Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Podatki CIT i VAT 2022

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatki CIT i VAT 2022

Poznaj najnowsze zmiany podatkowe i zdiagnozowane praktyczne problemy mogące występować w rozliczeniach podatków CIT i VAT.

Podatki CIT i VAT 2022. Co istotnego zmienia się w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku od towarów i usług?

 

Szkolenie - Podatek CIT i VAT, zmiany NPŁ.


Warsztaty prowadzi doradca podatkowy i praktyk – Patrycja Kubiesa

 

Warsztaty podatkowe, przykłady i wyliczenia. W trakcie zajęć wskazane zostaną najnowsze zmiany podatkowe w CIT i VAT z uwzględnieniem praktycznych ich aspektów oraz uzupełnione analizą liczbową i symulacją wyliczeń podatkowych przeprowadzonych na konkretnych przykładach.

 

Diagnoza zagrożeń i wątpliwości interpretacyjnych. Podczas warsztatów poświęconych podatkowi dochodowemu osób prawnych i podatkowi od towarów i usług omówione zostaną także zdiagnozowane już problemy, które mogą powstawać w praktyce prowadzenia rozliczeń podatkowych CIT i VAT po zmianach wprowadzanych w 2022 roku.

 

Program szkolenia


PODATKI CIT I VAT 2022

 

CIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (PDOP)

 

I. Finansowanie dłużne

Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego, czyli kwota wolna i nadwyżka EBITDA.

 

II. Koszty zakupu usług niematerialnych

Zmiana w zakresie kosztów zakupu usług niematerialnych, czyli usunięcie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP).

 

III. Minimalny podatek

 1. Podstawa opodatkowania podatkiem CIT.
 2. Czego się nie uwzględnia w kalkulacji.
 3. Wyłączenia z obowiązku minimalnego.
 4. Rozliczenie podatku minimalnego.

 

IV. Ukryta dywidenda

Ukryta dywidenda, czyli czy jest czym się martwić.

 

V. Ulga na prototyp

Ulga podatkowa na prototyp, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

VI. Ulga na zwiększenie przychodów

Ulga podatkowa na zwiększenie przychodów, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

VII. Ulga na robotyzację

Ulga podatkowa na robotyzację, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne

 

VIII. Ulga sponsoringowa

Ulga podatkowa na sponsoring, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

IX. Ulga na IPO

Ulga podatkowa na IPO, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

X. Ulga konsolidacyjna

Podatkowa ulga konsolidacyjna, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XI. Polska Spółka Holdingowa

 1. Definicja PSH (Polska Spółka Holdingowa).
 2. Definicja spółek zależnych.
 3. Zwolnienie dywidendowe.
 4. Zwolnienie przychodu ze zbycia spółek zależnych.

 

XII. Zmiany w podatku u źródła (WHT)

 1. Katalog kosztów podlegających podatkowi u źródła – WHT.
 2. Wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych po nowemu.
 3. Certyfikat rezydencji.
 4. Wypłaty do zakładów.
 5. Nowych obowiązek zawiadomień.

 

XIII. Podatkowa grupa kapitałowa

Podatkowa grupa kapitałowa po zmianach.

 

XIV. Porozumienie inwestycyjne

 1. Przesłanki porozumienia.
 2. Katalog podmiotów.
 3. Omówienie procesu składania wniosku.
 4. Koszty związane z porozumieniem.

 

XV. Estoński CIT po zmianach

 1. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z rozwiązań E-CIT.
 2. Rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie.
 3. Rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego.
 4. Uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania.
 5. Obniżenie stawek podatku określonych w art. 28o ust. 1 i uchyleniu w art. 28o ust. 2 ustawy CIT, który przewidywał możliwość obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych wskutek ponoszenia konkretnej wielkości nakładów inwestycyjnych.

 

XVI. Zmiany w cenach transferowych

 1. Zmiany terminów sporządzania dokumentacji, składania Informacji o cenach transferowych.
 2. Zmiany w katalogu wyłączeń z obowiązku sporządzania dokumentacji.
 3. Podpis na Informacji o cenach transferowych.
 4. Korekty w cenach transferowych.
 5. Ceny transferowe – dodatkowe obowiązki dokumentacyjne.

 

XVII. Składki zdrowotne u podatników CIT, zbiegi.

 

VAT – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (PTU)


 

I. Podatek VAT 2022

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

 

II. Grupa VAT

 1. Definicja grupy VAT.
 2. Struktura.
 3. Rola przedstawiciela.
 4. Proporcja w grupie VAT.
 5. Rozliczenia w grupie VAT.
 6. Wystawiania faktur na grupę i w grupie.
 7. Utrata prawa do grupy VAT.
 8. Obowiązki formalne.

 

III. Transakcje finansowe

Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT dla transakcji finansowych.

 

IV. KSeF – Krajowy System e-Faktur 

Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli faktura przyszłości.

 1. Definicja faktury ustrukturyzowanej.
 2. Dostęp do portalu KSeF.
 3. Jak wystawiać faktury?
 4. Jak przesyłać faktury do KSeF?
 5. Sposoby uwierzytelniania.
 6. Faktury pro forma, faktury uproszczone, noty korygujące, a system KSeF.
 7. Czy jest obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych?
 8. KSeF, a brak zgody nabywcy.
 9. Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania KSeF?
 10. Dane na fakturze VAT.
 11. Okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych.
 12. Zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 13. Preferencje dla podatników w związku z fakturami korygującymi.

 

V. Zmiany w fakturowaniu

 1. Duplikaty faktur
 2. Korekty faktur VAT
 3. Wystawianie faktur VAT przed wykonaniem usługi, dostawą towaru, wpłatą zaliczki

 

Wykładowca – Patrycja Kubiesa


Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca. Założycielka kancelarii podatkowej, specjalista i ekspert w obszarze podatkowym.

Patrycja Kubiesa

Polbi - Warszawa. Patrycja Kubiesa, wykładowca.  PATRYCJA KUBIESA

Doradca podatkowy i praktyk. Założycielka kancelarii podatkowej KiB, specjalista i ekspert w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (oddział krakowski) oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Doświadczony wykładowca posiadający wieloletnie praktyczne doświadczenie w księgowości, w sprawach podatkowych i finansowych oraz w pracy ze spółkami prawa handlowego.

Patrycja Kubiesa | Więcej o wykładowcy ….

 

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące CIT i VAT w 2022 roku?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Patrycji Kubiesy

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Cel edukacyjny szkolenia. Szkolenie omawiające nowości w podatkach CIT i VAT na gruncie zmian wynikających z najnowszych przepisów ma za zadanie przybliżyć praktyczną problematykę zagadnień dotyczących rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

 

Adresaci szkolenia. Do udziału w szkoleniu z dotyczącym podatków CIT i VAT zapraszamy wszystkich przedstawicieli firm i przedsiębiorstw, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (PDOP) oraz podatkiem od towarów i usług (PTU).

 

Kogo zapraszamy? Udział w warsztatach podatkowych rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowych, osobom odpowiedzialnym za dokonywanie rozliczeń podatkowych CIT i VAT, analitykom finansowych oraz osoby wypracowującym strategie minimalizacji obciążeń podatkowych oraz pracownikom biur rachunkowych.

 

Szkolenie – Podatek CIT i VAT 2022


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych

I. Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego, czyli kwota wolna i nadwyżka EBITDA

II. Zmiana w zakresie kosztów zakupu usług niematerialnych, czyli usunięcie art. 15e

III. Minimalny podatek

 1. Podstawa opodatkowania podatkiem CIT
 2. Czego się nie uwzględnia w kalkulacji
 3. Wyłączenia z obowiązku minimalnego
 4. Rozliczenie podatku minimalnego

IV. Ukryta dywidenda, czyli czy jest czym się martwić

V. Ulga na prototyp, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne

VI. Ulga na zwiększenie przychodów, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne

VII. Ulga na robotyzację, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne

VIII. Ulga sponsoringowa, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne

IX. Ulga na IPO, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne

X. Ulga konsolidacyjna, katalog kosztów, definicje, odliczenia, rozliczenie roczne

XI. Polska Spółka Holdingowa

 1. Definicja PSH
 2. Definicja spółek zależnych
 3. Zwolnienie dywidendowe
 4. Zwolnienie przychodu ze zbycia spółek zależnych

XII. Zmiany w podatku u źródła (WHT)

 1. Katalog kosztów podlegajacych pod podatku u źródła – WHT
 2. Wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych po nowemu
 3. Certyfikat rezydencji
 4. Wypłaty do zakładów
 5. Nowych obowiązek zawiadomień

XIII. Podatkowa grupa kapitałowa po zmianach

XIV. Porozumienie inwestycyjne

 1. Przesłanki porozumienia
 2. Katalog podmiotów
 3. Omówienie procesu składania wniosku
 4. Koszty związane z porozumieniem

XV. Estoński CIT po zmianach

 1. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z rozwiązań E-CIT
 2. Rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie
 3. Rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego
 4. Uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania
 5. Obniżenie stawek podatku określonych w art. 28o ust. 1 i uchyleniu w art. 28o ust. 2 ustawy CIT, który przewidywał możliwość obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych wskutek ponoszenia konkretnej wielkości nakładów inwestycyjnych

XVI. Zmiany w cenach transferowych

 1. Zmiany terminów sporządzania dokumentacji, składania Informacji o cenach transferowych
 2. Zmiany w katalogu wyłączeń z obowiązku sporządzania dokumentacji
 3. Podpis na Informacji o cenach transferowych
 4. Korekty w cenach transferowych
 5. Ceny transferowe – dodatkowe obowiązki dokumentacyjne

XVII. Składki zdrowotne u podatników CIT, zbiegi.

 

VAT – Podatek od towarów i usług

I. Zmiany w VAT na 2022

II. Grupa VAT

 1. Definicja grupy VAT
 2. Struktura
 3. Rola przedstawiciela
 4. Proporcja w grupie VAT
 5. Rozliczenia w grupie VAT
 6. Wystawiania faktur na grupę i w grupie
 7. Utrata prawa do grupy VAT
 8. Obowiązki formalne

III. Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT dla transakcji finansowych

IV. Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli faktura przyszłości

 1. Definicja faktury ustrukturyzowanej
 2. Dostęp do portalu KSeF
 3. Jak wystawiać faktury?
 4. Jak przesyłać faktury do KSeF?
 5. Sposoby uwierzytelniania
 6. Faktury pro forma, faktury uproszczone, noty korygujące, a system KSeF
 7. Czy jest obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych?
 8. KSeF, a brak zgody nabywcy
 9. Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania KSeF?
 10. Dane na fakturze VAT
 11. Okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych
 12. Zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 13. Preferencje dla podatników w związku z fakturami korygującymi

V. Zmiany w fakturowaniu

 1. Duplikaty faktur
 2. Korekty faktur VAT
 3. Wystawianie faktur VAT przed wykonaniem usługi, dostawą towaru, wpłatą zaliczki

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Patrycja Kubiesa

Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca. Założycielka kancelarii podatkowej, specjalista i ekspert w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

 

Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca


Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca. Założycielka kancelarii podatkowej, specjalista i ekspert w obszarze podatkowym.

Patrycja Kubiesa

Polbi - Warszawa. Patrycja Kubiesa: Wykładowca i doradca podatkowy.  PATRYCJA KUBIESA

 

Doradca podatkowy oferujący pomoc i doradztwo podatkowe oraz usługi księgowe w ramach prowadzonej Kancelarii Kubiesa i Brzostowska.

Doświadczony wykładowca, trener i konsultant. Prowadzi szkolenia podatkowe tradycyjne i online.

Patrycja Kubiesa | Więcej o wykładowcy …

 

Doradca podatkowy – Patrycja Kubiesa jest doradcą podatkowym wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 13829.

 

Doświadczenie zawodowe i praktyka – Doświadczenie zawodowe zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A oraz w branży budowlanej i energetyce (m.in. kierownik działu finansowego w branży odnawialnych źródeł energii).

 

Specjalizacja podatkowa – Patrycja Kubiesa specjalizuje się w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

 

Założycielka kancelarii podatkowej – Patrycja Kubiesa wraz z Moniką Brzostowską powołały do życia „Kancelarię Podatkową Kubiesa i Brzostowska”.

 


Kancelaria Podatkowa Kubiesa i Brzostowska. Szkolenia i doradztwo.


Posiadając wieloletnie praktyczne doświadczenie w księgowości, w sprawach podatkowych i finansowych oraz w pracy ze spółkami prawa handlowego oferują kompleksową pomoc i doradztwo swoim Klientom.  Pomaga w sprawach związanych z przejmowaniem spółek, nadzorowaniem prowadzonych procesów księgowo-podatkowych, outsorcingiem usług księgowych.

PODATKI CIT i VAT 2022


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT – Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto. Zwolnienie z VAT | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

CIT i VAT 2022 – Zmiany w podatku dochodowym osób prawnych  (PDOP) oraz w podatku od towarów i usług (PTU)

 

Organizacja szkolenia. Podatki CIT i VAT 2022


 

 • 10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
 • 15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik warsztatów dotyczących nowych zasad rozliczeń podatkowych CIT i VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Warsztaty w godz. 10:00-15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Szkolenie zamknięte – Możesz także zamówić szkolenie wewnętrzne. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zamkniętego szkolenia dotyczącego praktycznych aspektów związanych z rozliczeniami podatkowymi CIT i VAT, to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

KLUCZOWE INFORMACJE |  Tematyka: Podatki CIT i VAT 2022 | Wykładowca – Patrycja Kubiesa | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 398 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content