Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zasiłki 2021 – Obowiązki płatnika składek na ZUS. Szkolenie on-line.

ZUS 2021 - Prawo do zasiłków, podstawy naliczania i wysokość świadczeń. Webinarium - Andrzej Radzisław.

Zasiłki 2021 – Obowiązki płatnika składek. Webinarium dotyczące ustalania prawa do świadczeń (zasiłki macierzyńskie, zasiłki opiekuńcze, wynagrodzenia chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenia rehabilitacyjne), ustalanie podstawy wymiaru świadczeń i ich wysokość. Praktyczne zajęcia internetowe dla płatników składek ZUS. Szkolenie on-line prowadzi Andrzej Radzisław.

 

PROGRAM SZKOLENIA


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Zasiłki 2021 – Obowiązki płatnika składek na ZUS

 

I. COVID-19 – prawa do świadczeń

Ustalanie prawa do świadczeń w związku z pandemią COVID-19.

 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 2. Świadczenia dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie.
 3. Zasiłek chorobowy dla personelu medycznego.

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, gdy zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.

 

II. Świadczenia, wynagrodzenia i zasiłki

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.

 1. Okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku.
 2. Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
 3. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
 4. Wysokość świadczeń chorobowych.
 5. Okres zasiłkowy i zasady jego liczenia.
 6. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 7. Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych (e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA).
 8. Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek.
 9. Obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek.
 10. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę (posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika).
 11. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień.
 12. Przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz gdy nie posiada profilu płatnika składek.
 13. Obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA.
 14. Zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

 

III. Zasiłek macierzyński

 1. Zasiłek macierzyński za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
 2. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę,
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
 1. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

 

IV. Zasiłki opiekuńcze

 1. Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach.
 2. Prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość.
 3. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 5. Ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 6. Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

V. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń

 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków).
 2. Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe).
 3. Zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku.
 4. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia.
 5. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie).
 6. Składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków.
 7. Podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia.
 8. Kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić?

 

Wykładowca – Andrzej Radzisław


Wykładowca i trener. Ceniony ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem. | Więcej …

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | 🖥️ 🌐 Webinaria, szkolenia on-line.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie webinarium.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia online - Zasiłki 2021, obowiązki płatnika składek.

Koordynator webinarium

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

| 🖥️ Szkolenie on-line | 🌐 Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Ustalanie prawa do świadczeń w związku z pandemią COVID-19.

 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 2. Świadczenia dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie.
 3. Zasiłek chorobowy dla personelu medycznego.

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, gdy zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.

 

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.

 1. Okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku.
 2. Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
 3. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
 4. Wysokość świadczeń chorobowych.
 5. Okres zasiłkowy i zasady jego liczenia.
 6. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 7. Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych (e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA).
 8. Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek.
 9. Obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek.
 10. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę (posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika).
 11. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku pierwszego zwolnienia oraz kolejnych zwolnień.
 12. Przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik posiada profil płatnika oraz gdy nie posiada profilu płatnika składek.
 13. Obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA.
 14. Zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

 

 1. Zasiłek macierzyński za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
 2. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę,
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
 1. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

 

 1. Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach.
 2. Prawo/brak prawa do zasiłku, okres wypłaty, wysokość.
 3. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 5. Ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 6. Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków).
 2. Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe).
 3. Zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku.
 4. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia.
 5. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie).
 6. Składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków.
 7. Podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia.
 8. Kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić?

 

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Andrzej Radzisław

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec, radca prawny, specjalista i ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

 


Andrzej Radzisław - Wykładowca i ekspert ZUS. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ceniona postać na rynku szkoleń dla służb kadrowych i płacowych. Współpracownik Polbi.

Andrzej Radzisław – Radca Prawny. Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji. Znany i ceniony wykładowca na rynku szkoleń. Stały współpracownik firmy Polbi. | Więcej o wykładowcy …

 

Andrzej Radzisław – Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych


Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brał udział w opiniowaniu aktów prawnych, analizował wydawane interpretacje ZUS. Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji.

 

Wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów


Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

 

Andrzej Radzisław - Wykładowca. Szkolenia, Polbi, Warszawa.


Andrzej Radzisław

Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Numer rachunku bankowego - Polbi.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs zdalny (on-line)


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 250 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia organizowane przez Polbi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia: Zasiłki 2021 – Obowiązki płatnika


Organizacja szkolenia on-line: Zasiłki 2021 - Obowiązki płatnika.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Kontakt z działem szkoleń on-line


Kontakt w sprawie szkoleń on-line (webinary).Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM, III piętro, budynek hotelu Marriott

Telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content