logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej. Szkolenie on-line.

Szkolenie internetowe omawiające zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej. Webinarium prowadzi Anna Krawczak.

Szkolenie  on-line. Obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej – podejście praktyczne. Internetowe warsztaty dla przedsiębiorców, kierowników oraz personelu hurtowni farmaceutycznych omawiające obowiązki jakie realizuje Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Webinarium prowadzi Anna Krawczak.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Temat: Obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej.

Prowadzący zajęcia: Anna Krawczak.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-15:00.

 

Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej - Szkolenie online, Polbi, Anna Krawczak.

Poznaj obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej w Hurtowni Farmaceutycznej – podejście praktyczne.

 

Cel szkolenia – Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej


Szkolenie on-line ma na celu przedstawienie praktycznych zasad realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz metod nadzoru działań objętych wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Prezentacja najważniejszych elementów Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni Farmaceutycznej.

 

Adresaci szkolenia


Internetowe szkolenie poświęcone praktycznym aspektom realizacji obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej adresowane jest do osób odpowiedzialnych za system jakości oraz nadzorowanie procesów DPD.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Internetowe szkolenie on-line na żywo dla Osób Odpowiedzialnych w hurtowni farmaceutycznej realizowane jest w formie wykładu. Prowadząca webinarium zaprezentuje omawianą tematykę na praktycznych przykładach. Szkolenie on-line zapewni nabycie wiedzy zarówno teoretycznej oraz jej zastosowania praktycznego w oparciu o doświadczenie zawodowe prowadzącej zajęcia zdalne – Anny Krawczak.

 

PROGRAM SZKOLENIA


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium | Zajęcia na żywo

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ – OBOWIĄZKI I WYZWANIA

 

II. Pandemia COVID-19

Najnowsze wytyczne związane z pandemią COVID-19.

 1. Osoba Odpowiedzialna – obowiązki i uprawnienia.
 2. Praca zdalna  Osoby Odpowiedzialnej.

Najważniejsze elementy Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni.

 1. Dokumentacja – DGH oraz procedury i instrukcje.
 2. Personel, szkolenia.
 3. Zarządzanie ryzykiem jakości.
 4. Audyty, w tym audyty zdalne.
 5. Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 6. Umowy jakościowe i nadzór nad Zleceniobiorcami.

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

 1. Nadzór nad procesami w hurtowni.
 2. Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 3. Nadzór nad odchyleniami temperatury podczas transportu, podczas załadunku, rozładunku – analiza odchyleń i reklamacji w transporcie.
 4. Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

 

Wykładowca prowadzący webinarium

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Rezultaty, korzyści, efekty szkolenia


Uczestnicy zajęć z zakresu realizacji obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej:

▶️ zapoznają się z przepisami regulującymi zakres objęty tematyką szkolenia,

▶️ poznają obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej,

▶️ zdobędą praktyczną wiedzę dotycząca zasad zarządzania systemem jakości DPD,

▶️ uzyskają wiedzę dotyczącą najważniejszych elementów Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni,

▶️ przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności w poszczególnych obszarach regulacji dotyczących wykonywania obowiązków ustawowych,

▶️ nabędą wiedze pozwalająca na weryfikacje obecnie wykonywanych obowiązków i wprowadzenie udoskonaleń w nadzorowanych obszarach.

 

Zagadnienia ujęte w programie szkolenia


Podczas zajęć na szkoleniu pt. „Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej” zostanie omówiona poniższa tematyka.

▶️ Regulacje prawne wynikające z ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia w sprawie DPD.

▶️ Obowiązki i uprawnienia w pracy Osoby Odpowiedzialnej – podejście praktyczne.

▶️ System Jakości w Hurtowni Farmaceutycznej – najważniejsze elementy.

▶️ Praktyczna realizacja nadzoru nad procesami w hurtowni, reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.

▶️ Kontrola odchyleń temperatury podczas załadunku, transportu i rozładunku.

▶️ Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

 

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkoleń szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Jak wyglądają zajęcia na webinarium?


Prezentujemy materiał wideo przedstawiający przebieg realnych zajęć. | ➡️ Fragment wykładu (plik video).

 

Szkolenie on-line. Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia „Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - online Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej.

Koordynator webinarium

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

joanna@polbi.com.pl

Program

 

Obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej – podejście praktyczne. Szkolenie dla przedsiębiorców, kierowników oraz personelu hurtowni farmaceutycznych omawiające obowiązki jakie realizuje Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Szkolenie prowadzi Anna Krawczak.


 

Wymagania prawne wynikające z Ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Najnowsze wytyczne związane z pandemią COVID-19.

 

Zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej – obowiązki i uprawnienia.

 

Najważniejsze elementy Farmaceutycznego Systemu Jakości w Hurtowni.

 1. Dokumentacja – DGH oraz procedury i instrukcje.
 2. Personel, szkolenia.
 3. Zarządzanie ryzykiem jakości.
 4. Audyty.
 5. Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 6. Umowy jakościowe i nadzór nad Zleceniobiorcami.

 

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

 1. Nadzór nad procesami w hurtowni.
 2. Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 3. Nadzór nad odchyleniami temperatury podczas transportu, podczas załadunku, rozładunku – analiza odchyleń i reklamacji w transporcie.
 4. Wykorzystanie analizy ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

 


Obowiązki i wyzwania w pracy Osoby Odpowiedzialnej. Szkolenie on-line.

Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność. Szkolenie on-line. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program webinarium opracowała Anna Krawczak.

Szkolenie on-line

Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji. Webinaria to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Interaktywny i stały kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Chcesz uczestniczyć w szkoleniu on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą: poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia, potwierdzimy termin webinarium, prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe, udostępnimy materiały szkoleniowe oraz wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie szkoleniu.

 

Co powinieneś zrobić – krok po kroku?


Szkolenia on-line. E-learning. Webinarium: Polbi - Warszawa.

Dokonaj zgłoszenia – zapisz się na szkolenie.

E-mailem potwierdzimy dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępnimy link do szkolenia.

Korzystając z linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Logowanie na webinarium


 

Wirtualna poczekalnia – internetowy pokój spotkań


 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

Webinarium – szkolenie on-line na żywo


 

Stały kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań


 

 

🖥️ 🌐 | WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Zdobywaj i uaktualniaj wiedzę i umiejętności oraz podnoś swoje kompetencje bez wychodzenia z domy czy biura!

 

Szkolenia on-line, webinaria

Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na webinarium nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto | ➡️ Więcej informacji.

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Osoba Odpowiedzialna


Organizacja szkolenia online: Osoba Odpowiedzialna w Hurtowni Farmaceutycznej. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia on-line.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta, prezentacje, zapisy dokonywane na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki zajęciom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

Szkolenie on-line

Termin: 2021-03-18

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 690 zł 590 zł *

Cena dla wielu osób: 650 zł / os. 590 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-01-20 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content