Programy lekowe w praktyce – od rejestracji do rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia

Szkolenie – Programy lekowe od rejestracji do rozliczania z NFZ


Szkolenie online „Programy Lekowe” to propozycja szkolenia online prowadzonego na żywo a poświęconego programom lekowym będących świadczeniami gwarantowanymi realizowanymi przez szpitale posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia po spełnieniu określonych wymogów formalnych i prawnych.

 

Programy lekowe - Szkolenie

 

Co to są programy lekowe? Podczas szkolenia przedstawimy zasady prowadzenia leczenia w ramach programów lekowych które dotyczą wybranych jednostek chorobowych i obejmują ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Kogo obejmuje leczenie w ramach programu lekowego? W ramach programów lekowych leczeniem objęci są zakwalifikowani pacjenci a samo leczenie odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych.

Jak sobie radzić z rozliczaniem programów lekowych? Uczestnicząc w szkoleniu uzyskasz wiedzę, jak wygląda rozliczanie programów lekowych, poznasz wyzwania związane z realizacją programów lekowych i dowiesz się, jak sobie z nimi radzić?

Programy lekowe, rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej


Zapraszamy na szkolenie dotyczące programów lekowych od rejestracji do rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedmiotem spotkania będzie droga leku od rejestracji, przez kwalifikację do refundacji w ramach programów lekowych, kontraktowanie, aż po jednostkowe decyzje świadczeniodawców i lekarzy związane z przystąpieniem do realizacji świadczeń.

Co omawiamy podczas szkolenia o programach lekowych?


  1. Programy lekowe, regulacje i aspekty prawne oraz proces rejestracji leku.
  2. Kontraktowanie programów lekowych – procedura konkursowa NFZ.
  3. Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych.
  4. Rozliczanie, problemy z refundacją, wsparcie dla świadczeniodawców.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Programy lekowe jako świadczenia gwarantowane


Programy lekowe zostały opracowane jako świadczenia gwarantowane, a więc finansowane ze środków publicznych. Ich realizacja polega na zastosowaniu innowacyjnych substancji czynnych o wysokich kosztach. Leczenie w ramach każdego programu lekowego jest precyzyjnie uregulowane, obejmuje ściśle określoną grupę pacjentów, a także wymaga prowadzenia dokumentacji medycznej i udzielania świadczeń według zdefiniowanych schematów.

Refundacja leku, finansowanie leczenia przez NFZ


Refundacja leku w ramach programu lekowego ma na celu nie tylko nadzór nad osiąganymi efektami terapeutycznymi, ale także nad środkami, które NFZ planuje przeznaczyć na leczenie z zastosowaniem konkretnych produktów leczniczych.

Szkolenie o programach lekowych – o czym powiemy?


Przedmiotem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z tematyką programów lekowych, przystępne nakreślenie złożonego środowiska prawnego związanego z wprowadzeniem produktu leczniczego do stosowania w ramach programu lekowego wraz z omówieniem praktycznym. Rozpoczniemy od momentu, w którym z powodzeniem zakończone są badania kliniczne, leki zatwierdzone są przez gremia międzynarodowe, a producent dysponuje pełną dokumentacją wymaganą do rejestracji leku i wprowadzenia leku na rynek w Polsce.

Proces umieszczania leku w wykazu leków refundowanych


W trakcie szkolenia omówiony zostanie proces zmierzający do umieszczenia leku w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zostanie pokazany w syntetycznej formie drogi, którą produkt pokonuje od rejestracji, przez uzyskanie niezbędnych opinii i ocen, kontraktowanie przez NFZ, aż do wystawienia faktury przez świadczeniodawcę, którego lekarz podaje lek pacjentowi.

Szczególnie uwzględniona zostanie rola Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, stanowisk Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i ich znaczenia w ustalaniu objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku, a w końcu procedura decyzyjna Ministra Zdrowia.

Jak przebiega kontraktowaniem świadczeń przez NFZ?


Biorąc udział w szkoleniu uzyskasz wiedzę jak wygląda rozliczanie programów lekowych oraz poznasz wyzwania związane z ich realizacją. Podczas szkolenia omówimy proces decyzyjny Narodowego Funduszu Zdrowia związany z kontraktowaniem świadczeń w zakresie programów lekowych. Przedmiotem spotkania będzie również sama procedura kontraktowania świadczeń, a także perspektywa świadczeniodawców, ich motywacje, kwestie i trudności związane z prowadzeniem dedykowanej programom lekowym dokumentacji medycznej, aż po koordynację udzielania świadczeń w ramach programów lekowych.

Jak wyglądają zajęcia o programach lekowych?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie to:

  • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
  • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.

Podsumowanie informacji o szkolenie o programach lekowych


Tematyka szkolenia: Programy lekowe  od rejestracji do rozliczania świadczeń z NFZ

Wykładowca: Specjalista do spraw kontraktowania i rozliczeń z NFZ – Paweł Postawski

Czas szkolenia: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze  zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.