Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych. DPD w hurtowni farmaceutycznej

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych. DPD w hurtowni farmaceutycznej

Szkolenie DPD – Jak kontrolować zmiany w procesach dystrybucyjnych z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej na gruncie Dobrek Praktyki Dystrybucyjnej. Wymagania systemu jakości, procedury postępowania ze zmianami, identyfikacja i kategoryzacja zmian, zasady planowania zmian, analiza ryzyka w zmianach, harmonogramy, karta kontroli zmiany i wymagane zapisy oraz dobre praktyki. Prowadzi Anna Lignar.

 

Akademia DPD – Jak kontrolować zmiany w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej. Polbi - Anna Lignar.


Szkolenie on-line na żywo prowadzi Anna Lignar

Zajęcia w godz. 10:00-13:00

 

Wprowadzenie do webinarium


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących systemu jakości DPD w zakresie postępowania ze zmianami w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami prawidłowego postępowania ze zmianami dotyczącymi procesów dystrybucji objętych systemem jakości DPD, sposobem identyfikowania obszarów objętych zmianą, zastosowania analizy ryzyka w zarządzaniu zmianami oraz praktycznego podejścia do planowania i nadzorowania zmian w hurtowni farmaceutycznej oraz niezbędnymi zapisami w procesach kontroli zmian w procesach dystrybucyjnych.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie on-line dotyczące zarządzania zmianami z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej kierowane jest do:

 • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych.
 • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości.
 • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji.
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki.
 • Osób uczestniczących we wdrażaniu zmian w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


 

KONTROLA ZMIANY W PROCESACH DYSTRYBUCYJNYCH. DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA (DPD) W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ. IDENTYFIKACJA I KATEGORYZACJA ZMIAN, ZASADY PLANOWANIA ZMIAN, ANALIZA RYZYKA W ZMIANACH, DOBRE PRAKTYKI.

 

1. Wymagania systemu jakości DPD w zakresie zmian – prawne apekty

Wymagania systemu jakości DPD w zakresie zmian w oparciu o wymagania prawne – omówienie obszarów podlegających postępowaniu ze zmianami oraz wymagalności analizy ryzyka w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.

 

2. Przykładowa procedura postępowania ze zmianami

Omówienie przykładowej procedury postępowania ze zmianami – cel, identyfikacja obszarów zmian, kategoryzacja zmian, kryteria analizy ryzyka, opis sposobu postępowania, zasady planowania zmiany – harmonogramy, rola osób zaangażowanych w zmianie, zasady dokumentowania.

 

3. Karta kontroli zmiany – elementy

Omówienie niezbędnych elementów karty kontroli zmiany, zasady identyfikacji etapów i ustalania harmonogramu oraz osób odpowiedzialnych, ocena wpływu na jakość produktu i prowadzona działalność.

 

4. Przykładowa karta kontroli zmiany procesu dystrybucyjnego

Omówienie przykładowej karty kontroli zmiany procesu dystrybucyjnego, dla której przeprowadzono analizę ryzyka – analiza poszczególnych etapów z uwzględnieniem informowania organów kompetentnych, analiza harmonogramu i ocena przeprowadzonej analizy ryzyka, ocena zapisów pod względem spełniania wymagań DPD.

 

5. Podsumowanie i wnioski praktyczne

Panel dyskusyjny i czas zarezerwowany przez prowadzącą szkolenie na wnioski końcowe dotyczące praktycznych aspektów zarządzania i kontroli zmian w procesach dystrybucyjnych z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej.

 

Jak wyglądają warsztaty?


✔ Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo

✔ Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie

✔ Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie zadań

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. DPD – Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych.


Anna Lignar – Doświadczony wykładowca i audytor

 

Efekty, rezultaty szkolenia. W czasie internetowych zajęć zostanie przekazane uczestnikom szkolenia on-line praktyczna wiedza na temat sposobu zarządzania zmianami w procesach dystrybucji hurtowej oraz praktyczne zasady realizacji wymagań w zakresie kontroli zmiana w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej.

 

Materiały dydaktyczne / szkoleniowe. Każdy uczestnik warsztatów DPD dotyczących identyfikacji i kategoryzacji zmian, zasad planowania zmian oraz analizy ryzyka w zmianach otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Zapraszamy na warsztaty w godz. 10:00 – 13:00. Rozpoczęcie zajęć następuje o 10-tej. Poszczególne części szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: DPD – Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych.Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: DPD – Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Kontrola zmian w procesach dystrybucyjnych z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej – identyfikacja i kategoryzacja zmian, zasady planowania zmian, analiza ryzyka w zmianach, harmonogramy i wymagane zapisy. Warsztaty prowadzi Anna Lignar.

 

Wymagania systemu jakości DPD w zakresie zmian w oparciu o wymagania prawne – omówienie obszarów podlegających postępowaniu ze zmianami oraz wymagalności analizy ryzyka w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.

 

Omówienie przykładowej procedury postępowania ze zmianami – cel, identyfikacja obszarów zmian, kategoryzacja zmian, kryteria analizy ryzyka, opis sposobu postępowania, zasady planowania zmiany – harmonogramy, rola osób zaangażowanych w zmianie, zasady dokumentowania.

 

Omówienie niezbędnych elementów karty kontroli zmiany, zasady identyfikacji etapów i ustalania harmonogramu oraz osób odpowiedzialnych, ocena wpływu na jakość produktu i prowadzona działalność.

 

Omówienie przykładowej karty kontroli zmiany procesu dystrybucyjnego, dla której przeprowadzono analizę ryzyka – analiza poszczególnych etapów z uwzględnieniem informowania organów kompetentnych, analiza harmonogramu i ocena przeprowadzonej analizy ryzyka, ocena zapisów pod względem spełniania wymagań DPD.

 

Panel dyskusyjny i czas zarezerwowany przez prowadzącą szkolenie na wnioski końcowe dotyczące praktycznych aspektów zarządzania i kontroli zmian w procesach dystrybucyjnych z zastosowaniem analizy ryzyka w hurtowni farmaceutycznej.

 


DPD – Jak kontrolować zmiany w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej? Szkolenie on-line.

Webinarium 1-dniowe, zajęcia w godz. 10:00-13:00. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracowała Anna Lignar.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener, ekspert DPD, praktyk, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. W zakresie szkoleń współpracuje z POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

 

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Anna Lignar | Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie w zakresie szkoleń. Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Wykładowca i trener. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń. Anna Lignar jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

KONTROLA ZMIAN W PROCESACH DYSTRYBUCYJNYCH. DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie  DPD – Jak kontrolować zmiany w procesach dystrybucyjnych w hurtowni farmaceutycznej? Dobra Praktyka Dystrybucyjna – Identyfikacja i kategoryzacja zmian, zasady planowania zmian, analiza ryzyka w zmianach, dobre praktyki.

 

Organizacja zajęć – Kontrola zmian w dystrybucji


Organizacja zajęć. Czas szkolenia: DPD - Kontrolowanie zmian w procesach dystrybucyjnych.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda prowadzenia szkolenia. Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia prowadzone przez Annę Lignar na szkoleniu poruszających zagadnienia ocena efektywności i przeglądu zarządzania systemu jakości DPD prowadzone jest w formie wykład oraz obejmuje omawianie wybranych przykładów. Uczestnicy mogą zadawać wykładowcy pytania, zgłaszać uwagi i sugestie za pośrednictwem czatu.

 

Szkolenia zamknięte. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas |  zapytania ofertowego.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88,

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content