Polbi

Najnowsze zmiany w prawie pracy i podatkach

Omówimy najnowsze zmiany, na które muszą przygotować się wszyscy pracodawcy. Wskażemy najistotniejsze zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego osób fizycznych (PIT), nowe zasady ustalania składki zdrowotnej oraz znaczące zmiany w kodeksie pracy.


Polski Ład - Szkolenie ze zmian w podatkach dochodowych


 

Cel szkolenia – Nowy Polski Ład. Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami dotyczącymi nowych obowiązków w zakresie zatrudniania i rozliczania pracowników z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT wprowadzanych w 2022 roku. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli prawidłowo stosować w praktyce nowe przepisy dotyczące prawa pracy oraz dostosowanie systemów płacowych do nowych przepisów.

 

Adresaci. Zajęcia prezentujące najistotniejsze zmiany wynikające z pakietu Polski Ład kierowane są do pracodawców oraz pracowników działów kadrowych i płacowych.

 

Program szkolenia


AKTUALNE ZMIANY W PRAWIE PRACY I PODATKACH DOCHODOWYCH

 

I. Zatrudnienie pracownika

 1. Nowa definicja pracownika w Kodeksie pracy
 2. Uregulowanie pracy zdalnej
 3. Nielegalne zatrudnianie pracowników
 4. Sankcje dla pracodawcy z tytułu nielegalnego zatrudniania
 5. Przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych
 6. Skutki nieujawniania części wynagrodzenia pracownika

 

II. Zasady obliczania podatku dla pracowników w 2022 roku

 1.  PIT – Podwyższenie kwoty wolnej od podatku
 2. Podwyższenie progu podatkowego
 3. Ulga dla „klasy średniej”
 4. Ulga na powrót
 5. Ulga dla pracujących emerytów
 6. Umowy cywilnoprawne a prawo do ulgi

 

III. Podstawa obliczenia podatku od 1 stycznia 2022 roku

 1.  Nowa skala podatkowa od 2022 roku
 2. Zasady odliczania nowych ulg pracowniczych od dochodu
 3. Odliczenie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych
 4. Możliwość rezygnacji z odliczania kosztów uzyskania przychodów na wniosek pracownika
 5. Nowe zasady ustalania składki zdrowotnej i brak odliczenia od podatku
 6. Nowe zasady ustalania składki zdrowotnej osób na B2B
 7. Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu

 

IV. Pobór zaliczek na podatek PIT przez pracodawców w 2022 roku

 1. Warunki odliczania przez pracodawcę kwoty wolnej
 2. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej
 3. Zasady obliczania zaliczki pracownika oddelegowanego
 4. Rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 5. Zasady używania samochodu służbowego do celów prywatnych

 

V. Kalkulacja wynagrodzeń – warsztaty

Praktyczne przykłady kalkulacji wynagrodzeń.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – wykładowca i specjalista z zakresu podatków i prawa pracy


Szkolenie - Polski Ład - Zmiany w prawie pracy i podatkach dochodowych - Agnieszka Wałęka-Kaliszczak.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące zmian wprowadzanych w podatkach i prawie pracy?


 • Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo
 • Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Agnieszki Wałęki-Kaliszczak
 • Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie
 • Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Szkolenie: Polski Ład – Zmiany  w podatkach i prawie pracy


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.