Polbi

Programy lekowe w praktyce – od rejestracji do rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia

SZKOLENIE O PROGRAMACH LEKOWYCH


Zapraszamy na spotkanie poświęcone programom lekowym będących świadczeniami gwarantowanymi w ramach których leczenie zakwalifikowanych pacjentów odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych.

Leczenie w ramach programów lekowych dotyczy wybranych jednostek chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

 

Programy lekowe - Szkolenie

 

Programy lekowe, świadczenia opieki zdrowotnej, rozliczenia NFZ


Zapraszamy na szkolenie dotyczące programów lekowych od rejestracji do rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedmiotem spotkania będzie droga leku od rejestracji, przez kwalifikację do refundacji w ramach programów lekowych, kontraktowanie, aż po jednostkowe decyzje świadczeniodawców i lekarzy związane z przystąpieniem do realizacji świadczeń.

 

Główne punkty szkolenia o programach lekowych


  1. Programy lekowe, regulacje i aspekty prawne oraz proces rejestracji leku.
  2. Kontraktowanie programów lekowych – procedura konkursowa NFZ.
  3. Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych.
  4. Rozliczanie, problemy z refundacją, wsparcie dla świadczeniodawców.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

 

Programy lekowe jako świadczenia gwarantowane


Programy lekowe zostały opracowane jako świadczenia gwarantowane, a więc finansowane ze środków publicznych. Ich realizacja polega na zastosowaniu innowacyjnych substancji czynnych o wysokich kosztach. Leczenie w ramach każdego programu lekowego jest precyzyjnie uregulowane, obejmuje ściśle określoną grupę pacjentów, a także wymaga prowadzenia dokumentacji medycznej i udzielania świadczeń według zdefiniowanych schematów.

 

Refundacja leku, finansowanie leczenia przez NFZ


Refundacja leku w ramach programu lekowego ma na celu nie tylko nadzór nad osiąganymi efektami terapeutycznymi, ale także nad środkami, które NFZ planuje przeznaczyć na leczenie z zastosowaniem konkretnych produktów leczniczych.

 

Szkolenie o programach lekowych – o czym powiemy


Przedmiotem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z tematyką programów lekowych, przystępne nakreślenie złożonego środowiska prawnego związanego z wprowadzeniem produktu leczniczego do stosowania w ramach programu lekowego wraz z omówieniem praktycznym. Rozpoczniemy od momentu, w którym z powodzeniem zakończone są badania kliniczne, leki zatwierdzone są przez gremia międzynarodowe, a producent dysponuje pełną dokumentacją wymaganą do rejestracji leku i wprowadzenia leku na rynek w Polsce.

 

Poznaj proces umieszczania leku w wykazu refundowanych leków


W trakcie szkolenia omówiony zostanie proces zmierzający do umieszczenia leku w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zostanie pokazany w syntetycznej formie drogi, którą produkt pokonuje od rejestracji, przez uzyskanie niezbędnych opinii i ocen, kontraktowanie przez NFZ, aż do wystawienia faktury przez świadczeniodawcę, którego lekarz podaje lek pacjentowi. Szczególnie uwzględniona zostanie rola Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, stanowisk Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i ich znaczenia w ustalaniu objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku, a w końcu procedura decyzyjna Ministra Zdrowia.

 

Jak przebiega kontraktowaniem świadczeń przez NFZ


Podczas zajęć omówiony zostanie również proces decyzyjny Narodowego Funduszu Zdrowia związany z kontraktowaniem świadczeń w zakresie programów lekowych, sama procedura kontraktowania świadczeń, a także perspektywa świadczeniodawców, ich motywacje, kwestie i trudności związane z prowadzeniem dedykowanej programom lekowym dokumentacji medycznej, aż po koordynację udzielania świadczeń w ramach programów lekowych.

 

Jak wyglądają zajęcia o programach lekowych?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie to:

  • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
  • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
  • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.