Polbi

Rentowna apteka – Recepta na zysk

Jak efektywnie zarządzać apteką to wiedza niezbędna właścicielom oraz menadżerom i kierownikom aptek.

Jak w praktyce zwiększyć przychody i rentowność apteki? Poznaj elementy wpływające na kondycję finansową apteki i płynność procesów operacyjnych. Powiemy jak identyfikować i eliminować czynniki utrudniające realizację celów strategicznych w aptekach.

 

Twoja Apteka – rentowny biznes


  • Jak zwiększyć przychody w aptece? Wskażemy sposoby na wzrost przychodów i marży poprzez właściwe zarządzanie strategiczne i operacyjne aptekami niezbędne do wzrostu rentowności apteki.
  • „Wąskie gardła” – Gdzie i jak szukać czynników utrudniających realizację celów biznesowych w aptece oraz elementów wpływających na poprawę efektywności działania apteki.
  • Efektywna polityka cenowa – Powiemy jak ustawić najkorzystniejszą politykę cenową i wdrożyć sprzedaż komplementarną i dodatkową w aptece.
  • Nowe standardy pracy – Poznasz sprawdzone standardy pracy wpływające na efektywność działania apteki oraz działania rekomendowane do realizacji przez kierowników i menadżerów aptek.
  • Personel apteki – Omówimy właściwe zarządzanie personelem (obowiązki, komunikacja i motywacja) oraz wagę i zakres szkoleń finansowo-marketingowych
  • Audyt wewnętrzny – Przeanalizujemy działania kontrolne dotyczące jakości zarządzania aptekami a pozwalające na realizację jednolitych standardów pracy i regularną identyfikację obszarów wymagających działań naprawczych.

 


Rentowność apteki - czynniki, identyfikacja i eliminacja. Szkolenie.

 

 

Czy zastanawiałeś się jak zwiększyć przychody apteki?


Zapraszamy na szkolenie, które pomoże zidentyfikować i eliminować „wąskie gardła”, które utrudniają realizację celów strategicznych w aptekach. Kwestie gospodarowania ceną, marżą i kategoryzacja to tylko niewielka część omawianej tematyki.

 

Zapraszamy właścicieli, kierowników i menedżerów aptek


Zajęcia kierujemy do właścicieli i menedżerów aptek, kierowników z kompetencjami decyzyjnymi na szczeblu centralnym. Szkolenie ma charakter profesjonalno-specjalistyczny i jest przeznaczone dla praktyków.

 

Co omówimy podczas warsztatów dla aptek


Dążąc do identyfikacji i eliminacji czynników zmniejszających rentowność apteki warto poznać  wszystkie elementy wpływające na kondycję finansową apteki i płynność procesów operacyjnych. Wyjaśnimy, jakie są metody usprawniania i podnoszenia efektywności finansowej wykorzystując do tego audyt wewnętrzny i wiele innych sprawdzonych standardów pracy. W czasie przeglądu procesów – zakupów, magazynowania, polityki sprzedażowej, zarządzania personelem, komunikacji, pracy z dokumentacją, itd. –  każdy uczestnik w pewnym momencie odnajdzie swoja aptekę.

 

Wykładowca, trener prowadzący warsztaty


Anna Bylińska prowadzi zajęcia dotyczące polityki handlowej i wizerunku aptek oraz poprawy efektywność finansowej oraz procesów operacyjnych w aptekach i właściwej realizację celów strategicznych.

 

Anna Bylińska - Wykładowca (szkolenia dla aptek). Polbi - Warszawa.

 

Personel apteki – Kluczowe ogniwo w aptece. Bez przekazania personelowi apteki wiedzy finansowej, marketingowej lub zasad rabatowania – nawet najlepsze wytyczne mające przyczynić się do poprawy przychodów i rentowności apteki nie będą realizowane prawidłowo.

 

Kategoryzacja asortymentu i zarządzania kategoryzacją. Szkolenie pokazuje związek kategoryzacji asortymentu i zarządzania kategoryzacją (omawia wszystkie aspekty – cena, marża, pułapki, raporty, metody) z prawidłowym wyszkoleniem biznesowym personelu.

 

Sprzedaż komplementarna i dodatkowa w aptece. Postaramy się zwrócić uwagę na właściwe sposoby wdrożenie w aptece sprzedaży komplementarnej i sprzedaży dodatkowej oraz przeanalizujemy jakie ma znaczenie sprzedaż komplementarna i dodatkowa w aptece dla efektywności biznesowej apteki.

 

Przegląd procesów występujących w aptece. W czasie przeglądu wszystkich procesów zachodzących w aptekach  – zakupów, magazynowania, polityki sprzedażowej, zarządzania personelem, komunikacji, pracy z dokumentacją, itd. – każdy uczestnik w pewnym momencie odnajdzie swoja aptekę.

 

Zarządzanie apteką a działania naprawcze. Podczas warsztatów wskażemy możliwe obszary do działań naprawczych, włączając w to politykę handlową, zarządzanie personelem, komunikację, ustalanie celów, koszty i inne.

 

Szkolenie – Jak poprawić rentowność apteki?


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.