Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Program Płatnik (2 dni). Szkolenie stacjonarne od podstaw.

Płatnik. Kurs komputerowy od podstaw. Szkolenie z obsługi najnowszej wersji programu.

Program Płatnik od podstaw – Szkolenie stacjonarne. Warsztatowa forma zajęć. Komputerowy kurs dla początkujących i średniozaawansowanych. Praktyczna nauka obsługi najnowszej wersji programu. Zgłoszenia, dokumenty rozliczeniowe i korekty w Płatniku.

 

Obecnie zapraszamy na szkolenie:  Płatnik on-line

 

🖥️ KOMPUTEROWE SZKOLENIE STACJONARNE


Tytuł kursu: Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.

Prowadzący warsztaty: Maciej Derwisz.


Kurs: 2 dni, 12 godzin, zajęcia: 10:00 – 16:00.

Lokalizacja: Warszawa – Centrum.


Cena: 550 zł netto / 550 zł brutto za osobę (VAT zw.)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Program Płatnik 10.02.002. Szkolenie komputerowe. Warsztaty od podstaw. Kurs obsługi dla początkujących. Szkolenie w Warszawie.

Dokonywanie zgłoszeń, dokumenty rozliczeniowe, przesyłanie zestawów informacji i korekty w programie Płatnik.

 

Warsztaty obsługi programu Płatnik

Praktyczna i kompleksowa wiedza o zasadach sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik. Praktyczna obsługa rejestru ubezpieczonych w Płatniku, wysyłka dokumentacji do ZUS i ewentualne korekty przesłanej informacji.

 

✅ 2 dni zajęć z Płatnikiem (12 godzin wykładowych)

Efektywny, stacjonarny kurs obsługi programu Płatnik krok po kroku dla osób pragnących nabyć praktyczne umiejętności dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych.

 

✅ Kurs „Płatnika” organizowany nieprzerwanie od wielu lat

Stacjonarne szkolenia z Płatnika prowadzimy od samego początku wdrożenia programu przez ZUS. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu powstał naprawdę bardzo efektywny i skuteczny kurs wysoko oceniany przez naszych klientów.

 

Wykładowca – doświadczony, wieloletni praktyk

Od kilkunastu lat zajęcia z Płatnika prowadzi nieprzerwanie ten sam wykładowca, którego doświadczenie, rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesu rynkowego tego kursu. Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii. Na warsztaty zaprasza Maciej Derwisz.

 

Stały nadzór i opieka trenera

Prowadzący zajęcia na bieżąco monitoruje postępy kolejnych etapów prac i wprowadzanie danych do Płatnika, koryguje błędy i objaśnia trudniejsze zagadnienia.

 

Płatnik – kurs praktyczny

Uczestnicy szkolenia wykorzystują komputer w trakcie wszystkich prac w Płatniku w wersji 10.02.002. Praktyka dnia codziennego w zakresie symulacji codziennej pracy służb kadrowo-płacowych.

 

Program Płatnik. Szkolenie od podstaw. Kurs komputerowy - Warszawa.

Poznaj praktyczne aspekty obsługi programu PŁATNIK oraz dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS.

 

PROGRAM KURSU – PŁATNIK OD PODSTAW


🖥️ Stacjonarne warsztaty komputerowe

 

I. Wprowadzenie

Omówienie obecnie obowiązującego sposobu komunikacji płatnika (firmy) z ZUS.

 1. Dwustronna wymiana informacji z ZUS w Płatniku w wersji 10.
 2. Potwierdzenia danych płatników i ubezpieczonych – konieczność systemowa.
 3. Nowe aspekty weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik.
 4. Kompleksowy System Informatyczny ZUS – krótkie przedstawienie programu Płatnik.

 

II. Pierwsze uruchomienie programu Płatnik

 1. Obsługa interfejsu użytkownika – podstawowe zasady pracy w programie Płatnik – opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
 2. Obsługa myszką a klawiaturą.
 3. Przyciski skrótów w programie Płatnik.
 4. Przygotowanie programu do pracy z dokumentami – wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych.
 5. Konfiguracja programu Płatnik – wybrane zagadnienia.

 

III. Obsługa Rejestru Płatników

 1. Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.
 2. Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników.
 3. Potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS.
 4. Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.
 5. Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA w programie Płatnik.

 

IV. Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych

Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu Płatnik i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych.

 1. Praca w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 2. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych.
 3. Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, PESEL, dokumentów, adresów, itp.).
 4. Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 5. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji za pomocą programu Płatnik.
 6. Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania dokumentów do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS (członkowie rodzin, dane zgłoszeń ubezpieczonych do ZUS, pola adresowe, daty zgonów, itp.).
 7. Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana (zestawy korygujące dotyczące ubezpieczonych, kolejność składania zestawów – opcja programowa, korekty błędnego kodu, korekty błędnych dat, korekty niezrealizowanych umów, korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.).
 8. Wpływ korekty danych ubezpieczonych na Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 9. Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.
 10. Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania.
 11. Automatyka numeracji wysyłanych dokumentów  w zestawie w nowej wersji programu Płatnik.
 12. Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

 

V. Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne)

Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych.

 1. Obsługa formularza ZCNA.
 2. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji przy przesyłce formularza ZCNA.
 3. Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych.
 4. Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA (kreator wyrejestrowania członków rodzin – pełna automatyka).
 5. Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA.
 6. Dokumenty: ZCNA.

 

VI. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku

 1. Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RZA (ubezpieczenia zdrowotne), RPA (informacje od stycznia 2019 roku związane z wypłatą wynagrodzeń z innego roku i nieoskładkowaną częścią wynagrodzeń).
 2. Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA, RZA,RPA.
 3. Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA, RZA, RPA.
 4. Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora (opcja tworzenia dokumentów rozliczeniowych – automatyczne tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych).
 5. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych (korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą, korekty wartości funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych).
 6. Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora.
 7. Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 8. Dokumenty: RCA, RZA, RSA, RPA i DRA.

 

VII. Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA

Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA oraz okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 1. Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych za pośrednictwem programu Płatnik.
 2. Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze.
 3. Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego.
 4. Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,
 5. Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 6. Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora.
 7. Dokumenty: IWA i ZSWA oraz informacje okresowe i roczne dla osoby ubezpieczeniowej.

 

VIII. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

 1. Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS.
 2. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 3. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
 4. Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
 5. Wysyłka zestawów do ZUS.

 

IX. Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych

Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 

X. Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

Omówienie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przesyłanych do ZUS.

 1. Korekty deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZZA.
 2. Korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA i ZUS RPA.
 3. Samoczynne korekty danych osoby ubezpieczonej przez ZUS.
 4. Praca na dokumentach pobranych lub wysłanych z/do ZUS w trakcie tworzenia korekt – podstawowe różnice.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za dwudniowy KURS TYLKO 510 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. 

| ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Płatnik od podstaw. Warsztaty komputerowe.


Kompleksowa nauka obsługi programu Płatnik pod kątem praktycznego wykorzystania w firmie. Zgłoszenia, dokumenty rozliczeniowe i korekty.

 

Adresaci szkolenia – Płatnik od podstaw


Stacjonarne szkolenie z obsługi programu Płatnik jest adresowane do osób pracujących w działach kadr i płac, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń oraz wszystkich pragnących poznać zasady obsługi programu Płatnik oraz dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS.

 

Płatnik – Zajęcia komputerowe: 2-dni, 12 godzin.


Stacjonarne, komputerowe szkolenia z obsługi programu „PŁATNIK” organizujemy od samego początku wdrożenia programu przez ZUS. Bazując na tak dużym doświadczeniu udało nam się stworzyć bardzo efektywny kurs, który bardzo dobrze przygotowuje uczestników do pracy zawodowej z tym programem. Znajomość obsługi programu „Płatnik” jest niezbędnym elementem w pracy działów kadrowo-płacowych a prawidłowa obsługa program jest w dużej mierze gwarantem zmniejszenia liczby korekt składanych do ZUS. Zawsze szkolimy na najnowszej wersji programu Płatnik.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Nasze warsztaty z Płatnika, to nie tylko „suche” przedstawienie możliwości technicznych samego programu, ale również rozwiązywanie konkretnych kadrowych czy płatniczych problemów w ramach formularzowej komunikacji z ZUS. W ramach zajęć wypełniamy niemalże wszystkie deklaracje (zgłoszeniowe, rozliczeniowe i specjalne) oraz tworzymy ich korekty w aspekcie typowych błędów popełnianych przez użytkowników programu Płatnik.

 

Prowadzący warsztaty z „Płatnika” – Maciej Derwisz

Maciej Derwisz – wykładowca, trener

 

Stała pomoc trenera


Podczas ćwiczeń komputerowych „Program Płatnik – Szkolenie od podstaw” trener nadzoruje pracę uczestników i jest zawsze do ich dyspozycji. W czasie kursu, osoby biorące w nim udział, mają do dyspozycji laptop z oryginalną wersją oprogramowania (Płatnik w najnowszej wersji).

 

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia wykładowcy


Szkolenie komputerowe z obsługi programu Płatnik jest bardzo efektywne, przeprowadzane przez wykładowcę z wieloletnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym, cechującym się przy tym nadzwyczajną cierpliwością, co powoduje, że zdecydowana większość absolwentów jest w bardzo dobrym stopniu przygotowanych do pracy z programem Płatnik.

 

Program  Płatnik – Platforma komunikacji z ZUS


Program Płatnik. Dwustronna komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, pobieranie i potwierdzanie danych. Wymiana informacji pomiędzy płatnikiem a ZUS. Zgłoszenia i rozliczenia – weryfikacja dokumentów. Rejestr Płatników – kartoteki płatników składek. Kompleksowy System Informatyczny ZUS.  Informacja miesięczna i informacje roczne ZUS. Kopia bezpieczeństwa, archiwizacja danych. Nowa wersja, nowe funkcje programu Płatnik. Baza informacji zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Członkowie rodziny – zgłaszanie i wyrejestrowywanie.

 

Płatnik – Deklaracje zgłoszeniowe (ubezpieczeni)


Deklaracje zgłoszeniowe omawiane na zajęciach z Płatnika: ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych. ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczone. ZUS ZCNA – zgłoszenie informacji o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

 

Płatnik – Deklaracje zgłoszeniowe (płatnik – firma)


Deklaracje zgłoszeniowe wykorzystywane w Płatniku (wersja 10.02.002) przez pracodawców: ZUS ZFA – zgłoszenie /zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej. ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek. ZUS ZIPA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek.

 

Płatnik – Deklaracje rozliczeniowe


Deklaracje rozliczeniowe składane za pomocą najnowszej wersji programu Płatnik (10.02.002): ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS RPA – imienny raport o wysokości wypłat dotyczących lat poprzednich oraz o wartości składników nieoskładkowanych w danym miesiącu.

 

Płatnik – Dokumenty specjalne


Dokumenty specjalne: ZUSA IWA – informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS ZSWA – zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

Oceny i opinie uczestników szkolenia – Płatnik od podstaw


Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: Program Płatnik. Szkolenie od podstaw. | Oceny Szkolenia – Anonimowe ankiety uczestników szkoleń.

 

Organizacja zajęć na kursie


 1. Pierwszego dnia zajęć na kursie obsługi programu Płatnik od godziny 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia.
 2. Rozpoczęcie zajęć pierwszego i drugiego dnia następuje o godzinie 10-tej.
 3. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik kursu poświęconego praktycznej nauce obsługi najnowszej wersji programu Płatnik otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na kurs pt. Program Płatnik, szkolenie od podstaw.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Płatnik od podstaw. Komputerowy kurs w Warszawie - Kontakt z sprawie szkolenia.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Płatnik - Szkolenie. Kurs od podstaw. Warsztaty komputerowe. Polbi - Warszawa.

Szkolenia z Płatnika organizujemy od samego początku wdrożenia programu przez ZUS.

 

Omówienie obecnie obowiązującego sposobu komunikacji płatnika (firmy) z ZUS.

 1. Dwustronna wymiana informacji z ZUS w Płatniku w wersji 10.
 2. Potwierdzenia danych płatników i ubezpieczonych – konieczność systemowa.
 3. Nowe aspekty weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik.
 4. Kompleksowy System Informatyczny ZUS – krótkie przedstawienie programu Płatnik.

 

 1. Obsługa interfejsu użytkownika – podstawowe zasady pracy w programie Płatnik – opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
 2. Obsługa myszką a klawiaturą.
 3. Przyciski skrótów w programie Płatnik.
 4. Przygotowanie programu do pracy z dokumentami – wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych.
 5. Konfiguracja programu Płatnik – wybrane zagadnienia.

 

 1. Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników.
 2. Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników.
 3. Potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS.
 4. Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.
 5. Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA w programie Płatnik.

 

Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu Płatnik i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych.

 1. Praca w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 2. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych.
 3. Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, PESEL, dokumentów, adresów, itp.).
 4. Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych w programie Płatnik.
 5. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji za pomocą programu Płatnik.
 6. Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania dokumentów do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS (członkowie rodzin, dane zgłoszeń ubezpieczonych do ZUS, pola adresowe, daty zgonów, itp.).
 7. Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana (zestawy korygujące dotyczące ubezpieczonych, kolejność składania zestawów – opcja programowa, korekty błędnego kodu, korekty błędnych dat, korekty niezrealizowanych umów, korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.).
 8. Wpływ korekty danych ubezpieczonych na Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 9. Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.
 10. Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania.
 11. Automatyka numeracji wysyłanych dokumentów  w zestawie w nowej wersji programu Płatnik.
 12. Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

 

Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych.

 1. Obsługa formularza ZCNA.
 2. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji przy przesyłce formularza ZCNA.
 3. Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych.
 4. Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA (kreator wyrejestrowania członków rodzin – pełna automatyka).
 5. Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA.
 6. Dokumenty: ZCNA.

 

 1. Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA (składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), RSA (nieobecności, zasiłki, wyrównania), RZA (ubezpieczenia zdrowotne), RPA (informacje od stycznia 2019 roku związane z wypłatą wynagrodzeń z innego roku i nieoskładkowaną częścią wynagrodzeń).
 2. Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA, RZA i RPA.
 3. Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA, RZA i RPA.
 4. Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora (opcja tworzenia dokumentów rozliczeniowych – automatyczne tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych).
 5. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych (korekty składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, korekty zasiłków i nieobecności spowodowanych chorobą, korekty wartości funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych).
 6. Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora.
 7. Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS.
 8. Dokumenty: RCA, RZA, RSA, RPA i DRA.

 

Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA oraz okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 1. Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych za pośrednictwem programu Płatnik.
 2. Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze.
 3. Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego.
 4. Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,
 5. Tworzenie dokumentu ZUS IWA.
 6. Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora.
 7. Dokumenty: IWA i ZSWA oraz informacje okresowe i roczne dla osoby ubezpieczeniowej.

 

 1. Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS.
 2. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 3. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
 4. Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
 5. Wysyłka zestawów do ZUS.

 

Okresowa i roczna informacja dla osoby ubezpieczonej.

 

Omówienie korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przesyłanych do ZUS.

 1. Korekty deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZZA.
 2. Korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA i ZUS RPA .
 3. Samoczynne korekty danych osoby ubezpieczonej przez ZUS.
 4. Praca na dokumentach pobranych lub wysłanych z/do ZUS w trakcie tworzenia korekt – podstawowe różnice.

 

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Maciej Derwisz - Program Płatnik

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, trener i ekspert


Maciej Derwisz - Program Płatnik, szkolenia i kursy - Polbi

Maciej Derwisz

Maciej Derwisz - Polbi, Warszawa.Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych dotyczących praktycznej obsługi programu Płatnik oraz wykorzystywania tego niezbędnego narzędzia do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnik – Uczymy tego na czym się znamy!


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z obsługi programu Płatnik.  Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesu rynkowego kursu obsługi. Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Zapłata za szkolenie: Program Płatnik od podstaw. Polbi – Warszawa. 7 dni na płatność za fakturę.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Program PŁATNIK – Najlepsza cena szkolenia!


Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę warsztatów z zakresu obsługi programu PŁATNIK biorąc pod uwagę:

bogaty, autorski program warsztatów komputerowych z obsługi programu „Płatnik” i ich praktyczny charakter,

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obsługi i wykorzystania programu „Płatnik”,

poziom szkolenia i zadowolenie uczestników zajęć z udziału w kursie mierzone zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością – (Certyfikat Jakości ISO 9001:2001),

renomę i doświadczenie wykładowcy (kurs prowadzi Maciej Derwisz, który przeprowadził już kilkadziesiąt edycji tego szkolenia),

dogodne miejsce szkolenia (w Warszawie zajęcia prowadzone są vis a vis Dworca Centralnego a w pozostałych lokalizacjach w samych centrach miast),

gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia dotyczącego programu „Płatnik”,

zawarte w cenie materiały szkoleniowe,

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN wydawane każdemu uczestnikowi szkolenia,

możliwość korzystania z przygotowanych dodatkowych promocji i ofert specjalnych,

dogodne warunki płatności za szkolenia (płatność po szkoleniu – 7 dni).

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia organizowane przez Polbi  są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. |➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (2 dni) – Płatnik od podstaw


Organizacja szkolenia: Program Płatnik. Szkolenie od podstaw. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Przerwa.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Efekty, rezultaty szkolenia – Płatnik od podstaw


Czego nauczysz się na szkoleniu z Płatnika? Podczas ćwiczeń, rozpoczynających się od pierwszego uruchomienia programu Płatnik i prowadzonych aż do tworzenia okresowych i rocznych zestawień i informacji ZUS, uczestnicy szkolenia z pomocą trenera:

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (funkcje programu). Polbi – Warszawa.poznają najważniejsze funkcje programu Płatnik (najnowsza wersja 10.02.002) i zasady konfiguracji programu pod kątem wymiany informacji z ZUS,

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (samodzielna praca). Polbi – Warszawa.samodzielnie wykonają wszystkie zadania w oparciu o przykładowe dokumenty (m.in. wprowadzanie płatnika do rejestru, wprowadzanie danych ubezpieczonych, dokonywanie zgłoszeń, rozliczeń i korekt),

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Polbi – Warszawa.nauczą się samodzielnie sporządzać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz wysyłać je do ZUS,

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (zestawy dokumentów i wysyłka). Polbi – Warszawa.opanują umiejętność samodzielnego tworzenia zestawów dokumentów i ich wysyłki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (korekta dokumentów). Polbi – Warszawa.nauczą się sporządzać korekty dokumentów zgłoszeniowych i korekt zestawów rozliczeniowych przesłanych do ZUS dokumentów,

Płatnik – Kurs komputerowy, szkolenie od podstaw (okres przechowywania dokumentów). Polbi – Warszawa.poznają zagadnienia związane z nową możliwością skrócenia okresu przechowywania dokumentów (np. listy płac, rachunki).

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia”Program Płatnik. Szkolenie od podstaw.” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2021-06-28 do 2021-06-29

Warsztaty 2-dni, zajęcia - 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 640 zł

Cena dla wielu osób: 590 zł / os.

Kurs dostępny po zniesieniu ograniczeń COVID-19

Skip to content