Polbi

PSA – Prosta Spółka Akcyjna. Ewidencja księgowa, rachunkowość w praktyce.

Różnice w ewidencji księgowej Prostych Spółek Akcyjnych

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) a obowiązek prowadzenia ksiąg. Kapitały własne w PSA. Tworzenie rezerw i rozliczenia międzyokresowe w Prostych Spółkach Akcyjnych. Amortyzacja bilansowa i podatkowa w PSA. Jak unikać i eliminować błędy w księgach rachunkowych Prostej Spółki Akcyjnej wyjaśnia Maciej Derwisz.

 

Trudności i korzyści w praktyce księgowej Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)


 • Poznasz charakterystyczne cechy księgowości Prostych Spółek Akcyjnych
 • Nauczysz się ewidencjonować ruchy w ramach kapitałów własnych PSA
 • Poznasz zasady tworzenia rezerw w Prostej Spółki Akcyjnej
 • Zrozumiesz różnice amortyzacji bilansowej i podatkowej w ewidencji PSA

 

Prosta Spółka Kapitałowa - Szkolenie - PSA - Ewidencja księgowa

 

Dla kogo, adresaci szkolenia


Na zajęcia omawiające zasady prowadzenia ewidencji księgowej w Prostej Spółce Akcyjnej zapraszamy:

 • zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w formie PSA,
 • osoby, które niedawno założyły Prostą Spółkę Akcyjną,
 • osoby, które mają zamiar prowadzić rachunkowość PSA,
 • osoby, które już prowadzą rachunkowość w Prostej Spółce Akcyjnej,
 • księgowych biur rachunkowych obsługujących PSA,
 • osoby, które prowadza rachunkowość PSA,
 • księgowych prostych spółek akcyjnych mających wątpliwości dotyczące poprawności prowadzenia ewidencji księgowej.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego zagadnień księgowych związanych z Prostą Spółka Akcyjną


 • Pojęcie prostej spółki akcyjnej, przepisy prawne w odniesieniu do PSA i ewidencja księgowa Prostej Spółki Akcyjnej (PSA).
 • Różnice w ewidencji księgowej Prostych Spółek Akcyjnych, stosowanie uproszeń wpływ zasady istotności na wynik finansowy, zasada ostrożności w prawie bilansowym.
 • Kapitały własne w Prostych Spółkach Akcyjnych, ewidencja akcji, zobowiązania w stosunku do właścicieli.
 • Tworzenie rezerw w Prostych Spółkach Akcyjnych, świadczenia pracownicze, zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 • Rozliczenia międzyokresowe czyli operacje rozliczane w czasie.
 • Amortyzacja bilansowa a podatkowa w ewidencji Prostych Spółek Akcyjnych.
 • Wybrane pozycje kosztów na przełomie lat obrotowych, wartości bilansowe a podatkowe aktywów i pasywów, koszty wynagrodzeń pracowników, pozycje kosztowe po zakończeniu bieżącego roku obrotowego.
 • Błędy w księgach rachunkowych Prostej Spółki Akcyjnej wykryte przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Szczegółowy wykaz omawianych podczas kursu zagadnień znajduje się w zakładce „Program”.

 

Maciej Derwisz - Szkolenie, PSA, Prosta Spółka Akcyjna

Zajęcia prowadzi Maciej Derwisz – doświadczony wykładowca, specjalista i praktyk

 

Mile widziana znajomość podstaw księgowości


Szkolenie dotyczące zagadnień z zakresu rachunkowości prowadzonej w PSA (Prosta Spółka Akcyjna) powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości.

 

Szkolenie: PSA – Prosta Spółka Akcyjna


 • Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – ewidencja księgowa, rachunkowość w praktyce
 • Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw księgowości
 • Poziom prezentowanej wiedzy – Szkolenie przydatne dla praktyków
 • Wykładowca – Maciej Derwisz, ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Czas trwania – 6 godzin, zajęcia na żywo online
 • Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Możesz zapłacić w dogodnych ratach – pytaj: jacek@polbi.com.pl
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.