Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

RODO – Ochrona osobowych danych medycznych. Szkolenie on-line.

Webinarium - Właściwa realizacja obowiązków wynikających z RODO w podmiotach medycznych.

Ochrona osobowych danych medycznych na podstawie przepisów w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie RODO). Szkolenie online prowadzi dr Jakub Rzymowski.

 

SZKOLENIE ON-LINE


RODO – Ochrona osobowych danych medycznych


Zajęcia prowadzi Jakub Rzymowski


Ochrona osobowych danych medycznych - Szkolenie online.


Webinarium, interaktywne szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 9:00 – 15:00

Cena 450 zł za osobę (VAT zw.)

 

Wprowadzenie


Mimo 3 już lat, które upłynęły od momentu rozpoczęcia stosowania RODO, wiele podmiotów medycznych nie do końca wdrożyło przepisy RODO lub niewłaściwie realizuje obowiązki, które wynikają z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Idea szkolenia online


Niewłaściwa ochrona osobowych danych medycznych naraża podmioty lecznicze na odpowiedzialność administracyjną i na odpowiedzialność cywilną. Wydaje się, że stoimy przed falą odszkodowań za naruszenie przepisów RODO. Należy się do tego przygotować.

 

Cel szkolenia


Szkolenia ma na celu zapoznanie osób odpowiedzialnych w podmiotach medycznych z obowiązkami wynikającymi z przepisów RODO w zakresie ich stosowania w ochronie osobowych danych medycznych.

 

Na co szczególnie zwrócimy uwagę


Prowadzący zajęcia uczuli na możliwe metody unikania odpowiedzialności, zwłaszcza cywilnej, przeanalizuje zakres niezbędnej dokumentacji, jaką powinna prowadzić placówka lecznicza oraz wskaże, jak ewentualnie poprawić już funkcjonujące procedury ochrony osobowych danych medycznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA


Szkolenie on-line |  Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Ochrona osobowych danych medycznych na podstawie przepisów RODO

 1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną osobowych danych medycznych.
 2. Dualna podstawa prawna do przetwarzania danych szczególnych kategorii. Zgoda, oświadczenia w dokumentacji a zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Właściwa podstawa dopuszczalności przetwarzania danych medycznych.
 3. Zasady z wynikając z art. 5 RODO. Ich rola i doniosłość.
 4. Obowiązki informacyjne i uprawnienia informacyjne. Udostępnianie informacji z art. 13 RODO a udostępnianie informacji o prawach pacjenta.
 5. Odpowiedzialność administracyjna i odpowiedzialność cywilna.
 6. Dokumenty nazwane i dokumenty nienazwane na gruncie RODO. Po co jest dokumentacja. Dokumentacja jako narzędzie ochrony przed odpowiedzialnością.
 7. Powierzenie przetwarzania w branży medycznej, jako nadużywana umowa.
 8. Prawo do bycia zapomnianym i przepisy analogiczne, a okresy przechowywania dokumentacji medycznej.
 9. Udostępnianie osobowych danych medycznych – udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta.
 10. Prawa i wolności na gruncie RODO. Ocena ryzyka. Ocena skutków. Naruszenia ochrony danych i zasady ich zgłaszanie.
 11. Inspektor ochrony danych.

 

Obowiązkowa dokumentacja RODO


UWAGA: Szkolenie nie obejmuje zagadnień związanych z obowiązkową dokumentacją tworzoną na gruncie RODO. Sprawy te omawiamy na osobnym szkoleniu, poświęconym jedynie dokumentacji medycznej.

 

Prowadzący szkolenie – dr Jakub Rzymowski


Jakub Rzymowski. Szkolenia, warsztaty, seminaria, webinaria i konferencje. Współpracownik Polbi.


Jakub Rzymowski to specjalista znany i ceniony na rynku szkoleń w Polsce. Wykładowca, praktyk i ekspert ochrony danych osobowych, autor licznych artykułów i książek, m.in. komentarza do RODO.

 

Adresaci szkolenia


Do udziału w zajęciach internetowych (webinarium) związanych z ochroną medycznych danych osobowych zapraszamy:

 • osoby, które w placówce ochrony zdrowia mają kontakt z danymi osobowymi pacjenta – są to m.in pracownicy recepcji, lekarze i personel medyczny, kadra kierownicza oraz osoby wprost odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w placówce medycznej,
 • osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się udzielaniem informacji o stanie zdrowia i udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów i są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w tych podmiotach.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 9:00-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z opiekunem webinarium


Dokumentacja medyczna. Kontakt z sprawie szkolenia on-line.

Koordynator szkoleń dla służby zdrowia,

placówek opieki zdrowotnej, szpitali,

przychodni i gabinetów lekarskich

JOANNA AJDYS

tel. 22 629 13 88,

joanna@polbi.com.pl

Program

 

RODO – Ochrona osobowych danych medycznych. Szkolenie online, webinarium.

 

RODO – Ochrona osobowych danych medycznych


Szkolenie on-line |  Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Ochrona osobowych danych medycznych na podstawie przepisów RODO

 1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną osobowych danych medycznych.
 2. Dualna podstawa prawna do przetwarzania danych szczególnych kategorii. Zgoda, oświadczenia w dokumentacji a zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Właściwa podstawa dopuszczalności przetwarzania danych medycznych.
 3. Zasady z wynikając z art. 5 RODO. Ich rola i doniosłość.
 4. Obowiązki informacyjne i uprawnienia informacyjne. Udostępnianie informacji z art. 13 RODO a udostępnianie informacji o prawach pacjenta.
 5. Odpowiedzialność administracyjna i odpowiedzialność cywilna.
 6. Dokumenty nazwane i dokumenty nienazwane na gruncie RODO. Po co jest dokumentacja. Dokumentacja jako narzędzie ochrony przed odpowiedzialnością.
 7. Powierzenie przetwarzania w branży medycznej, jako nadużywana umowa.
 8. Prawo do bycia zapomnianym i przepisy analogiczne, a okresy przechowywania dokumentacji medycznej.
 9. Udostępnianie osobowych danych medycznych – udostępnianie informacji o pacjencie za życia i po śmierci pacjenta.
 10. Prawa i wolności na gruncie RODO. Ocena ryzyka. Ocena skutków. Naruszenia ochrony danych i zasady ich zgłaszanie.
 11. Inspektor ochrony danych.

 

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener, autor i współautor artykułów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

 

Jakub Rzymowski – Ekspert, wykładowca, trener


Jakub Rzymowski - Wykładowca, ekspert. Polbi - Warszawa.

Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski - Ekspert, wykładowca, trener, dr nauk prawnych.JAKUB RZYMOWSKI

 

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący wykłady i szkolenia oraz autor i współautor licznych artykułów dotyczących ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

 

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych


Jakub Rzymowski – Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)  i medycznych danych pacjentów, podpisu elektronicznego, dokumentacji medycznej prowadzonej przez wszystkie typy placówek ochrony zdrowia oraz informatyzacji administracji.

Numer rachunku bankowego


Polbi – mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Numer konta - rachunek bankowy, Polbi - Warszawa.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Organizacja szkolenia (on-line) – RODO, ochrona danych


Organizacja szkolenia online RODO - Ochrona osobowych danych medycznych.

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Wykład na szkoleniu on-line  prowadzony jest w oparciu o autorskie prezentacje i materiały szkoleniowe. Dyskusja na czacie podczas zajęć pozwala na wymianę doświadczeń i udzielanie odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez słuchaczy webinarium.

 

Efekty i korzyści z uczestnictwa w zajęciach


Uczestnicy szkolenia online otrzymają dużą dawką wiedzy praktycznej, jak przetwarzać medyczne dane osobowe zgodnie z prawem. Udział w webinarium pomoże zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczących zbierania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych i danych medycznych pacjentów i wszelkich informacji o stanie ich zdrowia.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień związanych z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z RODO w podmiotach medycznych w zakresie ochrony osobowych danych medycznych otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-05-20

Webinarium. Zajęcia w godz. 9:00-15:00.

Cena dla osoby: 450 zł 310 zł *

Cena dla wielu osób: 420 zł / os. 310 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-04-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content