Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Podatki PIT i VAT 2022

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podatki PIT i VAT 2022

PIT i VAT 2022 - Zmiany w podatku dochodowym osób fizycznych (PDOF) oraz w podatku od towarów i usług (PTU). Zdiagnozowane zagrożenia i praktyczne problemy.

Nowości w podatkach PIT i VAT 2022. Poznaj ważne zmiany podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług oraz już zdiagnozowane zagrożenia i praktyczne problemy mogące występować w rozliczeniach podatków PIT i VAT.

 


Szkolenie - Zmiany w podatkach PIT i VAT - Patrycja Kubiesa.


Warsztaty prowadzi doradca podatkowy i praktyk – Patrycja Kubiesa

 

Cel edukacyjny szkolenia. Szkolenie omawiające nowości w podatkach PIT i VAT na gruncie zmian wynikających z najnowszych regulacji ma na celu zapoznać uczestników z praktyczną problematykę zagadnień dotyczących rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

 

Warsztaty podatkowe, przykłady i wyliczenia. W trakcie spotkania z naszym ekspertem podatkowym zostaną wskazane i omówione najnowsze zmiany podatkowe w PIT i VAT z uwzględnieniem praktycznych ich aspektów stosowania oraz będą uzupełnione analizą liczbową i symulacją wyliczeń podatkowych przeprowadzonych na konkretnych przykładach.

 

Wątpliwości interpretacyjne i diagnoza zagrożeń. W trakcie warsztatów odniesiemy się także do zdiagnozowanych już problemów i wątpliwości, które mogą powstawać w praktyce prowadzenia rozliczeń podatkowych PIT i VAT po zmianach wynikających z NPŁ.

 

PROGRAM SZKOLENIA – PODATKI PIT I VAT


 

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOP 2022)

 

I. Leasing samochodów

Wykup samochodów z leasing operacyjnego po zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

II. Wynajem mieszkań

Przychody podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z wynajmu mieszkań prowadzonego w ramach majątku prywatnego.

 

III. Amortyzacja mieszkań

Amortyzacja mieszkania u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

 

IV. Ulga podatkowa dla klasy średniej

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi dla klasy średniej.
 2. Zakres ulgi dla klasy średniej.
 3. Forma stosowania ulg.
 4. Problem praktyczne dotyczące ulgi podatkowej dla klasy średniej.
 5. Oświadczenia.

 

V. Ulga podatkowa dla seniorów

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi w PIT dla seniorów.
 2. Zakres ulgi dla seniorów.
 3. Forma stosowania ulg.
 4. Problem praktyczne dotyczące stosowania ulgi podatkowej dla seniorów.
 5. Oświadczenia.

 

VI. Podatkowa ulga dla rodzin 4+

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi w PIT dla dużych rodzin.
 2. Zakres ulgi dla rodzin 4+.
 3. Forma stosowania ulgi dla dużych rodzin.
 4. Problem praktyczne dotyczące stosowania ulgi podatkowej dla rodzin 4+.
 5. Oświadczenia.

 

VII. Ulga na powrót z zagranicy

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi na powrót z zagranicy.
 2. Zakres ulgi na przyjazd.
 3. Forma stosowania ulg na powrót (przyjazd).
 4. Problem praktyczne dotyczące ulgi na powrót z zagranicy.
 5. Oświadczenia.

 

VIII. Wspólne opodatkowanie małżonków

Zmiana w możliwości stosowania wspólnego opodatkowania małżonków, problem z ulga dla klasy średniej.

 

IX. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Usuniecie dotychczasowych rozliczeń i wprowadzenie nowych mechanizmów dotyczących opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

 

X. Ulga podatkowa na prototyp

Katalog kosztów w przypadku korzystania z ulgi na prototyp (nowy produkt dotychczas niefunkcjonujący na rynku). Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XI. Ulga podatkowa na zwiększenie przychodów

Katalog kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów podatnika. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XII. Ulga podatkowa na robotyzację

Katalog kosztów dających prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na unowocześnienia procesów produkcyjnych i na robotyzację. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XIII. Podatkowa ulga na sponsoring

Ulga sponsoringowa. Katalog kosztów ponoszonych na sponsoring. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XVI. Ulga na zabytki

Katalog kosztów możliwych do odliczeniu od podstawy obliczenia podatku. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XV. WHT – Zmiany w podatku u źródła 

 1. Katalog kosztów podlegających podatkowi u źródła (WHT).
 2. Wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych po nowemu.
 3. Certyfikat rezydencji.
 4. Wypłaty do zakładów.
 5. WHT – Nowych obowiązek zawiadomień.

 

XVI. Ceny transferowe

 1. Zmiany terminów sporządzania dokumentacji, składania Informacji o cenach transferowych.
 2. Zmiany w katalogu wyłączeń z obowiązku sporządzania dokumentacji związanej z cenami transferowymi.
 3. Podpis na Informacji o cenach transferowych.
 4. Korekty w cenach transferowych.
 5. Dodatkowe obowiązki dokumentacyjne dla cen transferowych.

 

XVII. Składki zdrowotne

Składka zdrowotna w każdym wariancie i zbiegi składek zdrowotnych.

 

VAT – Podatek od towarów i usług (PTU 2022)

 

I. Podatek VAT 2022

 Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od towarów i usług (PTU).

 

II. Grupa VAT jako jeden podatnik 

 1. Definicja grupy VAT.
 2. Struktura grupy VAT.
 3. Rola przedstawiciela grupy VAT.
 4. Proporcja w grupie VAT.
 5. Rozliczenia w grupie VAT.
 6. Wystawiania faktur na grupę i w grupie.
 7. Utrata prawa do funkcjonowania w ramach grupy VAT.
 8. Obowiązki formalne.

 

III. Zwolnienie transakcji finansowych

Rezygnacja ze zwolnienia dla transakcji finansowych.

 

IV. Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli faktura przyszłości.

 1. Definicja faktury ustrukturyzowanej.
 2. Dostęp do portalu KSeF (Krajowy System e-Faktur).
 3. Jak wystawiać faktury?
 4. Jak przesyłać faktury do KSeF?
 5. Sposoby uwierzytelniania faktur.
 6. Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące, a system KSeF.
 7. Czy jest obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych?
 8. KSeF, a brak zgody nabywcy.
 9. Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania e-faktur?
 10. Dane na e-fakturze.
 11. Okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych.
 12. Zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 13. Preferencje dla podatników w związku z fakturami korygującymi.

 

V. Zmiany w fakturowaniu

 1. Duplikaty faktur VAT.
 2. Korekty faktur.
 3. Wystawianie faktur przed wykonaniem usługi, dostawą towaru, wpłatą zaliczki.

 

Wykładowca – Patrycja Kubiesa


Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca. Założycielka kancelarii podatkowej, specjalista i ekspert w obszarze podatkowym.

Patrycja Kubiesa

Polbi - Warszawa. Patrycja Kubiesa, wykładowca.  PATRYCJA KUBIESA

Doradca podatkowy i praktyk. Założycielka kancelarii podatkowej KiB, specjalista i ekspert w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (oddział krakowski) oraz Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Doświadczony wykładowca posiadający wieloletnie praktyczne doświadczenie w księgowości, w sprawach podatkowych i finansowych oraz w pracy ze spółkami prawa handlowego.

Patrycja Kubiesa | Więcej o wykładowcy ….

 

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące PIT i VAT w 2022 roku?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Patrycji Kubiesy

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Adresaci szkolenia z obszaru PIT i VAT. Do udziału w szkoleniu z obszaru podatków PIT i VAT zapraszamy wszystkich przedstawicieli firm i przedsiębiorstw, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PDOF) oraz podatkiem od towarów i usług (PTU).

 

Kogo zapraszamy? Udział w warsztatach podatkowych rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowych, osobom odpowiedzialnym za dokonywanie rozliczeń podatkowych PIT i VAT, analitykom finansowych oraz osoby wypracowującym strategie minimalizacji obciążeń podatkowych oraz pracownikom biur rachunkowych dokonujących w imieniu swoich klientów rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) i podatku od towarów i usług (PTU).

 

Szkolenie – Podatek PIT i VAT 2022


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 

PIT – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (NPŁ)

 

I. Leasing samochodów

Wykup samochodów z leasing operacyjnego po zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

II. Wynajem mieszkań

Przychody podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z wynajmu mieszkań prowadzonego w ramach majątku prywatnego.

 

III. Amortyzacja mieszkań

Amortyzacja mieszkania u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

 

IV. Ulga PIT dla klasy średniej

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi dla klasy średniej.
 2. Zakres ulgi dla klasy średniej.
 3. Forma stosowania ulgi.
 4. Problem praktyczne dotyczące ulgi podatkowej dla klasy średniej.
 5. Oświadczenia.

 

V. Ulga PIT dla seniorów

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi w PIT dla seniorów.
 2. Zakres ulgi dla seniorów.
 3. Forma stosowania ulgi.
 4. Problem praktyczne dotyczące stosowania ulgi podatkowej dla seniorów.
 5. Oświadczenia.

 

VI. Podatkowa ulga PIT dla rodzin 4+ 

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi w PIT dla dużych rodzin.
 2. Zakres ulgi dla rodzin 4+.
 3. Forma stosowania ulgi dla dużych rodzin.
 4. Problem praktyczne dotyczące stosowania ulgi podatkowej dla rodzin 4+.
 5. Oświadczenia.

 

VII. Ulga PIT na powrót z zagranicy

 1. Katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgi na powrót z zagranicy.
 2. Zakres ulgi na przyjazd.
 3. Forma stosowania ulgi na powrót (przyjazd).
 4. Problem praktyczne dotyczące ulgi na powrót z zagranicy.
 5. Oświadczenia.

 

VIII. Wspólne opodatkowanie małżonków

Zmiana w możliwości stosowania wspólnego opodatkowania małżonków, problem z ulga dla klasy średniej.

 

IX. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Usuniecie dotychczasowych rozliczeń i wprowadzenie nowych mechanizmów dotyczących opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

 

X. Ulga podatkowa PIT na prototyp

Katalog kosztów w przypadku korzystania z ulgi na prototyp (nowy produkt dotychczas niefunkcjonujący na rynku). Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XI. Ulga podatkowa PIT na zwiększenie przychodów

Katalog kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów podatnika. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XII. Ulga podatkowa PIT na robotyzację

Katalog kosztów dających prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na unowocześnienia procesów produkcyjnych i na robotyzację. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XIII. Podatkowa ulga PIT na sponsoring

Ulga sponsoringowa. Katalog kosztów ponoszonych na sponsoring. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XVI. Ulga PIT na zabytki

Katalog kosztów możliwych do odliczeniu od podstawy obliczenia podatku. Definicje, odliczenia, rozliczenie roczne.

 

XV. WHT – Zmiany w podatku u źródła 

 1. Katalog kosztów podlegających podatkowi u źródła (WHT).
 2. Wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych po nowemu.
 3. Certyfikat rezydencji.
 4. Wypłaty do zakładów.
 5. WHT – Nowych obowiązek zawiadomień.

 

XVI. Ceny transferowe

 1. Zmiany terminów sporządzania dokumentacji, składania Informacji o cenach transferowych.
 2. Zmiany w katalogu wyłączeń z obowiązku sporządzania dokumentacji związanej z cenami transferowymi.
 3. Podpis na Informacji o cenach transferowych.
 4. Korekty w cenach transferowych.
 5. Dodatkowe obowiązki dokumentacyjne dla cen transferowych.

 

XVII. Składki zdrowotne

Składka zdrowotna w każdym wariancie i zbiegi składek zdrowotnych.

 

VAT – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (PTU)

 

I. Podatek VAT 2022

 Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od towarów i usług (PTU).

 

II. Grupa VAT jako jeden podatnik 

 1. Definicja grupy VAT.
 2. Struktura grupy VAT.
 3. Rola przedstawiciela grupy VAT.
 4. Proporcja w grupie VAT.
 5. Rozliczenia w grupie VAT.
 6. Wystawiania faktur na grupę i w grupie.
 7. Utrata prawa do funkcjonowania w ramach grupy VAT.
 8. Obowiązki formalne.

 

III. Zwolnienie transakcji finansowych

Rezygnacja ze zwolnienia dla transakcji finansowych.

 

IV. Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli faktura przyszłości.

 1. Definicja faktury ustrukturyzowanej.
 2. Dostęp do portalu KSeF (Krajowy System e-Faktur).
 3. Jak wystawiać faktury?
 4. Jak przesyłać faktury do KSeF?
 5. Sposoby uwierzytelniania faktur.
 6. Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące, a system KSeF.
 7. Czy jest obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych?
 8. KSeF, a brak zgody nabywcy.
 9. Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania e-faktur?
 10. Dane na e-fakturze.
 11. Okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych.
 12. Zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 13. Preferencje dla podatników w związku z fakturami korygującymi.

 

V. Zmiany w fakturowaniu

 1. Duplikaty faktur VAT.
 2. Korekty faktur.
 3. Wystawianie faktur przed wykonaniem usługi, dostawą towaru, wpłatą zaliczki.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Patrycja Kubiesa

Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca. Założycielka kancelarii podatkowej, specjalista i ekspert w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

 

Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca


Patrycja Kubiesa – Doradca podatkowy, praktyk i wykładowca. Założycielka kancelarii podatkowej, specjalista i ekspert w obszarze podatkowym.

Patrycja Kubiesa

Polbi - Warszawa. Patrycja Kubiesa: Wykładowca i doradca podatkowy.  PATRYCJA KUBIESA

 

Doradca podatkowy oferujący pomoc i doradztwo podatkowe oraz usługi księgowe w ramach prowadzonej Kancelarii Kubiesa i Brzostowska.

Doświadczony wykładowca, trener i konsultant. Prowadzi szkolenia podatkowe tradycyjne i online.

Patrycja Kubiesa | Więcej o wykładowcy …

 

Doradca podatkowy – Patrycja Kubiesa jest doradcą podatkowym wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 13829.

 

Doświadczenie zawodowe i praktyka – Doświadczenie zawodowe zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A oraz w branży budowlanej i energetyce (m.in. kierownik działu finansowego w branży odnawialnych źródeł energii).

 

Specjalizacja podatkowa – Patrycja Kubiesa specjalizuje się w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

 

Założycielka kancelarii podatkowej – Patrycja Kubiesa wraz z Moniką Brzostowską powołały do życia „Kancelarię Podatkową Kubiesa i Brzostowska”.

 


Kancelaria Podatkowa Kubiesa i Brzostowska. Szkolenia i doradztwo.


Posiadając wieloletnie praktyczne doświadczenie w księgowości, w sprawach podatkowych i finansowych oraz w pracy ze spółkami prawa handlowego oferują kompleksową pomoc i doradztwo swoim Klientom.  Pomaga w sprawach związanych z przejmowaniem spółek, nadzorowaniem prowadzonych procesów księgowo-podatkowych, outsorcingiem usług księgowych.

PODATKI PIT I VAT 2022


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT – Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto. Zwolnienie z VAT | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Nowości w podatkach PIT i VAT 2022

 

 

Organizacja szkolenia. Podatki PIT i VAT 2022


 

 • 10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
 • 15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik warsztatów dotyczących nowych zasad rozliczeń podatkowych PIT i VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Warsztaty w godz. 10:00-15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Szkolenie zamknięte – Możesz także zamówić szkolenie wewnętrzne. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zamkniętego szkolenia dotyczącego praktycznych aspektów związanych z rozliczeniami podatkowymi PIT i VAT, to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Polbi - Warszawa. Podatki PIT i VAT.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT


Podatki PIT i VAT 2022 | Wykładowca – Patrycja Kubiesa | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content