Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Zarządzanie dokumentacją w hurtowni farmaceutycznej na gruncie DPD

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zarządzanie dokumentacją w hurtowni farmaceutycznej na gruncie DPD

Zapraszamy na szkolenie: Zarządzanie dokumentacją DPD w dystrybucji hurtowej. Zajęcia dla hurtowni farmaceutycznych obejmujące swoim zakresem omówienie zasad zarządzania dokumentacją w dystrybucji hurtowej niezbędnej w realizacji wymagań DPD, zasad zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych pozwalających na identyfikację potencjalnych trudności. Wskażemy najczęstsze błędy występujące w dokumentacji DPD oraz sugestie i praktyczne rady jak ich unikać – Anna Lignar.

 

Zarządzanie dokumentacją w dystrybucji hurtowej – Szkolenie DPD.

 

Cel szkolenia. Szkolenie dotyczące zasad zarządzania dokumentacją w dystrybucji hurtowej ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami nadzoru i najczęstszymi błędami w zakresie dokumentowania czynności wykonywanych w hurtowni farmaceutycznej, zasadami nadzorowania dokumentacji DPD, metodologią sporządzania procedur oraz dobrymi praktykami w dokumentacji Systemu Jakości.

 

Program szkolenia


DOKUMENTACJA SYSTEM JAKOŚCI W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ, PROCEDURY NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ JAKOŚCIOWĄ NA GRUNCIE DPD

 

Zakres dokumentacji DPD w oparciu o wymagania prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Omówienie przykładowej procedury nadzoru nad dokumentacją z uwzględnieniem profilu działalności hurtowni, zasad sporządzania, aktualizacji, przeglądu i udostępniania.

 

Zarządzanie dokumentację jakościową hurtowni farmaceutycznej – dobre praktyki dokumentowania, struktura i typy dokumentów, wdrażanie i dystrybucja dokumentów, nadzór nad zapisami.

 

Analiza przykładowej procedury jakościowej DPD – ćwiczenie praktyczne, praca w grupach. Omówienie wyników prac grup.

 

 

Anna Lignar – Ekspert DPD, audytor, wykładowca

 

Dla kogo? Adresaci webinarium. Szkolenie dotyczące dokumentacji Systemu Jakości w hurtowni farmaceutycznej na gruncie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjnej, zarządzania dokumentacją w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej kierowane jest do:

 1. Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
 2. Kierowników Działu Jakości/ Zapewnienia jakości,
 3. Specjalistów ds. Jakości/ ds. Farmacji,
 4. Audytorów wewnętrznych,
 5. Osób sporządzających procedury jakościowe,
 6. Osób rozpoczynających pracę w hurtowni farmaceutycznej,
 7. Osób planujących pracę w hurtowni farmaceutycznej.

 

Efekty, rezultaty szkolenia. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom informacje o wymaganiach, zasadach realizacji wymagań, stosowanych narzędziach oraz praktyczna wiedza dotycząca dokumentowania czynności wykonywanych w hurtowni farmaceutycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposoby eliminowania najczęściej występujących błędów w prowadzonej dokumentacji DPD.

 

Warsztaty DPD w godz. 10:00- 15:00. Rozpoczęcie zajęć o zarządzaniu dokumentacją w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej następuje o 10-tej. Poszczególne części szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: Zarządzanie dokumentacją w dystrybucji hurtowej.Zarządzanie dokumentacją w hurtowni farmaceutycznej

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: Dokumentacja w hurtowni farmaceutycznej.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

KLUCZOWE INFORMACJE | DPD – Zarządzanie dokumentacją w dystrybucji hurtowej | Dokumentacja Systemu Jakości w hurtowni farmaceutycznej | Renomowany i doświadczony wykładowca – Anna Lignar | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.)

Program

Zarządzanie dokumentacją w dystrybucji hurtowej - Szkolenie Polbi. Warszawa, prowadzi Anna Lignar.

 

 

Zakres dokumentacji DPD w oparciu o wymagania prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Omówienie przykładowej procedury nadzoru nad dokumentacją z uwzględnieniem profilu działalności hurtowni, zasad sporządzania, aktualizacji, przeglądu i udostępniania.

Zarządzanie dokumentację jakościową hurtowni farmaceutycznej – dobre praktyki dokumentowania, struktura i typy dokumentów, wdrażanie i dystrybucja dokumentów, nadzór nad zapisami.

Procesowe zarządzanie jakością. Zasady identyfikacji procesów i ich wzajemnych powiązań – ćwiczenie praktyczne (praca w grupach). Omówienie wyników prac grup.

Analiza przykładowej procedury jakościowej DPD – ćwiczenie praktyczne, praca w grupach. Omówienie wyników prac grup.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener, ekspert DPD, praktyk, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. W zakresie szkoleń współpracuje z POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

 

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Anna Lignar | Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie w zakresie szkoleń. Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Wykładowca i trener. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń. Anna Lignar jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

DOKUMENTACJA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ, PROCEDURY NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ JAKOŚCIOWĄ NA GRUNCIE DPD


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT, Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Dokumentacja Systemu Jakości w hurtowni farmaceutycznej zgodna z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną – DPD.


Dokumentacja System Jakości, wymagania DPD w hurtowni farmaceutycznej, procedury nadzoru nad dokumentacją jakościową na gruncie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.


Dobre Praktyki Dokumentowania, procesowe zarządzanie jakością, wymagania, zasady, nadzorowanie czynności wykonywanych w hurtowni farmaceutycznej, eliminacja błędów.

 

Organizacja szkolenia. Zarządzanie dokumentacją


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda prowadzenia szkolenia. Szkolenie on-line omawiające problematykę zarządzania dokumentacją w dystrybucji hurtowej prowadzone jest w formie wykładu, prezentacji przykładów oraz pracy w grupie.

 

Materiały dydaktyczne / szkoleniowe. Każdy uczestnik warsztatów DPD dotyczących zarządzania dokumentacją w hurtowni farmaceutycznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie. Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Wewnętrzne / zamknięte szkolenia. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt. | Zapytanie ofertowe

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content