logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie stacjonarne.

Szkolenie: Pracowniczy Plan Kapitałowy - Jak wdrożyć i realizować? Pracownik, pracodawca i środki w programie PPK. Zajęcia prowadzi Renata Majewska.

Szkolenie stacjonarne PPK 2020. Omówienie zasad tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – krok po kroku. Po co są PPK i jaką rolę mają spełniać Pracownicze Plany Kapitałowe? Współfinansowanie dodatkowego oszczędzania emerytalnego. Nowe obowiązki pracodawców  w zakresie przygotowania i wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Dysponowanie środkami PPK i prowadzenie dokumentacji. Warsztaty prowadzi Renata Majewska.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

Małe grupy – maksymalnie 10 osób. Zapewniamy środki do dezynfekcji. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości.


Tytuł: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK.

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.


Lokalizacja: Warszawa, Łódź, Lublin.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia w godzinach – 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie stacjonarne: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Polbi, Warszawa, R. Majewska.


Oferta dostępna również jako | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Różnice pomiędzy PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe a PPE (Pracownicze Plany Emerytalne). PPK czy PPE – co wybrać? Jak odprowadzić pierwszą składkę do PPK? Warsztaty przygotowujące do nowych obowiązków. Szkolenie prowadzi Renata Majewska.


 

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, etapy i terminy wdrażania PPK, uczestnicy programu (pracownicy, zleceniobiorcy itd.).

 

Wdrożenie i funkcjonowanie PPK

Obowiązki pracodawców i procedury związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w przedsiębiorstwach.

 

Umowy i składki na PPK

Umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK. Obowiązkowe elementy umów. Rodzaje wpłaty, zasady finansowana. Technika naliczania składek, przysługujące ulgi.

 

Uprawnienia uczestników PPK

Jednoczesny udział w kilku programach. Zmiana pracodawcy. Możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat. Wpłata powitalna. Dopłata roczna.

 

Rozporządzanie i podział środków PPK

Świadczenie małżeńskie. Cele mieszkaniowe. Poważna choroba.

 

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Organizator: Polbi, Warszawa.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Cele i założenia PPK poznasz na szkoleniu. Zapraszamy do Polbi – Warszawa.

 

Cel szkolenia – Pracownicze Plany Kapitałowe


Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów działów kadr i płac do nowych obowiązków związanych z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzającymi Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

 

Zakres szkolenia – PPK


Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

 

Adresaci szkolenia


Adresatami zajęć są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ!


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – PPK 2020


👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK 2020. Gromadzenie środków, zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, finansowanie, dokonywanie wypłat oraz zwrotów z PPK.

 

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

Cel realizacji i ogólne założenia działania Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

 1. Dodatkowa emerytura.
 2. Zasady tworzenia PPK.
 3. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 4. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 5. Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

Wdrażanie Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) krok po kroku. Etapy i terminarz działań dla poszczególnych podmiotów zatrudniających.

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 6. Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające.

III. PPK – Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (ZOZ) lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. PPK – kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 4. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych,
 • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

IV. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (generalnie elektroniczny).
 2. Moment zawarcia elektronicznej umowy o zarządzanie PPK.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

V. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji.
 3. Obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający.

VI. Uczestnictwo w PPK

 1. Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 2. Weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy).
 3. Uczestnictwo w Pracowniczym Planie Kapitałowym „z automatu” i w trybie wnioskowym.
 4. Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 5. Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 6. Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym.
 7. Przynależność do kilku programów PPK.
 8. Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 9. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 10. Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.
 11. Wznawianie wpłat na wniosek.

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK,
 • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK,
 • oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK,
 • wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

VII. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych prze sąd i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki.
 4. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do PPK.
 6. Ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez sąd (interpretacja MF).
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

STUDIUM PRZYPADKU

Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • informacji dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej
 • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
 • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka RN,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

VIII. Preferencje z budżetu państwa

 1. PPK – Wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna dla uczestników PPK.

IX. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

STUDIUM PRZYPADKU

Przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

X. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

XI. Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 1. Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK.
 2. Skutki rozwiązań.
 3. Terminy i dokumentacja.

XII. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 3. Rozporządzanie środkami PPK – obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja.

XIII. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal PPK.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

XIV. Podsumowanie obowiązków w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

XV. Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Szkolenie omawiające problematykę PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) z punktu widzenia pracownika oraz  pracodawcy prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane na szkoleniu zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

Wykładowca – ekspert i praktyk

Szkolenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) prowadzi Renata Majewska.

 

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Efekty szkolenia. Korzyści z udziału w zajęciach.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie i uporządkuje wiedzę w zakresie PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik pozna cele, etapy i procedury tworzenia PPK oraz terminy wdrażania Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK).

Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności analizowania uprawnień uczestnika PPK, dokonywania wpłat na PPK, poznają terminy przekazywania wpłat i technikę naliczania składek z wynagrodzenia uczestnika.

Szkolenie zapozna uczestników z zasadami rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz możliwościami podziału tych środków.

Uczestnik warsztatów otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji oraz zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

Opinie uczestników

Ocena szkolenia: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: PPK – Pracownicze Programy Kapitałowe.

Zobacz: ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

Organizacja zajęć

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników warsztatów dotyczących zagadnień PPK. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego pracowniczym planom kapitałowym (PPK) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Pracownicze Plany Kapitałowe PPK. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć i realizować krok po kroku? Szkolenie przygotowujące pracowników działów kadrowych, płacowych i finansowych do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie, Polbi-Warszawa.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa. Program szkolenia opracowany przez Renatę Majewską.

 

Cel realizacji i ogólne założenia działania Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

 1. Dodatkowa emerytura.
 2. Zasady tworzenia PPK.
 3. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 4. „Opieka” i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 5. Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.

 

Wdrażanie Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) krok po kroku. Etapy i terminarz działań dla poszczególnych podmiotów zatrudniających.

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 6. Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające.

 

 1. Skutki przesunięcia terminów na wdrażanie PPK dla podmiotów 50+.
 2. Propozycje tzw. tarczy antykryzysowej dotyczące PPK.
 3. Kogo obejmą zmiany w zakresie PPK wynikające z sytuacji epidemicznej?
 4. Skutki dla pracodawców, którzy utworzyli już pracowniczy program kapitałowy.

 

 1. Wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (ZOZ) lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. PPK – kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 4. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

Studium przypadku – Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów: 

  • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych,
  • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

 

 1. Sposób zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (generalnie elektroniczny).
 2. Moment zawarcia elektronicznej umowy o zarządzanie PPK.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

 

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji.
 3. Obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający.

 

 1. Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 2. Weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy).
 3. Uczestnictwo w Pracowniczym Planie Kapitałowym „z automatu” i w trybie wnioskowym.
 4. Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 5. Terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 6. Terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym.
 7. Przynależność do kilku programów PPK.
 8. Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 9. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 10. Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.
 11. Wznawianie wpłat na wniosek.

Studium przypadku – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

  • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK,
  • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK,
  • oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK,
  • wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych prze sąd i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki.
 4. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do PPK.
 6. Ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez sąd (interpretacja MF).
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

Studium przypadku

 Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów: 

  • informacji dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej
  • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
  • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

 Sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia: 

  • pracownika,
  • zleceniobiorcy,
  • członka RN,
  • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”.

 

 1. PPK – Wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna dla uczestników PPK.

 

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”.
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

Studium przypadku

Przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

 

 1. Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK – Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

 

 1. Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK.
 2. Skutki rozwiązań.
 3. Terminy i dokumentacja.

 

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 3. Rozporządzanie środkami PPK – obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja.

 

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal PPK.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

 

Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK 2020).

Szkolenie 1-dniowe.Organizator: Polbi, Warszawa

Program opracowała Renata Majewska.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie tradycyjne?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na szkolenie stacjonarne


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za zajęcia prowadzone w tradycyjnej formie tylko 350 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Najlepsza cena szkolenia


Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Oferowane szkolenie to:

 

Szkolenie stacjonarne: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Wiedza, autorski program, Polbi - Warszawa.|  Bogaty, autorski program szkolenia.


Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Szkolenie stacjonarne. Renoma wykładowcy. Polbi, Warszawa - Renata Majewska.

|  Renoma wykładowcy (szkolenie prowadzi Renata Majewska).


Warsztatowa forma szkolenia - PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe. Polbi - Warszawa.|  Praktyczny charakter zajęć (warsztatowa forma szkolenia).


Szkolenie stacjonarne: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Odpowiedzi na pytania. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.

|  Gwarancja uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia.


Szkolenie stacjonarne: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Dogodna lokalizacja - Polbi, Warszawa.

|  Korzystna lokalizacja (miejsce szkolenia w samym centrum miasta).


Szkolenie stacjonarne: Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK. Materiały szkoleniowe. Polbi, Warszawa.

| Zawarte w cenie materiały szkoleniowe.


PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie stacjonarne. Przygotowane promocje i oferty specjalne. Polbi – Warszawa.

|  Możliwość korzystania z przygotowanych promocji i ofert specjalnych.


Szkolenie tradycyjne: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Termin płatności 7 dni. Polbi – Warszawa.

|  Dogodne warunki płatności za szkolenia (płatność po szkoleniu – 7 dni).

 

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. |➡️  Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – PPK


Organizacja szkolenia: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content