Polbi

Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej – Wypełnianie obowiązków informacyjnych

Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej


Osoba Odpowiedzialna – Obowiązki i uprawnienia, relacje oraz wyzwania z jakimi ma do czynienia w swojej pracy pełniąc funkcję Osoby Odpowiedzialnej a także jak może skutecznie radzić sobie z komunikacją wewnątrz i na zewnątrz hurtowni farmaceutycznej.

 

Szkolenie - Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej.

 

Porozmawiamy nie tylko o obowiązkach Osoby Odpowiedzialnej w HF


 • Okiem praktyka spojrzymy na relacje Osoby Odpowiedzialnej z dostawcami i odbiorcami hurtowni farmaceutycznej oraz podwykonawcami a także organami nadzoru.
 • Poznasz obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.
 • Sprawdzisz, czy w Twojej hurtowni są realizowane wszystkie procedury, za które odpowiadasz.
 • Przeanalizujemy problematyczne sytuacje, z którymi może spotkać się Osoba Odpowiedzialna.
 • Sprawdzisz, jak radzić sobie z komunikacją na zewnątrz organizacji oraz omówimy zasady komunikacji we własnej organizacji m.in. z Działem Jakości, prawnikami hurtowni farmaceutycznej czy z Zarządem.

 

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?


Na szkolenie zapraszamy przedsiębiorców prowadzący hurtownie farmaceutyczne. Zajęcia kierujemy do farmaceutów pełniących funkcję Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej lub przygotowujący się do roli Osoby Odpowiedzialnej. Szkolenie polecamy również osobom współpracującym na co dzień z Osobą Odpowiedzialną – pozwoli to lepiej zrozumieć jej perspektywę.

Osoba Odpowiedzialna – Co szczegółowo omówimy podczas warsztatów?


Podczas szkolenia omówimy z dwóch perspektyw obowiązki, uprawnienia i wyzwania przed którymi staje w swojej pracy Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej:

 • perspektywa zewnętrzna – zakres kontaktu Osoby Odpowiedzialnej z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, organami nadzoru;
 • perspektywa wewnętrzna – zakres kontaktu Osoby Odpowiedzialnej z Działem Jakości, Zarządem i prawnikami hurtowni farmaceutycznej.

Główne punkty agendy szkolenia dla Osób Odpowiedzialnych w HF


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych podczas kursu dostępny w zakładce – Program

 • Uprawnienia Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej, czyli nie tylko o obowiązkach.
 • Czego może wymagać Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) w kontekście komunikacji z Osobą Odpowiedzialną?
 • Czego unikać w komunikacji z organami i kontrahentami?
 • Problematyczne sytuacje, z którymi Osoba Odpowiedzialna może spotkać się w praktyce.
 • Czy Osoba Odpowiedzialna dobrze rozumie swoją rolę w organizacji i jak jest postrzegana przez  Zarząd, prawników hurtowni farmaceutycznej i Dział Jakości?
 • Narzędzia w komunikacji i problematyczne sytuacje wewnątrz organizacji, z którymi Osoba Odpowiedzialna może spotkać się w praktyce.

  

Wykładowca – Ekspert branży farmaceutycznej, audytor


Katarzyna Kęsik-Olędzka - Farmaceutka, wykładowca i ekspert Polbi

Polbi, Warszawa. Wykładowca - Katarzyna Kęsik-Olędzka

 

KATARZYNA KĘSIK-OLĘDZKA

Ekspert kancelarii MOYERS, farmaceutka przez wiele lat związana z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

W GIF pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru, sprawowała obowiązki inspektora ds. wytwarzania, przeprowadziła  około 100 inspekcji i była również naczelnikiem Wydziału Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi i Wydziału ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych.

 

Czego nauczysz się podczas zajęć?


Uczestnik wyniesie praktyczną wiedzę dotyczącą:

 • regulacji odnoszących się do obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w zakresie komunikacji na zewnątrz i wewnątrz organizacji,
 • uprawnień Osoby Odpowiedzialnej w kontaktach z organami nadzoru i kontrahentami (z perspektywy prawa farmaceutycznego i cywilnego),
 • praktycznych narzędzi sprawdzających się w komunikacji z podmiotami zewnętrznymi,
 • problematycznych sytuacji, z którymi Osoba Odpowiedzialna może spotkać się w praktyce.

Szkolenie – Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej


 • Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej
 • Wypełnienie obowiązków informacyjnych | Uprawnienia i obowiązki oraz wyzwania stojące przed pełniącymi funkcje Osoby Odpowiedzialnej | Relacje i komunikacja wewnętrzna oraz na zewnątrz hurtowni farmaceutycznej
 • Warsztaty prowadzi farmaceutka Katarzyna Kęsik-Olędzka
 • Czas trwania – 3 godziny, zajęcia na żywo online
 • Poziom prezentowanej wiedzy – Szkolenie przydatne dla praktyków
 • Cena katalogowa za osobę: 880 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Więcej propozycji szkoleń dla Hurtowni Farmaceutycznych w kategorii: Farmacja
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.