Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Podatki PIT i CIT od podstaw. 2-dniowe szkolenie dla początkujących.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatki PIT i CIT od podstaw. 2-dniowe szkolenie dla początkujących.

Szkolenie dające kompleksową wiedzę o podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. PIT i CIT od podstaw.

Szkolenie dla początkujących: Podatki PIT i CIT. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych od podstaw. Polbi – Warszawa, Tomasz Burchard.

 

Od definicji do deklaracji – 2 dni z podatkami PIT i CIT


✔️  Dowiedz się, co podlega a co nie podlega opodatkowaniu podatkami dochodowymi.

✔️  Naucz się ustalać przychody i koszty oraz dochód do opodatkowania.

✔️  Poznaj rodzaje deklaracji podatkowych oraz sposoby i terminy składania.

✔️ Sprawdź, z jakich ulg podatkowych mogą skorzystać poszczególni podatnicy.

 


Podatki dochodowe PIT i CIT. Szkolenie od podstaw.


PIT i CIT – Szczegółowy program (PDF)

 

Idea szkolenia PIT i CIT od podstaw


Szkolenie ma na celu w sposób kompleksowy zapoznać uczestników zajęć z tematyką podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych. W przystępny sposób omówimy mechanizmy działania podatku PIT i CIT oraz nauczymy prawidłowych sposobów ich rozliczania.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie


Kompleksowe zajęcia dotyczące mechanizmów działania podatku PIT i CIT oraz sposobu ich prawidłowego rozliczania kierujemy do:

 • osób, które zamierzają podjąć pracę w działach finansowo-księgowych
 • osób, które aktualnie pracują w działach księgowych lub podatkowych i chcą podnieść swoje kwalifikacje,
 • pracowników biur rachunkowych odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w zakresie podatku PIT i CIT.

 

Szkolenie prowadzi Tomasz Burchard


Tomasz Burchard - Wykładowca PolbiTomasz Burchard. Polbi - Warszawa.   TOMASZ BURCHARD

Ekonomista, doradca podatkowy oraz Certyfikowany Główny Księgowy. Prowadzi własną kancelarie doradztwa podatkowego w Kaliszu i Poznaniu. Były pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu. Ekspert i biegły sądowy w zakresie rachunkowości i podatków. Prowadzi warsztaty z zakresu podatków (PIT, CIT i VAT) jak i rachunkowości. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa podatkowego.


 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe)


Każdy uczestnik szkolenia zapoznającego w sposób całościowy z praktycznym stosowaniem przepisów o podatkach dochodowych PIT i CIT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie


Osobom biorącym udział w szkoleniu pt. „Podatki PIT i CIT od podstaw” wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Konto bankowe i faktury


Konto: mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336. Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie. | Płatności

 

Zapraszamy na warsztaty (2 dni w godz. 9:00 – 17:00)


Rozpoczęcie zajęć następuje każdego dnia o 9-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 17:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Szkolenie – Podatki PIT i CIT


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych (Dzień 1)


 1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Przedmiot i podmiot opodatkowania podatkiem PIT.
 3. Źródła przychodów i koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy).
 4. Wyłączenia z kosztów uzyskania.
 5. Określenie podstawy opodatkowania.
 6. Skala podatkowa, odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 7. Zaliczki na podatek dochodowy – PIT.
 8. Deklaracje i zeznania podatkowe.
 9. Zwolnienia w podatku PIT.
 10. Ulgi podatkowe w tym: termomodernizacyjna i IP BOX, B+R.
 11. Preferencyjne formy rozliczenia rocznego.
 12. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy.
 13. Rozliczanie przychodów i kosztów w czasie.
 14. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów.
 15. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych, najmu i dzierżawy.
 16. Wybrane, najnowsze orzeczenia i interpretacje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych (Dzień 2)


 1. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 2. Przedmiot opodatkowania, zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
 3. Podstawa opodatkowania podatkiem CIT.
 4. Przychody podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 5. Koszty uzyskania przychodów w przypadku podatku CIT.
 6. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 7. Amortyzacja.
 8. Ulga IP BOX i B+R.
 9. Przychody i koszty uzyskiwania przychodów wyrażone w walucie obcej.
 10. Odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem CIT.
 11. Wysokość podatku, rozliczenie straty z lat ubiegłych.
 12. Deklaracje i zeznania roczne.
 13. Opodatkowanie podmiotów o ograniczonym obowiązku podatkowym (zagraniczne dochody osoby prawnej).
 14. Podmioty powiązane.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

TOMASZ BURCHARD - DORADCA PODATKOWY, BIEGŁY SĄDOWY

Tomasz Burchard – Wykładowca, doradca podatkowy, biegły sądowy, współpracownik kancelarii prawnych w Wielkopolsce na Dolnym Śląsku i  w Warszawie.

 

Wykładowca, doradca podatkowy, biegły sądowy


Tomasz Burchard - Wykładowca Polbi

Tomasz Burchard

 

Tomasz Burchard. Polbi - Warszawa. TOMASZ BURCHARD

 

Doradca podatkowy (nr wpisu: 12888) i  biegły sądowy w zakresie rachunkowości i podatków.

Certyfikowany Główny Księgowy, ekspert i praktyk.

Prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

 

Doradztwo podatkowe


Tomasz Burchard jest doradcą podatkowym (nr wpisu: 12888). Prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, w ramach której pomaga w rozliczeniach podatkowych, wspiera doradztwem i audytami podatkowymi oraz reprezentuje Klientów w sporach z organami podatkowymi i sądami.

 

Ekspert i praktyk i bogatym doświadczeniem


Ekspert i praktyk z bogatym doświadczeniem zdobywanym przez lata w ramach pracy oraz współpracy z Kancelariami Podatkowymi i Prawnymi oraz Biurami Rachunkowymi.

 

Prowadzenie szkoleń i publikacje


Tomasz Burchard prowadzi liczne szkolenia z zakresu podatków jak i rachunkowości. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny prawa podatkowego dla czołowych portali podatkowych i wydawnictw w kraju.

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Organizacja zajęć – Podatki PIT i CIT (2 dni)


Organizacja szkolenia - Podatki PIT i CIT od podstaw.

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

17:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje łącznie z przerwami 16 godzin zegarowych. Dwudniowe spotkanie z podatkami PIT i CIT gwarantuje realizację programu i pozwala zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zdalna usługa realizowana w czasie rzeczywistym


Uczestniczysz w szkoleniu bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

 

Warsztatowa forma szkoleniu online


Szkolenie omawiające problematykę dotycząca mechanizmów działania podatku PIT i CIT prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo to bezpośredni kontakt z wykładowcą. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. Kurs ma formę warsztatów. Wspólnie przećwiczymy liczne przykłady i przeanalizujemy problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content