Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Umowa o dzieło – nowy obowiązek zgłaszania do ZUS. Szkolenie on-line.

Webinarium: Zgłaszanie do ZUS umowy o dzieło. Kto, kiedy i jak powinie informować ZUS o zawartych umowach o dzieło?

Zgłoszenie do ZUS umów o dzieło od 2021 roku. Nowy obowiązek podmiotu zatrudniającego. Kogo dotyczy obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło i kiedy poinformować ZUS o zawartych umowach? Na webinarium zaprasza Renata Majewska.

 

PROGRAM SZKOLENIA


🖥️ Szkolenie on-line |🌐 Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

 I. Umowa o pracę, zlecenie a może umowa o dzieło

Omówienie i porównanie podstawowych umów zatrudnieniowych (umowa o pracę, umowa zlecenia i o dzieło).

 1. Elementy stosunku pracy (podporządkowanie co do czasu, poleceń i miejsca pracy).
 2. Cechy umowy zlecenia.
 3. Właściwości umowy o dzieło (stworzenie utworu).
 4. Czy umowy trzeba sporządzić na piśmie?
 5. Na co umowy powinny opiewać zawierane umowy – przykłady.
 6. Omówienie treści wzorcowych umów.

 

II. Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS

Przypadki i zasady zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło od 1 stycznia 2021 roku.

 1. Które umowy trzeba zgłosić, a jakich nie trzeba zgłaszać do ZUS?
 2. Czy każdy płatnik ma obowiązek zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
 3. ZUS RUD – omówienie formularza zgłoszenia.
 4. Terminy i sposób zgłaszania umów o dzieło do ZUS.
 5. Kary za brak wykonania obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS.

 

III. Umowy zlecenia – podleganie ubezpieczeniom społecznym

Podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenia.

 1. Samodzielna umowa zlecenia.
 2. Zbiegi tytułów ubezpieczeń (łączna podstawa wymiaru składek).
 3. Emeryt na zleceniu.
 4. Zlecenie plus działalność gospodarcza.

 

IV. Umowa o pracę – podleganie ubezpieczeniom społecznym

Podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę.

 1. Zatrudnianie własnego pracownika na zlecenie lub umowę o dzieło.
 2. Stosunek pracy plus umowa zlecenie z innym podmiotem.
 3. Stosunek pracy a prowadzenie działalności gospodarczej.

 

V. Umowa o dzieło czy umowa zlecenie

Problematyka klasyfikacji umów cywilnoprawnych. Konsekwencje zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznania jej za zlecenie.

 1. Obowiązek zapłaty zaległych składek na ZUS w przypadku zakwestionowania charakteru umowy.
 2. Korekty dokumentów ZUS i deklaracji podatkowych – czy są konieczne i ile lat wstecz?
 3. Odzyskanie zaległych składek zapłaconych przez płatnika.

 

VI. Umowa o dzieło czy umowa o pracę

Konsekwencje zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznania jej za umowę o pracę.

 1. Kto musi zapłacić zaległe składki od umowy o dzieło uznanej przez ZUS za umowę o pracę i za ile lat wstecz?
 2. Czy w przypadku zakwestionowania umowy o dzieło ubezpieczony musi coś dopłacić?
 3. Czy trzeba robić korektę dokumentów ZUS i deklaracji PIT w przypadku uznania umowy o dzieło za umowę o pracę?
 4. Czy trzeba oddać zaległy urlop?

 

Umowa o dzieło. Obowiązek zgłaszania do ZUS. Szkolenie on-line.

 

Cel webinarium


Webinarium ma za zadanie zapoznać uczestników z nowym, obowiązującym do 1 stycznia 2021 roku, wymogiem zgłaszania zawartych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Szkolenie on-line ma dostarczyć informacji, kogo i których umów dotyczy obowiązek informowania ZUS, kiedy i jak dokonywać obowiązku informacyjnego.

 

Adresaci szkolenia on-line


Internetowe szkolenie dotyczące problematyki umów o dzieło i zlecenia oraz umów o pracę jest adresowane do osób zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych firm i instytucji.

 

Omawiana podczas webinarium tematyka


Podczas zdalnych, internetowych zajęć wykładowca:

 • omówi na przykładach różnice między umową o pracę, umową zlecenia i o dzieło oraz stanowisko ZUS w tej sprawie,
 • przedstawi zasady oskładkowania i opodatkowania przychodów uzyskiwanych na podstawie tych umów,
 • określi zasady korekty deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy ZUS zakwestionuje umowę o dzieło i uzna ją za umowę zlecenie bądź za umowę o pracę.

 

Renata Majewska – Wykładowca

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | 🖥️ 🌐 Webinaria, szkolenia on-line.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia online - Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS.

Koordynator webinarium

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

🖥️ Szkolenie on-line | 🌐 Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Zgłoszenie do ZUS umów o dzieło od 2021 roku. Nowy obowiązek podmiotu zatrudniającego.

 

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS - Szkolenie online.

 

Omówienie i porównanie podstawowych umów zatrudnieniowych (umowa o pracę, umowa zlecenia i o dzieło).

 1. Elementy stosunku pracy (podporządkowanie co do czasu, poleceń i miejsca pracy).
 2. Cechy umowy zlecenia.
 3. Właściwości umowy o dzieło (stworzenie utworu).
 4. Czy umowy trzeba sporządzić na piśmie?
 5. Na co umowy powinny opiewać zawierane umowy – przykłady.
 6. Omówienie treści wzorcowych umów.

 

Przypadki i zasady zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło od 1 stycznia 2021 roku.

 1. Które umowy trzeba zgłosić, a jakich nie trzeba zgłaszać do ZUS?
 2. Czy każdy płatnik ma obowiązek zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
 3. ZUS RUD – omówienie formularza zgłoszenia.
 4. Terminy i sposób zgłaszania umów o dzieło do ZUS.
 5. Kary za brak wykonania obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS.

 

Podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenia.

 1. Samodzielna umowa zlecenia.
 2. Zbiegi tytułów ubezpieczeń (łączna podstawa wymiaru składek).
 3. Emeryt na zleceniu.
 4. Zlecenie plus działalność gospodarcza.

 

Podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę.

 1. Zatrudnianie własnego pracownika na zlecenie lub umowę o dzieło.
 2. Stosunek pracy plus umowa zlecenie z innym podmiotem.
 3. Stosunek pracy a prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Problematyka klasyfikacji umów cywilnoprawnych. Konsekwencje zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznania jej za zlecenie.

 1. Obowiązek zapłaty zaległych składek na ZUS w przypadku zakwestionowania charakteru umowy.
 2. Korekty dokumentów ZUS i deklaracji podatkowych – czy są konieczne i ile lat wstecz?
 3. Odzyskanie zaległych składek zapłaconych przez płatnika.

 

Konsekwencje zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznania jej za umowę o pracę.

 1. Kto musi zapłacić zaległe składki od umowy o dzieło uznanej przez ZUS za umowę o pracę i za ile lat wstecz?
 2. Czy w przypadku zakwestionowania umowy o dzieło ubezpieczony musi coś dopłacić?
 3. Czy trzeba robić korektę dokumentów ZUS i deklaracji PIT w przypadku uznania umowy o dzieło za umowę o pracę?
 4. Czy trzeba oddać zaległy urlop?

 


Szkolenie online 1-dniowe. Zajęcia w godz. 10:00 – 16:00.

Organizator webinarium: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracowała Renata Majewska.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Renata Majewska

Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert i ekspert Polbi, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska

RENATA MAJEWSKA

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń, akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz świadectw pracy, spraw socjalnych, egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

 

Renata Majewska - Polbi, Warszawa.

WIĘCEJ O WYKŁADOWCY…

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Renata Majewska przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs zdalny (on-line)


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 250 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia organizowane przez Polbi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium – Umowy o dzieło a ZUS


Organizacja szkolenia on-line: Umowa o dzieło - obowiązek zgłaszania do ZUS.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne / zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń on-line


Kontakt w sprawie szkoleń on-line (webinary).Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM, III piętro, budynek hotelu Marriott

Telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content