Polbi

Zarządzanie dokumentacją w hurtowni farmaceutycznej na gruncie DPD

Zarządzanie dokumentacją DPD w dystrybucji hurtowej


  • Zajęcia dla hurtowni farmaceutycznych obejmujące swoim zakresem omówienie zasad zarządzania dokumentacją w dystrybucji hurtowej niezbędnej w realizacji wymagań DPD.
  • Zasady zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych pozwalających na identyfikację potencjalnych trudności.
  • Wskażemy najczęstsze błędy występujące w dokumentacji DPD oraz sugestie i praktyczne rady jak ich unikać.

 

Zarządzanie dokumentacją w dystrybucji hurtowej – Szkolenie DPD.

 

Cel szkolenia o zarządzaniu dokumentacją DPD w dystrybucji hurtowej


Szkolenie dotyczące zasad zarządzania dokumentacją w dystrybucji hurtowej ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami nadzoru i najczęstszymi błędami w zakresie dokumentowania czynności wykonywanych w hurtowni farmaceutycznej, zasadami nadzorowania dokumentacji DPD, metodologią sporządzania procedur oraz dobrymi praktykami w dokumentacji Systemu Jakości.

 

Program szkolenia


DOKUMENTACJA SYSTEM JAKOŚCI W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ, PROCEDURY NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ JAKOŚCIOWĄ NA GRUNCIE DPD

 

Zakres dokumentacji DPD w oparciu o wymagania prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Omówienie przykładowej procedury nadzoru nad dokumentacją z uwzględnieniem profilu działalności hurtowni, zasad sporządzania, aktualizacji, przeglądu i udostępniania.

 

Zarządzanie dokumentację jakościową hurtowni farmaceutycznej – dobre praktyki dokumentowania, struktura i typy dokumentów, wdrażanie i dystrybucja dokumentów, nadzór nad zapisami.

 

Analiza przykładowej procedury jakościowej DPD – ćwiczenie praktyczne, praca w grupach. Omówienie wyników prac grup.

 

 

Anna Lignar – Specjalistka DPD, farmaceutka, audytor. Ekspert Polbi | Więcej o wykładowcy …


Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Szkolenia i warsztaty DPD dla hurtowni farmaceutycznych.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Zajęcia dotyczące dokumentacji Systemu Jakości w hurtowni farmaceutycznej na gruncie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjnej, zarządzania dokumentacją w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej kierowane jest do:

  1. Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
  2. Kierowników Działu Jakości/ Zapewnienia jakości,
  3. Specjalistów ds. Jakości/ ds. Farmacji,
  4. Audytorów wewnętrznych,
  5. Osób sporządzających procedury jakościowe,
  6. Osób rozpoczynających pracę w hurtowni farmaceutycznej,
  7. Osób planujących pracę w hurtowni farmaceutycznej.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom informacje o wymaganiach, zasadach realizacji wymagań, stosowanych narzędziach oraz praktyczna wiedza dotycząca dokumentowania czynności wykonywanych w hurtowni farmaceutycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposoby eliminowania najczęściej występujących błędów w prowadzonej dokumentacji DPD.

 

Szkolenie – Zarządzanie dokumentacją w hurtowni farmaceutycznej


Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa: tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.