Polbi

Podatki PIT i VAT 2022

Nowości w podatkach PIT i VAT 2022. Poznaj ważne zmiany podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług oraz już zdiagnozowane zagrożenia i praktyczne problemy mogące występować w rozliczeniach podatków PIT i VAT.

 

Szkolenie - Zmiany w podatkach PIT i VAT - Patrycja Kubiesa.

 

 

Cel edukacyjny szkolenia. Szkolenie omawiające nowości w podatkach PIT i VAT na gruncie zmian wynikających z najnowszych regulacji ma na celu zapoznać uczestników z praktyczną problematykę zagadnień dotyczących rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

 

Warsztaty podatkowe, przykłady i wyliczenia. W trakcie spotkania z naszym ekspertem podatkowym zostaną wskazane i omówione najnowsze zmiany podatkowe w PIT i VAT z uwzględnieniem praktycznych ich aspektów stosowania oraz będą uzupełnione analizą liczbową i symulacją wyliczeń podatkowych przeprowadzonych na konkretnych przykładach.

 

Wątpliwości interpretacyjne i diagnoza zagrożeń. W trakcie warsztatów odniesiemy się także do zdiagnozowanych już problemów i wątpliwości, które mogą powstawać w praktyce prowadzenia rozliczeń podatkowych PIT i VAT po zmianach wynikających z NPŁ.

 

PROGRAM SZKOLENIA – PODATKI PIT I VAT


 

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOP 2022)

 

I. Leasing samochodów

Wykup samochodów z leasing operacyjnego po zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

II. Wynajem mieszkań

Przychody podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z wynajmu mieszkań prowadzonego w ramach majątku prywatnego.

III. Amortyzacja mieszkań

Amortyzacja mieszkania u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

IV. Ulga podatkowa dla klasy średniej

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi dla klasy średniej.
 2. Zakres ulgi dla klasy średniej.
 3. Forma stosowania ulg.
 4. Problem praktyczne dotyczące ulgi podatkowej dla klasy średniej.
 5. Oświadczenia.

V. Ulga podatkowa dla seniorów

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi w PIT dla seniorów.
 2. Zakres ulgi dla seniorów.
 3. Forma stosowania ulg.
 4. Problem praktyczne dotyczące stosowania ulgi podatkowej dla seniorów.
 5. Oświadczenia.

VI. Podatkowa ulga dla rodzin 4+

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi w PIT dla dużych rodzin.
 2. Zakres ulgi dla rodzin 4+.
 3. Forma stosowania ulgi dla dużych rodzin.
 4. Problem praktyczne dotyczące stosowania ulgi podatkowej dla rodzin 4+.
 5. Oświadczenia.

VII. Ulga na powrót z zagranicy

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi na powrót z zagranicy.
 2. Zakres ulgi na przyjazd.
 3. Forma stosowania ulg na powrót (przyjazd).
 4. Problem praktyczne dotyczące ulgi na powrót z zagranicy.
 5. Oświadczenia.

VIII. Wspólne opodatkowanie małżonków

Zmiana w możliwości stosowania wspólnego opodatkowania małżonków, problem z ulga dla klasy średniej.

IX. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Usuniecie dotychczasowych rozliczeń i wprowadzenie nowych mechanizmów dotyczących opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

X. Ulga podatkowa na prototyp

Katalog kosztów w przypadku korzystania z ulgi na prototyp (nowy produkt dotychczas niefunkcjonujący na rynku). Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

XI. Ulga podatkowa na zwiększenie przychodów

Katalog kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów podatnika. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

XII. Ulga podatkowa na robotyzację

Katalog kosztów dających prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na unowocześnienia procesów produkcyjnych i na robotyzację. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

XIII. Podatkowa ulga na sponsoring

Ulga sponsoringowa. Katalog kosztów ponoszonych na sponsoring. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

XVI. Ulga na zabytki

Katalog kosztów możliwych do odliczeniu od podstawy obliczenia podatku. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

XV. WHT – Zmiany w podatku u źródła 

 1. Katalog kosztów podlegających podatkowi u źródła (WHT).
 2. Wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych po nowemu.
 3. Certyfikat rezydencji.
 4. Wypłaty do zakładów.
 5. WHT – Nowych obowiązek zawiadomień.

XVI. Ceny transferowe

 1. Zmiany terminów sporządzania dokumentacji, składania Informacji o cenach transferowych.
 2. Zmiany w katalogu wyłączeń z obowiązku sporządzania dokumentacji związanej z cenami transferowymi.
 3. Podpis na Informacji o cenach transferowych.
 4. Korekty w cenach transferowych.
 5. Dodatkowe obowiązki dokumentacyjne dla cen transferowych.

XVII. Składki zdrowotne

Składka zdrowotna w każdym wariancie i zbiegi składek zdrowotnych.

 

VAT – Podatek od towarów i usług (PTU 2022)

 

I. Podatek VAT 2022

 Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od towarów i usług (PTU).

II. Grupa VAT jako jeden podatnik 

 1. Definicja grupy VAT.
 2. Struktura grupy VAT.
 3. Rola przedstawiciela grupy VAT.
 4. Proporcja w grupie VAT.
 5. Rozliczenia w grupie VAT.
 6. Wystawiania faktur na grupę i w grupie.
 7. Utrata prawa do funkcjonowania w ramach grupy VAT.
 8. Obowiązki formalne.

III. Zwolnienie transakcji finansowych

Rezygnacja ze zwolnienia dla transakcji finansowych.

IV. Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli faktura przyszłości.

 1. Definicja faktury ustrukturyzowanej.
 2. Dostęp do portalu KSeF (Krajowy System e-Faktur).
 3. Jak wystawiać faktury?
 4. Jak przesyłać faktury do KSeF?
 5. Sposoby uwierzytelniania faktur.
 6. Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące, a system KSeF.
 7. Czy jest obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych?
 8. KSeF, a brak zgody nabywcy.
 9. Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania e-faktur?
 10. Dane na e-fakturze.
 11. Okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych.
 12. Zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 13. Preferencje dla podatników w związku z fakturami korygującymi.

V. Zmiany w fakturowaniu

 1. Duplikaty faktur VAT.
 2. Korekty faktur.
 3. Wystawianie faktur przed wykonaniem usługi, dostawą towaru, wpłatą zaliczki.

 

Wykładowca – Patrycja Kubiesa


Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca. Założycielka kancelarii podatkowej, specjalista i ekspert w obszarze podatkowym.

 PATRYCJA KUBIESA

Doradca podatkowy i praktyk. Założycielka kancelarii podatkowej KiB, specjalista i ekspert w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (oddział krakowski) oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Doświadczony wykładowca posiadający wieloletnie praktyczne doświadczenie w księgowości, w sprawach podatkowych i finansowych oraz w pracy ze spółkami prawa handlowego.

Patrycja Kubiesa | Więcej o wykładowcy ….

 

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące PIT i VAT w 2022 roku?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Patrycji Kubiesy

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Adresaci szkolenia z obszaru PIT i VAT. Do udziału w szkoleniu z obszaru podatków PIT i VAT zapraszamy wszystkich przedstawicieli firm i przedsiębiorstw, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PDOF) oraz podatkiem od towarów i usług (PTU).

 

Kogo zapraszamy? Udział w warsztatach podatkowych rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowych, osobom odpowiedzialnym za dokonywanie rozliczeń podatkowych PIT i VAT, analitykom finansowych oraz osoby wypracowującym strategie minimalizacji obciążeń podatkowych oraz pracownikom biur rachunkowych dokonujących w imieniu swoich klientów rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) i podatku od towarów i usług (PTU).

 

Szkolenie – Podatek PIT i VAT 2022


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.