Polbi

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 2023 – najnowsze zmiany

Piecza zastępcza i wsparcie rodziny 2023 – rewolucyjne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Wsparcie rodziny oraz piecza zastępcza - Szkolenie

 

Wprowadzenie do szkolenia o  wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej


Następują istotne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podczas szkolenia obejmującego dogłębną analizę prawną instytucji pieczy zastępczej na gruncie znowelizowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostanie kompleksowo omówiona problematyka instytucji pieczy zastępczej, jej podstawy prawne oraz spotykane w praktyce problemy dotyczące zasad organizacji, funkcjonowania i koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Cel i zakres zajęć o funkcjonowaniu rodzin zastępczych


Zapraszamy na szkolenie omawiające szczegółowo formy i organizację pieczy zastępczej, podstawy prawne dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych oraz zasady organizacji, funkcjonowania i koordynowania wsparcia udzielanego rodzinie w ramach  systemu pieczy zastępczej.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego zmian wprowadzanych w przepisach o rodzinnej pieczy zastępczej


Wspieranie rodziny i organizacja i funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej. Rewolucyjne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dogłębna analiza prawna przepisów. Skutki zmian w prawie dla gmin i powiatów.

Ocena stosowania dotychczasowych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Analiza założeń zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przywileje ojcowskie dla przysposabiającego.

Funkcjonalności systemu teleinformatycznego ewidencjonującego pieczę zastępczą i ochrona danych osobowych w pieczy zastępczej.

Ograniczenia organizacyjno-prawne tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Specyfika funkcjonowania placówek interwencyjnych, zasady funkcjonowania, prowadzona dokumentacja, finalizacja opieki.

Ujednolicenie kryteriów otrzymywania świadczeń pieniężnych w pieczy zastępczej.

Zmiana wysokości wynagrodzenia dla rodziców zastępczych.

Zmiany dotyczące przekształceń rodzin zastępczych, derejonizacja w pieczy zastępczej.

Kryzys usamodzielnienia a powrót do pieczy zastępczej.

Uwypuklenie roli OPS, PCPR, sądów i kuratorów sądowych w pieczy zastępczej.

Skutki nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla gmin i powiatów, stosowanie przepisów przejściowych a wejście w życie nowelizacji ustawy.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Kogo zapraszamy na warsztaty


Kurs kierujemy do jednostek, służb i podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Udział w zajęciach w rekomendujemy pracownikom ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie a także organizatorom pieczy zastępczej oraz koordynatorom pieczy zastępczej, jak również pracownikom placówek prowadzących pieczę zastępczą, w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze. W szczególności zapraszamy na warsztaty:

 • pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej (GOPS);
 • kuratorów rodzinnych;
 • osoby zatrudnione w miejskich ośrodków pomocy społecznej (MOPS);
 • kuratorów sądowych;
 • pracowników  powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR);
 • pracowników wydziałów polityki społecznej starostw powiatowych;
 • pracowników wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich.

 

Rezultaty, efekty, korzyści z udziału w kursie


Dzięki uczestnictwu w spotkaniu uczestnicy poznają nowości w przepisach ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wzbogacą swoją wiedzę o praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji pieczy zastępczej, będą mieli okazję do wymiany własnych doświadczeń z pozostałymi osobami biorącymi udział w zajęciach, jak również skorzystają ze sposobności do zapoznania się z radami  i sugestiami prowadzącego odnoszącymi się do zagadnień wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Piecza zastępcza, wsparcie rodziny, adopcja, nowości 2023


 • Wsparcie rodziny i piecza zastępcza 2023 po najnowszych zmianach
 • Rewolucyjne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Adopcja, rodzice adopcyjni, ośrodki i placówki adopcyjne, domy dziecka
 • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
 • Kurs dla jednostek, służb i podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.