Polbi

Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych. DPD w hurtowni farmaceutycznej

Jak kontrolować zmiany w procesach dystrybucyjnych z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej na gruncie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.


Szkolenie DPD. Wymagania systemu jakości, procedury postępowania ze zmianami, identyfikacja i kategoryzacja zmian, zasady planowania zmian, analiza ryzyka w zmianach, harmonogramy, karta kontroli zmiany i wymagane zapisy oraz dobre praktyki.

 

Akademia DPD – Jak kontrolować zmiany w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej. Polbi - Anna Lignar.

 

Idea szkolenia


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących systemu jakości DPD w zakresie postępowania ze zmianami w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami prawidłowego postępowania ze zmianami dotyczącymi procesów dystrybucji objętych systemem jakości DPD, sposobem identyfikowania obszarów objętych zmianą, zastosowania analizy ryzyka w zarządzaniu zmianami oraz praktycznego podejścia do planowania i nadzorowania zmian w hurtowni farmaceutycznej oraz niezbędnymi zapisami w procesach kontroli zmian w procesach dystrybucyjnych.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie on-line dotyczące zarządzania zmianami z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej kierowane jest do:

  • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych.
  • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości.
  • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji.
  • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki.
  • Osób uczestniczących we wdrażaniu zmian w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


KONTROLA ZMIANY W PROCESACH DYSTRYBUCYJNYCH. DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA (DPD) W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ. IDENTYFIKACJA I KATEGORYZACJA ZMIAN, ZASADY PLANOWANIA ZMIAN, ANALIZA RYZYKA W ZMIANACH, DOBRE PRAKTYKI.

 

1. Wymagania systemu jakości DPD w zakresie zmian – prawne apekty

Wymagania systemu jakości DPD w zakresie zmian w oparciu o wymagania prawne – omówienie obszarów podlegających postępowaniu ze zmianami oraz wymagalności analizy ryzyka w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.

 

2. Przykładowa procedura postępowania ze zmianami

Omówienie przykładowej procedury postępowania ze zmianami – cel, identyfikacja obszarów zmian, kategoryzacja zmian, kryteria analizy ryzyka, opis sposobu postępowania, zasady planowania zmiany – harmonogramy, rola osób zaangażowanych w zmianie, zasady dokumentowania.

 

3. Karta kontroli zmiany – elementy

Omówienie niezbędnych elementów karty kontroli zmiany, zasady identyfikacji etapów i ustalania harmonogramu oraz osób odpowiedzialnych, ocena wpływu na jakość produktu i prowadzona działalność.

 

4. Przykładowa karta kontroli zmiany procesu dystrybucyjnego

Omówienie przykładowej karty kontroli zmiany procesu dystrybucyjnego, dla której przeprowadzono analizę ryzyka – analiza poszczególnych etapów z uwzględnieniem informowania organów kompetentnych, analiza harmonogramu i ocena przeprowadzonej analizy ryzyka, ocena zapisów pod względem spełniania wymagań DPD.

 

5. Podsumowanie i wnioski praktyczne

Panel dyskusyjny i czas zarezerwowany przez prowadzącą szkolenie na wnioski końcowe dotyczące praktycznych aspektów zarządzania i kontroli zmian w procesach dystrybucyjnych z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej.

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. DPD – Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych.Anna Lignar – Doświadczony wykładowca i audytor

 

Efekty, rezultaty szkolenia. W czasie zajęć zostanie przekazane uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat sposobu zarządzania zmianami w procesach dystrybucji hurtowej oraz praktyczne zasady realizacji wymagań w zakresie kontroli zmiana w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej.

 

Materiały dydaktyczne / szkoleniowe. Każdy uczestnik warsztatów DPD dotyczących identyfikacji i kategoryzacji zmian, zasad planowania zmian oraz analizy ryzyka w zmianach otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Akademia DPD – Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych


Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa: tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.