logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatek VAT 2020 – Aspekty praktyczne dla zaawansowanych

Szkolenie adresowane do osób zaawansowanych w problematyce podatku VAT. Praktyczne aspekty stosowania wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w świetle najnowszych zmian prawnych.

Szkolenie: Podatek VAT 2020 w praktyce dla zaawansowanych. Zasady rozliczeń podatkowych, wybrane zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług w praktyce. Kompleksowa analiza zmian i aktualnych problemów. Wykład prowadzi Marcin Perlikowski.

 

Tytuł szkolenia: Podatek VAT 2020 – Aspekty praktyczne dla zaawansowanych.

Wykładowca: Marcin Perlikowski.


Lokalizacja: Warszawa, Centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto /390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Podatek VAT 2020 – Aspekty praktyczne dla zaawansowanych. Polbi - Warszawa.

 

Idea szkolenia


System podatkowy podlega ciągłym zmianom. Dotyczy to również przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).  Materiał zaprezentowany na szkoleniu umożliwi rozpoznanie nowych obszarów zagrożeń związanych z rozliczaniem podatku VAT czy konieczności dostosowanie systemów księgowych do planowanych zmian podatku VAT. Szkolenie adresowane jest do osób zaawansowanych w problematyce VAT.

 

Cel szkolenia


Celem szkolenia „Podatek VAT 2020” jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz podstawowych zagadnień dotyczące tego podatku. Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie słuchaczom najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych na 2020 roku nowych regulacji w obszarze tego podatku. Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji podatku VAT.

  

Adresaci szkolenia


Szkolenie obejmujące aspekty praktyczne dotyczące podatku VAT kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić wiedzę w zakresie nowych i planowanych rozwiązań z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). W szkoleniu powinni wziąć udział księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej, osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe spółek, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji oraz specjaliści i doradcy podatkowi.

 

Szkolenie - Podatek VAT 2020 (aspekty praktyczne).

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – VAT 2020


 

I. Wybrane definicje VAT – aspekty prawne

Aspekty prawne związane ze stosowaniem wybranych definicji legalnych pomieszczonych w art. 2 ustawy o VAT, w tym w szczególności definicji:

 1. sprzedaży w aspekcie jej praktycznego stosowania w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych,
 2. pierwszego zasiedlenia w nowym brzmieniu obowiązującym po zmianach dokonanych w 2019 roku,
 3. terenów budowlanych,
 4. pojazdów samochodowych.

Modyfikacja niektórych definicji legalnych oraz nowe definicje ustawowe wprowadzane od 1 kwietnia 2020 roku.

 

II. Czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z systemu VAT

Problemy praktyczne związane z prawidłową identyfikacją realizowanych aktywności jako czynności podlegających lub niepodlegających systemowi VAT – kiedy właściwa jest nota a kiedy faktura?

 1. Zastosowanie tzw. „fikcji prawnej” dla potrzeb uznania nieodpłatnych czynności za odpłatną dostawę towarów bądź odpłatne świadczenie usług.
 2. Czynności uznane z mocy prawa za dostawę towarów.
 3. Konstytutywne warunki właściwe dla ustalenia, że miało miejsce świadczenie usług.

 

III. VAT – UE, tzw. pakiet Quick Fixes

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w świetle zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2020 roku – tzw. pakiet Quick Fixe.

 

IV. Definicja podatnika VAT

Legalne definicje podatnika dla potrzeb stosowania określonych w ustawie o VAT procedur podatkowych po ostatnich zmianach przepisów z zakresu podatku od towarów i usług.

 

V. Obowiązek podatkowy

Zasady ogólne oraz szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT – przykłady praktyczne.

 

VI. Miejsce świadczenia – dostawa towarów

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów – jakie elementy transakcji należy wziąć pod uwagę dla prawidłowego ustalenia miejsce świadczenia przy dostawie towarów?

 

VII. Miejsce świadczenia – świadczenie usług

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodane.

 

VIII. Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania – jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania przy dokonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT? Studium przypadków na przykładach transakcji krajowych oraz międzynarodowych.

 

IX. Stawki podatku VAT oraz zwolnienia

Stawki podatku VAT oraz zwolnienia od podatku. Sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT. Nowa matryca stawek VAT – wybrane problemy.

 

X. Wiążąca informacja stawkowa

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – tryb oraz zasady wydawania informacji. Zakres oraz zasady mocy wiążącej WIS w stosunku do organów podatkowych.

 

XI. Odliczenie i zwrot podatku VAT

Odliczenie i zwrot podatku VAT. Odliczanie częściowe oraz korekta roczna i wieloletnia podatku VAT.

 1. Tryb i zasady oraz terminy i ograniczenia dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 2. Ustawowe wyłączenia prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z uwzględnieniem tez wynikających z wyroku TSUE z 2 maja 2019roku w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18.
 3. Zasady oraz tryb stosowania tzw. wskaźnika struktury w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.
 4. Zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.
 5. Zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika oraz wskaźnika struktury w układzie „piętrowym”.

 

XII. Samochód osobowy w aspekcie podatku VAT

Nabycie i eksploatacja samochodów osobowych – problemy praktyczne przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa oraz stanowisk prezentowanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego.

 

XIII. Deklaracje i ewidencje VAT

 1. Deklaracje oraz ewidencje VAT – obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik kontrolny – JPK VAT od 1 kwietnia 2020 roku).
 2. Informacje jakie muszą zostać zamieszczone w ewidencji VAT po 1 kwietnia 2020 roku.
 3. Zasady nakładania przez naczelnika urzędu skarbowego na podatnika kary pieniężnej za błędy ujawnione w ewidencji VAT które nie zostały przez tego podatnika skorygowane w odpowiednim trybie.

 

XIV. Kasy rejestrujące

Kasy fiskalne on-line, kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii w świetle bieżących zmian prawnych – usystematyzowanie zagadnienia.

 

XV. Faktury VAT – zasady dokumentowania transakcji

Wybrana problematyka dotycząca dokumentowania transakcji za pomocą faktur ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych, w tym w szczególności:

 1. okoliczności mające wpływ na obowiązek zamieszczania w fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” (tzw. obligatoryjny MPP,)
 2. zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące z uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

XVI. Biała lista podatników

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT czyli tzw. „biała lista podatników” – wybrane zagadnienia związane z wykazem na przykładach praktycznych przy uwzględnieniu objaśnień podatkowych  wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

XVII. Solidarna odpowiedzialność

Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatników w ustawie o VAT po ostatnich zmianach przepisów.

 

XVIII. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Panel dyskusyjny dla uczestników szkolenia „Podatek VAT 2020 dla zaawansowanych”. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian i funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) w firmie czy przedsiębiorstwie oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Prowadzący szkolenie

Marcin Perlikowski – wykładowca, szkoleniowiec.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia omawiające podatek VAT 2020 są  prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników zajęć w trakcie ich trwania.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu aktualnych i planowanych zmian w podatku od towarów i usług (VAT) otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie VAT dla zaawansowanych – Lepsza cena!

 

 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia – Podatek VAT 2020


Kontakt w sprawie szkolenia: Podatek VAT 2020. Zajęcia prowadzi Marcin Perlikowski. Polbi – Warszawa.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki,

tel. 22 629 13 88,

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Szkolenie – VAT 2020. Najnowsze  zmiany przepisów VAT. Zmiany w podatku od towarów i usług dla zaawansowanych. Aspekty praktyczne.

 

Szkolenie dla zaawansowanych w problematyce podatku VAT. Praktyczne aspekty stosowania wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w świetle najnowszych zmian prawnych. Zasady rozliczeń podatkowych, wybrane zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług w praktyce. Kompleksowa analiza zmian i aktualnych problemów. Wykład prowadzi Marcin Perlikowski.

 

Aspekty prawne związane ze stosowaniem wybranych definicji legalnych pomieszczonych w art. 2 ustawy o VAT, w tym w szczególności definicji:

 1. sprzedaży w aspekcie jej praktycznego stosowania w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych,
 2. pierwszego zasiedlenia w nowym brzmieniu obowiązującym po zmianach dokonanych w 2019 roku,
 3. terenów budowlanych,
 4. pojazdów samochodowych.

Modyfikacja niektórych definicji legalnych oraz nowe definicje ustawowe wprowadzane od 1 kwietnia 2020 roku.

 

Problemy praktyczne związane z prawidłową identyfikacją realizowanych aktywności jako czynności podlegających lub niepodlegających systemowi VAT – kiedy właściwa jest nota a kiedy faktura?

 1. Zastosowanie tzw. „fikcji prawnej” dla potrzeb uznania nieodpłatnych czynności za odpłatną dostawę towarów bądź odpłatne świadczenie usług.
 2. Czynności uznane z mocy prawa za dostawę towarów.
 3. Konstytutywne warunki właściwe dla ustalenia, że miało miejsce świadczenie usług.

 

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w świetle zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2020 roku – tzw. pakiet Quick Fixe.

 

Legalne definicje podatnika dla potrzeb stosowania określonych w ustawie o VAT procedur podatkowych po ostatnich zmianach przepisów z zakresu podatku od towarów i usług.

 

Zasady ogólne oraz szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT – przykłady praktyczne.

 

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów – jakie elementy transakcji należy wziąć pod uwagę dla prawidłowego ustalenia miejsce świadczenia przy dostawie towarów?

 

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

Podstawa opodatkowania – jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania przy dokonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT? Studium przypadków na przykładach transakcji krajowych oraz międzynarodowych.

 

Stawki podatku VAT oraz zwolnienia od podatku. Sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT. Nowa matryca stawek VAT – wybrane problemy.

 

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – tryb oraz zasady wydawania informacji. Zakres oraz zasady mocy wiążącej WIS w stosunku do organów podatkowych.

 

Odliczenie i zwrot podatku VAT. Odliczanie częściowe oraz korekta roczna i wieloletnia podatku VAT.

 1. Tryb i zasady oraz terminy i ograniczenia dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 2. Ustawowe wyłączenia prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z uwzględnieniem tez wynikających z wyroku TSUE z 2 maja 2019roku w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18.
 3. Zasady oraz tryb stosowania tzw. wskaźnika struktury w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.
 4. Zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.
 5. Zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika oraz wskaźnika struktury w układzie „piętrowym”.

 

Nabycie i eksploatacja samochodów osobowych – problemy praktyczne przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa oraz stanowisk prezentowanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego.

 

 1. Deklaracje oraz ewidencje VAT – obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik kontrolny – JPK VAT od 1 kwietnia 2020 roku).
 2. Informacje jakie muszą zostać zamieszczone w ewidencji VAT po 1 kwietnia 2020 roku.
 3. Zasady nakładania przez naczelnika urzędu skarbowego na podatnika kary pieniężnej za błędy ujawnione w ewidencji VAT które nie zostały przez tego podatnika skorygowane w odpowiednim trybie.

 

Kasy fiskalne on-line, kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii w świetle bieżących zmian prawnych – usystematyzowanie zagadnienia.

 

Wybrana problematyka dotycząca dokumentowania transakcji za pomocą faktur ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych, w tym w szczególności:

 1. okoliczności mające wpływ na obowiązek zamieszczania w fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” (tzw. obligatoryjny MPP,)
 2. zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące z uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT czyli tzw. „biała lista podatników” – wybrane zagadnienia związane z wykazem na przykładach praktycznych przy uwzględnieniu objaśnień podatkowych wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatników w ustawie o VAT po ostatnich zmianach przepisów.

 

Panel dyskusyjny dla uczestników szkolenia „Podatek VAT 2020 dla zaawansowanych”. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian i funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) w firmie czy przedsiębiorstwie oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Podatek VAT 2020 – Aspekty praktyczne dla zaawansowanych.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Podatek VAT 2020. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Podatek VAT 2020


Organizacja szkolenia: Podatek VAT 2020. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeni kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. 

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Masz wątpliwości – zachęcamy do zadawania pytań


Prowadzący szkolenie „Podatek VAT 2020” Marcin Perlikowski jest praktykiem, ekspertem z zakresu podatków i wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej  rozliczania podatku od towarów i usług w handlu zagranicznym.

 

Rezultaty, efekty szkolenia


Uczestnicy zajęć z dotyczących obowiązujących i wprowadzanych zmian w przepisach w podatku od towarów i usług:

☑️ zapoznają się z przepisami regulującymi opodatkowanie podatkiem VAT oraz zdobędą kompletną wiedzę w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT,

☑️ zostanie im przedstawiona praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych,

☑️ uporządkują i nabędą wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatku VAT zarówno w obrocie krajowym jak i wewnątrzwspólnotowym oraz sporządzania deklaracji podatkowych,

☑️ zdobędą praktyczną umiejętność przewidywania skutków podatkowych wynikających z wadliwego stosowania przepisów o VAT oraz skutecznego  rozwiązywania problemów podatkowych,

☑️ przekonają się o poziomie swojej wiedzy i umiejętności odnośnie zagadnień dotyczących powstawania obowiązku podatkowego, wystawiania faktur, korygowania podatku VAT, rozliczania transakcji międzynarodowych czy prawidłowego korzystania z prawa do odliczenia.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli również na unikniecie ryzyka powstania zaległości podatkowych i związanych z nimi kosztami odsetek od zaległości podatkowych oraz zminimalizuje ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej za ewentualne błędy dotyczące rozliczeń podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

 

Korzyści dla uczestników szkolenia


Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom przekonać się o poziomie swojej aktualnej wiedzy i umiejętności w poszczególnych obszarach regulacji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) oraz przygotować się do najnowszych zmianach dotyczących opodatkowania VAT-em. Uczestnictwo w zajęciach jest także okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content