Polbi

Reklamacje jakościowe i dystrybucyjne w hurtowni farmaceutycznej – jak się z nimi zmierzyć w praktyce?

Reklamacje w dystrybucji farmaceutycznej


Rozpatrywanie reklamacji w hurtowni farmaceutycznej to jeden z najistotniejszych aspektów z punktu widzenia systemu zarządzania jakością. To zagadnienie niezmiernie ważne dla Osób Odpowiedzialnych – farmaceutów kierujących hurtowniami.

 

Szkolenie - Reklamacje w hurtowni farmaceutycznej

 

Reklamacje dotyczące jakości produktu i dystrybucji


Regulacje zawarte w przepisach o Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej wyróżniają dwa główne typy reklamacji z jakimi mają do czynienia hurtownie farmaceutyczne. Wyróżnić można zgłoszenia dotyczące wad jakości produktu (leków) oraz związane z jakością prowadzonej dystrybucji.

 

Główne punkty agendy szkolenia o reklamacjach w hurtowni farmaceutycznej


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu jest dostępny w zakładce – Program

  • Jak napisać dobrą procedurę dotyczącą reklamacji, w jaki sposób zredagować procedurę i czego w procedurze reklamacyjnej unikać prowadząc hurtownię farmaceutyczną.
  • Reklamacje związane z wadą jakościową na przykładach zaczerpniętych z praktyki funkcjonowania hurtowni farmaceutycznej, wady jakościowe z jakimi się można spotkać i niezbędne kroki jakie należy podjąć po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji. Kiedy wada jakościowa stwarza duże ryzyko dla zdrowia lub życia pacjenta?
  • Reklamacja dystrybucyjna z jaką mają do czynienia hurtownie farmaceutyczne na przykładach „z życia wziętych”, możliwe scenariusze postępowania już po złożeniu reklamacji dystrybucyjnej przez klienta.
  • Przyjmujemy zwrot – o czym trzeba pamiętać po przyjęciu zwrotu i podejmowaniu decyzji o redystrybucji? Niezbędne działania związane z decyzją o przyjęciu zwrotu przez hurtownię farmaceutyczną oraz różnice w zakresie przyjęcia zwrotu po zgłoszeniu reklamacji jakościowej i dystrybucyjnej.
  • Komunikacja z GIF w zakresie reklamacji kiedy i jak hurtownia farmaceutyczna powinna zgłaszać wady jakościowe do organów nadzoru, co powinno znaleźć się w zgłoszeniu wady jakościowej oraz w jaki sposób komunikować kwestie związane z wadami jakościowymi wewnątrz organizacji.

 

Wykładowca – Ekspert branży farmaceutycznej, audytor


Katarzyna Kęsik-Olędzka - Farmaceutka, wykładowca

Polbi, Warszawa. Wykładowca - Katarzyna Kęsik-Olędzka

 

KATARZYNA KĘSIK-OLĘDZKA

Farmaceutka, przez wiele lat związana z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. W GIF pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru, sprawowała obowiązki inspektora ds. wytwarzania, przeprowadziła  około 100 inspekcji i była również naczelnikiem Wydziału Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi i Wydziału ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych.

 

Szkolenie – Reklamacje w hurtowni farmaceutycznej


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.