Polbi

Reklamacje towarów i usług oraz zwroty towarów – aspekty prawne i podatkowe

Prawne i podatkowe aspekty reklamacji towarów i usług oraz zwrotów towarów od strony kupującego jak i sprzedawcy

 

Reklamacje i zwroty - Szkolenie

 

Cel edukacyjny szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie z zagadnieniami związanymi  z rozpatrywaniem reklamacji od strony kupującego jak i sprzedawcy oraz omówienie zasad zwrotu towarów. Zdobyte umiejętności pozwolą na zgodne z prawem odrzucanie reklamacji niezasadnych, a z drugiej strony pozwolą na skuteczne składanie reklamacji i dochodzenie swoich praw przed sprzedawcami

 

Wartość dla uczestnika szkolenia


Nabyta podczas zajęć wiedza pozwoli minimalizować koszty związane z obsługą reklamacji oraz skutecznie dochodzić własnych roszczeń przed sprzedawcami.

 

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy?


Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, dystrybutorów, sprzedawców bez względu na branże i wielkość przedsiębiorstwa. Zajęcia dotyczące reklamacji i zwrotów polecamy w szczególności pracownikom działów sprzedaży, reklamacji, obsługi klienta, właścicielom firm.

 

Główne punktu szkolenia o reklamacjach towarów i usług


Podstawy reklamacji, rękojmia za wady rzeczy oraz za dzieło lub roboty, gwarancja.

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej, wady za które odpowiada sprzedawca, czas trwania rękojmi, uprawnienia kupującego i obowiązki sprzedawcy.

Rękojmia za dzieło i za roboty budowlane, przesłanki i zakres odpowiedzialności wykonawcy.

Gwarancja, kto udziela gwarancji, kto odpowiada z tytułu gwarancji, obowiązki gwaranta, termin na załatwienie reklamacji, gwarancja a rękojmia.

Nienależyte wykonanie usługi, szkody za które odpowiada usługobiorca, związek przyczynowy między szkodą a działaniem usługobiorcy, sposoby naprawy szkody.

Niewykonanie usługi, odpowiedzialność za szkody, kiedy odpowiada usługobiorca, jak powinno się naprawić szkodę.

Dochodzenie roszczeń z tytułu reklamacji, procedura reklamacji i ewentualna droga sądowa.

Zwroty towarów zakupionych stacjonarnie, zakupionych na odległość lub poza lokalem (np. na targach, na stoisku).

Podatkowe skutki reklamacji i zwrotów, faktury korygujące, korekta podatku VAT i podatków PIT lub CIT.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ Cena regularna za osobę: 548 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

➤ Szkolenia i kursy o zbliżonej tematyce znajdziesz w kategorii: Podatki – CIT, PIT, VAT

 

Szkolenie – Reklamacje i zwroty na gruncie prawa podatkowego


➤ Reklamacje towarów i usług oraz zwroty towarów – aspekty prawne i podatkowe

➤ Kurs dla osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie reklamacji towarów i usług

➤ Wykładowca – Paweł Terpiłowski, radca prawny, ekspert podatkowy

➤ Czas trwania – około 6 godzin z przerwami, zajęcia online na żywo

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 11/13/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
16 listopada 2023
Czwartek, w godz. 10:00-16:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Paweł Terpiłowski
Uczymy tego, na czym się znamy.