Polbi

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 2023 – najnowsze zmiany

Piecza zastępcza i wsparcie rodziny 2023 – rewolucyjne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Poznaj perspektywy funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej po nowelizacji przepisów wprowadzających szeregu istotnych zmian i nowych rozwiązań dotyczących adopcji, praw rodziców adopcyjnych i funkcjonowania ośrodków i placówek adopcyjnych prowadzonych przez powiaty.

 

Wsparcie rodziny oraz piecza zastępcza - Szkolenie

 

Wprowadzenie do szkolenia o  wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej


Następują istotne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podczas szkolenia obejmującego dogłębną analizę prawną instytucji pieczy zastępczej na gruncie znowelizowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostanie kompleksowo omówiona problematyka instytucji pieczy zastępczej, jej podstawy prawne oraz spotykane w praktyce problemy dotyczące zasad organizacji, funkcjonowania i koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Cel i zakres zajęć o funkcjonowaniu rodzin zastępczych


Zapraszamy na szkolenie omawiające szczegółowo formy i organizację pieczy zastępczej, podstawy prawne dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych oraz zasady organizacji, funkcjonowania i koordynowania wsparcia udzielanego rodzinie w ramach  systemu pieczy zastępczej.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego zmian wprowadzanych w przepisach o rodzinnej pieczy zastępczej


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 

Wspieranie rodziny i organizacja i funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej. Rewolucyjne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dogłębna analiza prawna przepisów. Skutki zmian w prawie dla gmin i powiatów.

 

 • Ocena stosowania dotychczasowych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Analiza założeń zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Przywileje ojcowskie dla przysposabiającego.
 • Funkcjonalności systemu teleinformatycznego ewidencjonującego pieczę zastępczą i ochrona danych osobowych w pieczy zastępczej.
 • Ograniczenia organizacyjno-prawne tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Specyfika funkcjonowania placówek interwencyjnych, zasady funkcjonowania, prowadzona dokumentacja, finalizacja opieki.
 • Ujednolicenie kryteriów otrzymywania świadczeń pieniężnych w pieczy zastępczej.
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia dla rodziców zastępczych.
 • Zmiany dotyczące przekształceń rodzin zastępczych, derejonizacja w pieczy zastępczej.
 • Kryzys usamodzielnienia a powrót do pieczy zastępczej.
 • Uwypuklenie roli OPS, PCPR, sądów i kuratorów sądowych w pieczy zastępczej.
 • Skutki nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla gmin i powiatów, stosowanie przepisów przejściowych a wejście w życie nowelizacji ustawy.

 

Kamil Miśtal – Wykładowca, prawnik, ekspert prawa administracyjnego


Kamil Miśtal - Wykładowca Polbi

Polbi - Kamil Miśtal, wykładowca

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kogo zapraszamy na warsztaty


Kurs kierujemy do jednostek, służb i podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Udział w zajęciach w rekomendujemy pracownikom ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie a także organizatorom pieczy zastępczej oraz koordynatorom pieczy zastępczej, jak również pracownikom placówek prowadzących pieczę zastępczą, w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze. W szczególności zapraszamy na warsztaty:

 • pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej (GOPS);
 • kuratorów rodzinnych;
 • osoby zatrudnione w miejskich ośrodków pomocy społecznej (MOPS);
 • kuratorów sądowych;
 • pracowników  powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR);
 • pracowników wydziałów polityki społecznej starostw powiatowych;
 • pracowników wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich.

 

Rezultaty, efekty, korzyści z udziału w kursie


Dzięki uczestnictwu w spotkaniu uczestnicy poznają nowości w przepisach ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wzbogacą swoją wiedzę o praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji pieczy zastępczej, będą mieli okazję do wymiany własnych doświadczeń z pozostałymi osobami biorącymi udział w zajęciach, jak również skorzystają ze sposobności do zapoznania się z radami  i sugestiami prowadzącego odnoszącymi się do zagadnień wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Szkolenie – Piecza zastępcza, wsparcie rodziny, adopcja, nowości 2023


 • Wsparcie rodziny i piecza zastępcza 2023 po najnowszych zmianach
 • Rewolucyjne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Adopcja, rodzice adopcyjni, ośrodki i placówki adopcyjne, domy dziecka
 • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
 • Kurs dla jednostek, służb i podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 680 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Polecamy pozostałe propozycje kursów i szkoleń z kategorii – Administracja i samorząd
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl
580 zł680 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 5/12/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
15 maja 2023
Poniedziałek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Kamil Miśtal
Uczymy tego, na czym się znamy.