Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Piecza zastępcza i wsparcie rodziny. Szkolenie omawiające szczegółowo formy i organizację pieczy zastępczej, podstawy prawne dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych oraz zasad organizacji, funkcjonowania i koordynowania wsparcia udzielanego rodzinie w ramach  systemu pieczy zastępczej.

 

Wsparcie rodziny oraz piecza zastępcza. Szkolenie online.

 

Wprowadzenie. Szkolenie będzie obejmowało dogłębną analizę prawną instytucji pieczy zastępczej. Na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostanie kompleksowo omówiona problematyka instytucji pieczy zastępczej, jej podstawy prawne oraz spotykane w praktyce problemy dotyczące jej zasad organizacji, funkcjonowania i koordynowania.

 

Program szkolenia


WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

 

 1. Rodzinna piecza zastępcza – rys historyczny.
 2. Formy i organizacja pieczy zastępczej.
 3. Przegląd definicji rodzin zastępczych.
 4. Typologie rodzin zastępczych.
 5. Motywacje leżące u podstaw powoływania do życia rodzin zastępczych.
 6. Podstawy prawne funkcjonowania rodzin zastępczych.
 7. Problemy rodzin zastępczych.
 8. Zasady organizacji pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 9. Kontrola pieczy zastępczej.
 10. PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
 11. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 12. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Kogo zapraszamy na warsztaty. Zajęcia kierujemy do jednostek, służb i podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W szczególności zapraszamy na warsztaty:

 1. pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej (GOPS);
 2. osoby zatrudnione w miejskich ośrodków pomocy społecznej (MOPS);
 3. kuratorów sądowych;
 4. pracowników  powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR);
 5. pracowników wydziałów polityki społecznej starostw powiatowych;
 6. pracowników wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich.

 

Rezultaty, efekty, korzyści. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę o praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji pieczy zastępczej, będą mieli okazję do wymiany własnych doświadczeń z pozostałymi osobami biorącymi udział w zajęciach, jak również skorzystają ze sposobności do zapoznania się z radami  i sugestiami prowadzącego odnoszącymi się do zagadnień wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Metoda prowadzenia warsztatów. Wykład i zajęcia na szkoleniu „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza” prowadzone są w oparciu o autorskie materiały szkoleniowe. Dyskusja pozwala na wymianę doświadczeń oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania uczestników zajęć.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z koordynatorem szkolenia: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.Piecza zastępcza, wsparcie rodziny

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Piecza zastępcza, wsparcie dla rodziny.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka: Wspieranie rodziny i piecza zastępcza | Renomowany wykładowca – Kamil Miśtal | Zajęcia na żywo w formie on-line | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Czas trwania: około 5,5 godziny | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Program

Piecza zastępcza - Szkolenie, program.

 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – zagadnienia prawne

 1. Rodzinna piecza zastępcza – rys historyczny.
 2. Formy i organizacja pieczy zastępczej.
 3. Przegląd definicji rodzin zastępczych.
 4. Typologie rodzin zastępczych.
 5. Motywacje leżące u podstaw powoływania do życia rodzin zastępczych.
 6. Podstawy prawne funkcjonowania rodzin zastępczych.
 7. Problemy rodzin zastępczych.
 8. Zasady organizacji pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kontrola pieczy zastępczej.
 9. PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
 10. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 11. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

WSPARCIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Dogłębna analiza prawna ustawy.

 

Organizacja szkolenia – Piecza zastępcza


10:00 – Rozpoczęcie webinarium.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat). Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego wsparciu rodziny i systemowi pieczy zastępczej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

 

Szkolenia zamknięte. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z zakresu problematyki wspierania rodziny i pieczy zastępczej to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content