Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

RODO - Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

RODO – Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych

Jak oceniać ryzyko ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w sposób zgodny z RODO?

Szkolenie – Ocena ryzyka jako obowiązek administratora danych osobowych (RODO). Obowiązek oceny zagrożeń wynikających z RODO. Konieczność ujmowania w ocenie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Naruszenie ochrony danych osobowych a obowiązek przeprowadzenia analizy stwierdzającej, czy doszło do naruszenia praw i wolności osób których dane dotyczą. Wykład i zajęcia praktyczne w formie webinarium prowadzi dr Jakub Rzymowski.

 

Czym są w świetle RODO naruszenia praw i wolności osób?

Często spotykanym błędem przy ocenie ryzyka jest brak ujmowania w oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Prawa i wolności osób wskazane są w RODO – należy jedynie umieć je znaleźć.

Szkolenie online z RODO - Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób.


Zajęcia online na żywo, prawie połowa czasu poświęcona na zajęcia praktyczne

Warsztaty prowadzi dr Jakub Rzymowski

 

 

RODO a obowiązki ADO


Ocena ryzyka jest obowiązkiem każdego administratora danych osobowych (ADO). Niewykonanie wbrew przepisom RODO oceny ryzyka grozi odpowiedzialnością administracyjną i cywilną. Podczas internetowych zajęć szczegółowo prezentujemy źródła obowiązku oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych i wskazujemy odpowiednie prawa (i wolności).

 

Ocena ryzyka – prawidłowa ocena zagrożeń


Ocena ryzyka prowadzona w ramach RODO jest bardzo często robiona niewłaściwie. Analizie poddawane są rozliczne zagrożenia techniczne a pomijane są przy tym zagrożenia, których obowiązek oceny wynika z przepisów RODO.

 

Adresaci – do kogo kierujemy szkolenie?


Szkolenie generalnie adresowane jest do każdego, kto chce nauczyć się przeprowadzania oceny ryzyka zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO. Zdalne warsztaty internetowe skierowane są przede wszystkim do:

 • administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy robią oceny ryzyka na etapie wdrożenia RODO, oraz później, w sposób powtarzalny, lub periodyczny;
 • do osób zajmujących się bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych;
 • do osób, które zajmują się usługowo ocenianiem ryzyka przetwarzania danych.

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ: RODO – OCENA RYZYKA


 1. Obowiązek oceny ryzyka: źródła obowiązku, sankcje, dowody realizacji obowiązku.
 2. Zagrożenia techniczno-organizacyjne wskazane w RODO.
 3. Prawa (i wolności) o charakterze zasadniczym wskazane w RODO.
 4. Prawa i wolności o charakterze szczegółowym wskazane w RODO.
 5. Inne prawa i wolności.
 6. Prawdopodobieństwo i waga naruszenia.
 7. Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych pod kątem zagrożeń techniczno-organizacyjnych.
 8. Ocena ryzyka pod kątem naruszania szczegółowych praw i wolności.
 9. Ocena ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności zasadniczych.
 10. Ocena ryzyka jako konkretyzacja zasad.
 11. Cześć warsztatowa. Prawie połowa czasu szkolenia poświęcone jest na zajęcia praktyczne.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Jak wyglądają zajęcia dotyczące ocena ryzyka?


✔ Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo

✔ Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie

✔ Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie problemów

 

Jakub Rzymowski - Wykładowca i trener Polbi.


Jakub Rzymowski – Doświadczony trener, dr nauk prawnych, ekspert

 

Co tak naprawdę znajduje się w przepisach RODO?


Dowiedz się jak przepisy RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) regulują uwzględnianie w oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień związanych z prawidłową oceną ryzyka zgodnie z RODO ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych

 

Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie


Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Zapraszamy na zajęcia w godz. 10:00-16:00


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Warsztaty: RODO – Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności

Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener, autor i współautor artykułów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

 

Jakub Rzymowski – Ekspert, wykładowca, trener


Jakub Rzymowski - Wykładowca, ekspert. Polbi - Warszawa.

Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski - Ekspert, wykładowca, trener, dr nauk prawnych.JAKUB RZYMOWSKI

 

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący wykłady i szkolenia oraz autor i współautor licznych artykułów dotyczących ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka. Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

 

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych. Jakub Rzymowski – Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)  i medycznych danych pacjentów, podpisu elektronicznego, dokumentacji medycznej prowadzonej przez wszystkie typy placówek ochrony zdrowia oraz informatyzacji administracji.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia. Oferujemy odroczone terminy płatności! Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie – Jak oceniać ryzyko ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w sposób zgodny z RODO?

 

Organizacja szkolenia: RODO – Ocena ryzyka


Organizacja szkolenia online: RODO - Ocena ryzyka (naruszenie praw i wolności).

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Jak wygląda szkolenie?


Prezentujemy materiał wideo przedstawiający przebieg realnych zajęć. Zobacz fragmenty wykładu (plik video): | Przykład (nr 1), | Przykład (nr 2).

 

Widok szkolenia online. RODO - Ocena ryzyka. Webinarium - Polbi.

 

Webinarium – warsztatowa forma zajęć


Około połowy czasu webinarium stanowią zajęcia warsztatowe. Prowadzący ocenia ryzyko czynności zaproponowanych przez uczestników szkolenia on-line a w przypadku braku propozycji sam określi takie czynności.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00, telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content