzji o wstrzymaniu / wycofaniu produktu z obrotu przez hurtownię farmaceutyczną zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) oraz praktyczne aspekty powyższych zagadnień.

 

PROGRAM SZKOLENIA


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Reklamacje, zwroty, wstrzymania i wycofania produktu leczniczego z obrotu.

 

I. Podstawy prawne – Prawo farmaceutyczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Komunikaty GIF.

II. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. DPD Rozdział 6 – Reklamacje, zwroty, podejrzenia sfałszowania produktów leczniczych, wstrzymanie i wycofanie produktów leczniczych.

III. Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień.

 1. Rodzaje reklamacji – odpowiedzialność podmiotu, wytwórcy i dystrybutora.
 2. Procedury rozpatrywania reklamacji i prowadzenia postępowań wyjaśniających.
 3. Postępowanie wyjaśniające i proces decyzyjny.
 4. Analiza pierwotnych przyczyn oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
 5. Specyfika reklamacji dystrybucyjnych.
 6. Zwrócone produkty lecznicze.
 7. Sfałszowane produkty lecznicze.
 8. Wstrzymanie i wycofanie – procedura.
 9. Wycofanie produktu z obrotu – analiza przyczyn.

 

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak – wykładowca. Szkolenia i kursy. Ekspert GMP, GDP, audytor.

Anna Krawczak

Anna Krawczak. Wykładowca DPD. Polbi - Warszawa.ANNA KRAWCZAK

Praktyk w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych.

Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości.

Ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Wieloletni, ceniony i doświadczony szkoleniowiec i wykładowca

Więcej o wykładowcy …

 

Cel szkolenia on-line


Webinarium ma na celu omówienie podstawowych zasad dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji produktu leczniczego, sposobu postępowania z produktem leczniczym zwróconym na skutek decyzji wycofania produktu z obrotu w hurtowni farmaceutycznej oraz zwrotami handlowymi.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie on-line dotyczące reklamacji, zwrotów, wstrzymania, wycofania produktu z obrotu w hurtowniach farmaceutycznych  kierowane jest do:

 1. Osób Odpowiedzialnych / Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych,
 2. Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
 3. Specjalistów ds. Jakości / ds. Reklamacji w Hurtowni Farmaceutycznych,
 4. Specjalistów w Dziale Handlowym.

 

Metoda prowadzenia szkolenia online


Szkolenie on-line omawiające problematykę realizacji w praktyce reklamacji, zwrotów, wstrzymania i wycofania produktu leczniczego z obrotu w dystrybucji hurtowej prowadzone jest w formie wykładu i prezentacji przykładów. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Szkolenie on-line


Zajęcia prowadzone jest w formie zdalnej i mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać wykładowcy pytania, zgłaszać uwagi i sugestie za pośrednictwem czatu. | Webinaria, szkolenia on-line.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie webinarium.

 

Kontakt z opiekunem webinarium


Kontakt z sprawie szkolenia – online: Reklamacje i zwroty w hurtowni farmaceutycznej.

Koordynator szkoleń dla branży

farmaceutycznej i hurtowni leków

JOANNA AJDYS

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

 

Program

Reklamacje, zwroty, wstrzymania, wycofania produktu leczniczego z obrotu w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie on-line.

 

Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo


 

Reklamacje, zwroty, wstrzymania i wycofania produktu leczniczego z obrotu.

 

I. Podstawy prawne – Prawo farmaceutyczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Komunikaty GIF.

II. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. DPD Rozdział 6 – Reklamacje, zwroty, podejrzenia sfałszowania produktów leczniczych, wstrzymanie i wycofanie produktów leczniczych.

III. Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień.

 1. Rodzaje reklamacji – odpowiedzialność podmiotu, wytwórcy i dystrybutora.
 2. Procedury rozpatrywania reklamacji i prowadzenia postępowań wyjaśniających.
 3. Postępowanie wyjaśniające i proces decyzyjny.
 4. Analiza pierwotnych przyczyn oraz działania korygujące i zapobiegawcze.
 5. Specyfika reklamacji dystrybucyjnych.
 6. Zwrócone produkty lecznicze.
 7. Sfałszowane produkty lecznicze.
 8. Wstrzymanie i wycofanie – procedura.
 9. Wycofanie produktu z obrotu – analiza przyczyn.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Anna Krawczak

Anna Krawczak – Ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Wieloletni, ceniony i doświadczony szkoleniowiec i wykładowca. Audytor (zarządzanie jakością i systemy jakości). Prowadzi własna firmę konsultingową PharmAK. Praktyk obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Współpracuje od lat z firmą POLBI w zakresie prowadzenia szkoleń  i webinariów.

 

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak – wykładowca. Szkolenia i kursy. Ekspert GMP, GDP, audytor.

Anna Krawczak

Anna Krawczak. Trener i ekspert, Polbi - Warszawa.ANNA KRAWCZAK

Praktyk w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych.

Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości.

Ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Wieloletni, ceniony i doświadczony szkoleniowiec i wykładowca

Więcej o wykładowcy…

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych. Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

Numer rachunku bankowego


Polbi – mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Numer konta - rachunek bankowy, Polbi - Warszawa.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie on-line?


Cena zawiera: udział w zajęciach (webinarium), materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi.

Organizacja szkolenia on-line.


Organizacja szkolenia DPD online: Reklamacje i zwroty.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda prowadzenia szkolenia on-line


Internetowe zajęcia omawiające problematykę reklamacji i zwrotów w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych prowadzone są w formie wykładu, prezentacji przykładów oraz dyskusji i odpowiedzi na pytania na czacie.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia informacje o zasadach dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji produktu leczniczego, sposobów postępowania z produktem leczniczym zwróconym na skutek decyzji wycofania produktu z obrotu oraz zwrotami handlowymi.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

Zaświadczenie – Wzór.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Więcej: Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt. | Zapytanie ofertowe

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content