logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje. Szkolenie stacjonarne.

Podróże służbowe - Praktyka ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas wyjazdów i delegacji służbowych. Diety i ryczałty w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych.

Szkolenie odpowiadające na pytania co jest podróżą służbową, jak ustalić należności za czas wyjazdów i delegacji, ile wynoszą diety i ryczałty w krajowych jak i zagranicznych podróżach służbowych. Wyjazdy szkoleniowe i pozostałe wyjazdy służbowe – opodatkowanie, dokumentacja i rozliczanie. Zajęcia prowadzi Marcin Perlikowski.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

Małe grupy. Zapewniamy środki do dezynfekcji. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości.


Temat szkolenia: Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje.

Prowadzący szkolenie: Marcin Perlikowski.


Warszawa, Al. Jerozolimskie | ➡️ Centrum LIM lub | ➡️ Central Tower

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00 – 16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Podróże służbowe 2020. Szkolenie z rozliczania wyjazdów i delegacji. Diety i ryczałty.

Aktualna wiedza z zakresu delegacji krajowych i zagranicznych oraz przygotowanie do praktycznego jej zastosowania w pracy zawodowej.


Zajęcia prowadzimy również jako | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

✅ Podróż służbowa – pojęcia, definicje, regulacje prawne

Regulacje dotyczące podróży służbowych zawarte w prawie pracy, diety i ryczałty w świetle regulacji podatkowych. Interpretacje i orzecznictwo sądowe. Aktualności 2020.

 

✅ Aspekty podatkowe wyjazdów służbowych

Kurs obejmujący zasady ustalania i rozliczania kosztów podróży służbowych w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT oraz zasady ewidencjonowania wydatków towarzyszących delegacjom na terenie kraju jaki i zagranicznym wyjazdom służbowym.

 

✅ Czas podróży, należności i zwrot kosztów

Dopuszczalny czas trwania podróży. Rozliczanie czasu pracy w delegacji służbowej. Koszty przejazdów, noclegów, zasady wypłaty diety i ryczałtów. Wydatki na leczenie w trakcie podróży służbowej, wyjazdy szkoleniowe.

 

Samochód osobowy w firmie

Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników i podróże służbowe odbywane samochodem stanowiącym własność pracodawcy.

 

Delegacje, podróże służbowe 2020 – Idea szkolenia


Szkolenie przybliżające obowiązujące i planowane regulacje prawne z zakresu rozliczania wyjazdów służbowych, potwierdzania odbycia podróży i delegacji służbowych pracowników, osób współpracujących jak również przedsiębiorców i właścicieli firm.

Zajęcia omawiające podatki dochodowe – PIT (PDOF), CIT (PDOP) i podatek VAT związane z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Kurs przybliżający zagadnienia ryczałtów za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych oraz rozliczania jazd lokalnych odbywane prywatnymi samochodami pracowników.

 

Delegacj, wyjazdy i podróże służbowe. Szkolenie - Polbi, Warszawa.

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu przekazanie kompletnej wiedzy z zakresu tematów związanych z opodatkowaniem wyjazdów służbowych pracowników jak i obowiązków podatkowych istniejących po stronie firmy. Na zajęciach niezbędne informacje prezentowane są poprzez prezentację obowiązujących przepisów, wyjaśnień organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiadomości dotyczące wymagań związanych z zebraniem właściwej dokumentacji jakiej wymagają podróże służbowe. Szkolenie prezentuje przykłady najbardziej kontrowersyjnych problemów rozliczania delegacji oraz sugestie i propozycje rozwiązań występujących problemów.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych,  kadry kierowniczej firm i przedsiębiorstw oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych. Na zajęcia zapraszamy: głównych księgowych i księgowych, pracowników  księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych,  pracowników działu kadr odpowiedzialnych za rozliczenia pracowników, osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie podróży służbowych odbywanych na terenie kraju i poza jego granicami, osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające wyjazdy służbowe.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ!


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne / tradycyjne

 

Podróże służbowe 2020 – Praktyka ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas wyjazdów i delegacji służbowych. Diety i ryczałty w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych.

 

I. Prawne regulacje w zakresie definicji podróży służbowej 

 1. Definicja podróży służbowej wynikająca z przepisów ustawy Kodeks pracy.
 2. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych.
 3. Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych.
 4. Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych.

 

II. Krajowe podróże służbowe 

 1. Omówienie poszczególnych składników kosztów krajowej podróży służbowej w tym zasad obliczania diet.
 2. Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej.
 3. Warunki oraz zasady zwolnień od opodatkowania należności otrzymywanych z tytułu podróży służbowej.
 4. Przesłanki umożliwiające zaliczenie wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodu.
 5. Rozliczenie krajowej podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i inne.

 

III. Zagraniczne podróże służbowe

 1. Omówienie poszczególnych składników kosztów zagranicznej podróży służbowej.
 2. Zasady rozliczania oraz dokumentowania zagranicznej podróży służbowej.

 

IV. Podróże służbowe w aspekcie podatku VAT

Rozliczenie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych w aspekcie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

 

V. Pozostałe zagadnienia związane z podróżami służbowymi 

 1. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych i podróżach służbowych.
 2. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy.
 3. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.

 

VI. Kontrowersje i aktualne problemy praktyczne

Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży służbowych. 

 1. Jak prawidłowo określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej?
 2. Kiedy rozpoczyna się podróż służbowa pracownika mobilnego?
 3. Czy pracodawca może określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej?
 4. Jak liczyć czas trwania podróży zagranicznej w przypadku gdy jest ona odbywana w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju?
 5. Czy wyjazd pracownika administracyjnego na międzyzakładowe zawody sportowe jest podróżą służbową?
 6. Czy pracownicy kierujący pojazdem samochodowym w ramach przejazdu w podróży służbowej powinni mieć przeprowadzone badania psychologiczne?
 7. Czy koszty przejazdu w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy takie jak uiszczone opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe winny być rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?
 8. Czy brak dowodów np. biletów na przejazd w podróży służbowej uprawnia pracodawcę do odmowy zwrotu poniesionych przez pracownika z tego tytułu wydatków?
 9. Czy pracownikowi należy „zapewnić” kwotę odpowiadającą cenie biletu określonego przez pracodawcę środka transportu w przypadku gdy w rzeczywistości przejazd odbył się za „symboliczną złotówkę” lub bez konieczności poniesienia wydatków (np. przejazd z osobą trzecią)?
 10. Czy wartość należnej diety winna być pomniejszona o koszt faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie?
 11. Jaką podstawę należy przyjąć dla obliczenia kwoty odpowiadającej proporcjonalnemu zmniejszeniu należnej diety przy krótkich delegacjach służbowych?
 12. Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe w związku z niedokonaniem przez pracownika rozliczenia kosztów podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia?
 13. Jak obliczyć kwotę diety w podróży zagranicznej w przypadku ustalenia przez pracodawcę więcej niż jednego państwa docelowego?
 14. Zasady przeliczania na złote kosztów poniesionych w związku z odbytą zagraniczną podróżą służbową; zasady rozliczeń na gruncie pracodawca-pracownik oraz zasady rozliczeń dla potrzeb podatkowych.

 

VII. Orzecznictwo dotyczące rozliczania podróży służbowych

Wybrane orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące podatkowych aspektów związanych z ustalaniem należności za czas podróży służbowych

 

VIII. Odpowiedzi na pytania, panel dyskusyjny

Czas na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczącego podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie z zakresu praktyki ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas podróży służbowych.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej.

Marcin Perlikowski – wykładowca, szkoleniowiec.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia na szkoleniu „Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2020.” prowadzone są w oparciu o autorski program. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane na szkoleniu zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktyce ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas podróży służbowych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie „Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje” to lepsza cena!

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje - Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs - Polbi, Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Szkolenie poświęcone rozliczaniu wydatków związanych z podróżami służbowymi, opodatkowaniu świadczeń przysługujących osobom będących w delegacji lub na wyjeździe służbowym – krajowym jak również zagranicznym.

 

 1. Definicja podróży służbowej wynikająca z przepisów ustawy Kodeks pracy.
 2. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych.
 3. Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych.
 4. Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych.

 

 1. Omówienie poszczególnych składników kosztów krajowej podróży służbowej w tym zasad obliczania diet.
 2. Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej.
 3. Warunki oraz zasady zwolnień od opodatkowania należności otrzymywanych z tytułu podróży służbowej.
 4. Przesłanki umożliwiające zaliczenie wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodu.
 5. Rozliczenie krajowej podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i inne.

 

 1. Omówienie poszczególnych składników kosztów zagranicznej podróży służbowej.
 2. Zasady rozliczania oraz dokumentowania zagranicznej podróży służbowej.

 

Rozliczenie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych w aspekcie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

 

 1. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych i podróżach służbowych.
 2. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy.
 3. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.

 

Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży służbowych. 

 1. Jak prawidłowo określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej?
 2. Kiedy rozpoczyna się podróż służbowa pracownika mobilnego?
 3. Czy pracodawca może określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej?
 4. Jak liczyć czas trwania podróży zagranicznej w przypadku gdy jest ona odbywana w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju?
 5. Czy wyjazd pracownika administracyjnego na międzyzakładowe zawody sportowe jest podróżą służbową?
 6. Czy pracownicy kierujący pojazdem samochodowym w ramach przejazdu w podróży służbowej powinni mieć przeprowadzone badania psychologiczne?
 7. Czy koszty przejazdu w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy takie jak uiszczone opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe winny być rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?
 8. Czy brak dowodów np. biletów na przejazd w podróży służbowej uprawnia pracodawcę do odmowy zwrotu poniesionych przez pracownika z tego tytułu wydatków?
 9. Czy pracownikowi należy „zapewnić” kwotę odpowiadającą cenie biletu określonego przez pracodawcę środka transportu w przypadku gdy w rzeczywistości przejazd odbył się za „symboliczną złotówkę” lub bez konieczności poniesienia wydatków (np. przejazd z osobą trzecią)?
 10. Czy wartość należnej diety winna być pomniejszona o koszt faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie?
 11. Jaką podstawę należy przyjąć dla obliczenia kwoty odpowiadającej proporcjonalnemu zmniejszeniu należnej diety przy krótkich delegacjach służbowych?
 12. Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe w związku z niedokonaniem przez pracownika rozliczenia kosztów podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia?
 13. Jak obliczyć kwotę diety w podróży zagranicznej w przypadku ustalenia przez pracodawcę więcej niż jednego państwa docelowego?
 14. Zasady przeliczania na złote kosztów poniesionych w związku z odbytą zagraniczną podróżą służbową; zasady rozliczeń na gruncie pracodawca – pracownik oraz zasady rozliczeń dla potrzeb podatkowych.

 

Wybrane orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące podatkowych aspektów związanych z ustalaniem należności za czas podróży służbowych.

 

Czas na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczącego podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu.

Okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie z zakresu praktyki ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas podróży służbowych.

 


Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2020.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.| ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Podróże służbowe 2020


Organizacja szkolenia: Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeni kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem. 

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Uczestnik szkolenia pt. „Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2020.” po jego zakończeniu, zdobędzie gruntowną i rzetelną wiedzę na temat aktualnych regulacji prawnych z zakresu podróży służbowych.

Uczestnik zajęć nabędzie umiejętność dokumentowania, ewidencji i rozliczania wydatków towarzyszących podróżom służbowym.

Na zajęciach zostanie omówiona tematyka związana z opodatkowaniem wydatków i możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych przez osoby oddelegowane.

Osoba biorąca udział w szkoleniu uzyska praktyczną wiedzę i porady do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych oraz informacje o aktualnych interpretacjach i orzecznictwie.

Rozliczenia delegacji służbowych zostanie zaprezentowane uczestnikom szkolenia kompleksowo – prowadzący przedstawi wszystkie aspekty rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług VAT.

Osoba uczestnicząca w zajęciach uzyska również praktyczne wskazówki na temat podatkowych i księgowych aspektów rozliczeń dotyczących korzystania przez pracowników z samochodów prywatnych i służbowych.

 

Zakres szkolenia, omawiana tematyka


Na szkoleniu dotyczącym podróży służbowych, wyjazdów i delegacji odpowiemy na pytania:

Ile wynosi dopuszczalny czas trwania podróży służbowej?

Co składa się na koszty podróży służbowych?

Jak ustala się przychód pracowników w przypadku podróży służbowych?

Jakie kursy walutowe stosowane są przy rozliczeniach delegacji?

Jak traktować wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej?

Jakie koszty uzyskania przychodów są wykazywane u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania podróży służbowych?

Co trzeba wiedzieć o rozliczaniu podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jak zdefiniowane jest pojęcie samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych?

Jakie kwoty są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w przypadku używanie samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych lub wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników oraz w przypadku podróży służbowej odbywanej samochodem stanowiącym własność pracodawcy?

 

Webinarium, szkolenie internetowe „na żywo”

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje. Szkolenie on-line.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content