Polbi

Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych. DPD w hurtowni farmaceutycznej

SZKOLENIE O PROCESACH DYSTRYBUCYJNYCH


Jak kontrolować zmiany w procesach dystrybucyjnych z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej na gruncie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

 

Akademia DPD – Jak kontrolować zmiany w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej. Polbi - Anna Lignar.

 

Idea szkolenia


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących systemu jakości DPD w zakresie postępowania ze zmianami w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami prawidłowego postępowania ze zmianami dotyczącymi procesów dystrybucji objętych systemem jakości DPD, sposobem identyfikowania obszarów objętych zmianą, zastosowania analizy ryzyka w zarządzaniu zmianami oraz praktycznego podejścia do planowania i nadzorowania zmian w hurtowni farmaceutycznej oraz niezbędnymi zapisami w procesach kontroli zmian w procesach dystrybucyjnych.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


KONTROLA ZMIANY W PROCESACH DYSTRYBUCYJNYCH. DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA (DPD) W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ. IDENTYFIKACJA I KATEGORYZACJA ZMIAN, ZASADY PLANOWANIA ZMIAN, ANALIZA RYZYKA W ZMIANACH, DOBRE PRAKTYKI.

Prawne aspekty wymagań systemu jakości DPD w zakresie zmian. Obszary podlegające postępowaniu ze zmianami oraz wymagalności analizy ryzyka w poszczególnych procesach dystrybucyjnych

Przykładowa procedura postępowania ze zmianami. Cel, identyfikacja obszarów zmian, kategoryzacja zmian, kryteria analizy ryzyka, opis sposobu postępowania, zasady planowania zmiany.

Elementy karty kontroli zmiany. Niezbędnych elementów karty kontroli zmiany, zasady identyfikacji etapów i ustalania harmonogramu oraz osób odpowiedzialnych.

Przykładowa karta kontroli zmiany procesu dystrybucyjnego. Analiza poszczególnych etapów z uwzględnieniem informowania organów kompetentnych, analiza harmonogramu i ocena przeprowadzonej analizy ryzyka, ocena zapisów pod względem spełniania wymagań DPD.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie on-line dotyczące zarządzania zmianami z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej kierowane jest do:

  • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych.
  • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości.
  • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji.
  • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki.
  • Osób uczestniczących we wdrażaniu zmian w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej.

 

Efekty, rezultaty szkolenia, korzyści dla uczestników


W czasie zajęć zostanie przekazane uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat sposobu zarządzania zmianami w procesach dystrybucji hurtowej oraz praktyczne zasady realizacji wymagań w zakresie kontroli zmiana w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

 

Akademia DPD – Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych


➤ Warsztaty prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar

➤ Czas trwania: 3 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.