logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania. Warsztaty. Szkolenie stacjonarne.

Szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej (OPS).

Szkolenie stacjonarne poruszające aktualne problemy w praktyce funkcjonowania pomocy społecznej. Warsztatowa forma zajęć. Zasady udzielania świadczeń. Katalog świadczeń. Pomoc osobom bezdomnym. Kierowanie do DPS i ustalanie zasad odpłatności. Rodzinny wywiad środowiskowy. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta. Szkolenie prowadzi Kamil Miśtal.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE


Tytuł: OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania.

Prowadzący warsztaty: Kamil Miśtal.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenia dla OPS - Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania. Polbi, Warszawa.

 

Wprowadzenie – idea szkolenia dla OPS


Podczas szkolenia, którego część będzie prowadzona w formie warsztatowej:

omówiony aktualne problemy występujące w codziennej pracy kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej,

przedyskutujemy najczęściej występujące problemy i postaramy się rozwiać wątpliwości z nimi związane,

przećwiczymy trudne sytuacje m.in. takie jak prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

Uczestnicy spotkania będą również uczyli się eliminować własne błędy w prowadzonej dokumentacji.

 

Cela szkolenia – Warsztaty dla OPS-ów


Szkolenie kierowane do kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej ma na celu omówienie i praktyczne przećwiczenie sytuacji, które uczestnicy spotykają w bieżącej pracy. Pomoże to wyeliminować nieprawidłowości i uchybienia, które mogą powodować przedłużanie wydawania decyzji. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję wypracować prawidłowe metody działania w obszarze pomocy społecznej.

 

Warsztatowa forma szkolenia


Zajęcia na szkoleniu będą przeprowadzone metodą warsztatową tzn. uczestnicy nauczą się samodzielnie obliczać terminy i wskazywać istotne błędy w protokole wywiadu środowiskowego. Ich uwaga skupi się również na metodyce ustalania zasad odpłatności za pobyt w DPS. Uczestnicy będą zobowiązani do przeprowadzenia „krok po kroku” symulacji przeprowadzenie procedury „Niebieskiej Karty” oraz prawnej procedury odebrania dziecka. Metodą warsztatową objęte zostanie także studium przypadku nad weryfikacją prawa do świadczeń (procedura orzekania, procedura zwrotu).

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR).

 

Korzyści dla uczestników zajęć


Szkolenie przedstawia wartość praktyczną. Omówione na niej konkretne przypadku zaowocują z pewnością wypracowaniem określonych metod działania i postępowania w pracy w obszarze pomocy społecznej. Ponadto warsztat obejmie również analizę orzeczeń sądów administracyjnych w omawianej tematyce.

 

Szkolenie: OPS - Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA


👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

 

OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania

1. Świadczenia udzielane w ramach pomocy społecznej

Zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej.

2. Świadczenia przyznawane przez OPS

Katalog świadczeń przyznawanych w drodze uznania administracyjnego.

3. Ustalanie właściwości organów

Ustalanie właściwości organów, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz spory kompetencyjne pomiędzy OPS.

4. Ustalanie sytuacji dochodowej

Ustalanie sytuacji dochodowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

5. Wybrane świadczenia pieniężne

Przyznawanie i realizacja wybranych świadczeń pieniężnych.

6. Pomoc dla osób bezdomnych

Pomoc w formie schronienia dla osób bezdomnych; definicja osoby bezdomnej, miejsce przeprowadzania wywiadu z osobą bezdomną, wymóg zawarcia kontraktu socjalnego.

7. DPS – Kierowanie i ustalanie odpłatności

Kierowanie i ustalanie odpłatności za DPS (forma, konstruowanie umów, ustalanie odpłatności, zasady zwalniania z odpłatności).

8. Rodzinny wywiad środowiskowy

Zagadnienia praktyczne przeprowadzania i dokumentowania rodzinnego wywiadu środowiskowego (odmowa przeprowadzenia wywiadu, aktualizacja wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających ze stałych form pomocy, odmowa przeprowadzenia wywiadu a weryfikacja prawa do świadczenia).

9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Niebieska karta

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: procedura Niebieskie karty, elementy procedury odebrania dziecka).

10. Nienależnie pobieranie świadczeń

Procedura orzekania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń (uznanie świadczenia za nienależne, wydanie stosownej decyzji administracyjnej, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji).

11. Weryfikacja prawa do przyznanych świadczeń

Prawne aspekty weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń (uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego).

 

Prowadzący warsztaty dla pracowników OPS

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Metodyka szkolenia


Niniejsze szkolenie przeprowadzone zostanie metodą warsztatową z omówieniem konkretnych przypadków. Uczestnicy zostaną nauczeni konkretnej procedury metodą „krok po kroku”. Podejmowane kwestie zostaną podjęte metodą case study, z możliwością swobodnych wypowiedzi.

Dzięki temu grupa podejmie się wspólnego wypracowania jednolitych rozwiązań w ramach podejmowanych problemów. Każdy z uczestników będzie mógł wyrazić swoje uwagi do praktyk, jakie funkcjonują w ośrodkach pomocy społecznej oraz wypracować gotowe rozwiązanie podejmowanych problemów.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia dotyczącego aktualnych problemy w praktyce funkcjonowania OPS-ów. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu aktualnych problemów występujących w codziennej pracy kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie dla OPS - Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania. Kontakt z koordynatorem.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.com.pl

Program


Szkolenie poruszające aktualne problemy w praktyce funkcjonowania pomocy społecznej. Warsztatowa forma zajęć. Zasady udzielania świadczeń. Katalog świadczeń. Pomoc osobom bezdomnym. Kierowanie do DPS i ustalanie zasad odpłatności. Rodzinny wywiad środowiskowy. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta. Szkolenie prowadzi Kamil Miśtal.

 

Zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej.

 

Katalog świadczeń przyznawanych w drodze uznania administracyjnego.

 

Ustalanie właściwości organów, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz spory kompetencyjne pomiędzy OPS.

 

Ustalanie sytuacji dochodowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

 

Przyznawanie i realizacja wybranych świadczeń pieniężnych.

 

Pomoc w formie schronienia dla osób bezdomnych; definicja osoby bezdomnej, miejsce przeprowadzania wywiadu z osobą bezdomną, wymóg zawarcia kontraktu socjalnego.

 

Kierowanie i ustalanie odpłatności za DPS (forma, konstruowanie umów, ustalanie odpłatności, zasady zwalniania z odpłatności).

 

Zagadnienia praktyczne przeprowadzania i dokumentowania rodzinnego wywiadu środowiskowego (odmowa przeprowadzenia wywiadu, aktualizacja wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających ze stałych form pomocy, odmowa przeprowadzenia wywiadu a weryfikacja prawa do świadczenia).

 

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: procedura Niebieskie karty, elementy procedury odebrania dziecka).

 

Procedura orzekania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń (uznanie świadczenia za nienależne, wydanie stosownej decyzji administracyjnej, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji).

 

Prawne aspekty weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń (uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego).

 


OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania.

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa

Program opracował Kamil Miśtal.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: OPS - Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania. Polbi – Warszawa.

✅  Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

  1. udział w zajęciach,
  2. serwis kawowy, obiad,
  3. materiały dydaktyczne,
  4. konsultacje w trakcie szkolenia,
  5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
  2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
  3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja zajęć. OPS – aktualne problemy


Organizacja zajęć. Czas szkolenia: OPS - Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania.9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie „OPS – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania” obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content