Polbi

RODO – Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych

Czym są w świetle RODO są naruszenia praw i wolności osób?

Ocena ryzyka jako obowiązek administratora danych osobowych (RODO). Obowiązek oceny zagrożeń wynikających z RODO. Konieczność ujmowania w ocenie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Naruszenie ochrony danych osobowych a obowiązek przeprowadzenia analizy stwierdzającej, czy doszło do naruszenia praw i wolności osób których dane dotyczą. Wykład i zajęcia praktyczne w formie webinarium prowadzi dr Jakub Rzymowski.

 

Często spotykanym błędem przy ocenie ryzyka jest brak ujmowania w oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Prawa i wolności osób wskazane są w RODO – należy jedynie umieć je znaleźć.

 

Szkolenie online z RODO - Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób.

 

RODO a obowiązki ADO


Ocena ryzyka jest obowiązkiem każdego administratora danych osobowych (ADO). Niewykonanie wbrew przepisom RODO oceny ryzyka grozi odpowiedzialnością administracyjną i cywilną. Podczas internetowych zajęć szczegółowo prezentujemy źródła obowiązku oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych i wskazujemy odpowiednie prawa (i wolności).

 

Ocena ryzyka – prawidłowa ocena zagrożeń


Ocena ryzyka prowadzona w ramach RODO jest bardzo często robiona niewłaściwie. Analizie poddawane są rozliczne zagrożenia techniczne a pomijane są przy tym zagrożenia, których obowiązek oceny wynika z przepisów RODO.

 

Adresaci – do kogo kierujemy szkolenie?


Szkolenie generalnie adresowane jest do każdego, kto chce nauczyć się przeprowadzania oceny ryzyka zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO. Zdalne warsztaty internetowe skierowane są przede wszystkim do:

 • administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy robią oceny ryzyka na etapie wdrożenia RODO, oraz później, w sposób powtarzalny, lub periodyczny;
 • do osób zajmujących się bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych;
 • do osób, które zajmują się usługowo ocenianiem ryzyka przetwarzania danych.

 

PROGRAM ZAJĘĆ: RODO – OCENA RYZYKA


 1. Obowiązek oceny ryzyka: źródła obowiązku, sankcje, dowody realizacji obowiązku.
 2. Zagrożenia techniczno-organizacyjne wskazane w RODO.
 3. Prawa (i wolności) o charakterze zasadniczym wskazane w RODO.
 4. Prawa i wolności o charakterze szczegółowym wskazane w RODO.
 5. Inne prawa i wolności.
 6. Prawdopodobieństwo i waga naruszenia.
 7. Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych pod kątem zagrożeń techniczno-organizacyjnych.
 8. Ocena ryzyka pod kątem naruszania szczegółowych praw i wolności.
 9. Ocena ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności zasadniczych.
 10. Ocena ryzyka jako konkretyzacja zasad.
 11. Cześć warsztatowa. Prawie połowa czasu szkolenia poświęcone jest na zajęcia praktyczne.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Jakub Rzymowski – Doświadczony wykładowca, dr nauk prawnych


Jakub Rzymowski - Wykładowca, ekspert. Polbi - Warszawa.Jakub Rzymowski, Polbi – Warszawa.

 

JAKUB RZYMOWSKI

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec.

Doświadczony trener, autor i współautor artykułów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

 

Co tak naprawdę znajduje się w przepisach RODO?


Dowiedz się jak przepisy RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) regulują uwzględnianie w oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

 

Warsztaty: RODO – Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności


Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.