Polbi

RODO – Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych

RODO – Ochrona danych osobowych. Poznaj obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego.


Dowiedz się wszystkiego o polityce ochrony danych osobowych, tworzeniu i prowadzeniu rejestrów, przeprowadzeniu wewnętrznych audytów ochrony danych osobowych, szacowaniu ryzyka i wdrażaniu środków bezpieczeństwa.

 

Szkolenie RODO. Obowiązki administratora i przetwarzającego dane osobowe.

 

Zapewne masz już wdrożone RODO? A może musisz coś uzupełnić?


 • Jaką dokumentację RODO musi prowadzić administrator danych osobowych?
 • Jak upoważnić osoby do przetwarzania posiadanych danych osobowych?
 • Jakie rejestry należy prowadzić, jak je przygotować i kiedy aktualizować?
 • Jak przeprowadzić wewnętrzny audyt ochrony danych osobowych?
 • Jak oszacować ryzyko danych osobowych i wdrożyć środki bezpieczeństwa?

 

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie prezentujące całokształt problematyki ochrony danych osobowych dedykowane jest kadrze zarządzającej i właścicielom firm. Zapraszamy wszystkich zamierzających sprawdzić stopień wdrożenia ochrony danych osobowych w firmie, przedsiębiorstwie czy instytucji w której pracują lub którą zarządzają.

 

Zagadnienia szczegółowo omawiane podczas warsztatów RODO


Szkolenie ma praktyczny charakter a gotowe wzory dokumentacji pozwalają sprawnie zaimplementować lub uzupełnić dokumentację RODO w związku przetwarzaniem danych osobowych. Podczas warsztatów odpowiemy m.in. na pytania:

 1. Jaka jest obowiązkowa dokumentacja ochrony danych osobowych?
 2. Jak przeprowadzić wewnętrzny audyt ochrony danych osobowych?
 3. Jak unikać najczęściej pojawiających się błędów towarzyszących przetwarzaniu danych?
 4. Jak ustalić, czy należy podpisać umowę powierzenia danych?
 5. Jak oszacować ryzyko danych osobowych i wdrożyć środki bezpieczeństwa?
 6. Jak przeprowadzić test równowagi oraz ocenić poziom naruszenia danych?
 7. Jaka jest odpowiedzialność karna i finansowa za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych?
 8. Kto i kiedy powinien wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD)?
 9. Jakie są prawa osób fizycznych w zakresie ochrony ich prywatności?
 10. Jak przygotować stronę internetową (www), by była zgodna z wymogami RODO?

 

Prowadzący szkolenie – Damian Dziuba


Damian Dziuba, trener i wykładowca, ekspert RODO - Szkolenia Polbi - RODO - Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego

Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001. Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska. Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach RODO


 • Dowiesz się, jakie dokumenty są wymagane przepisami RODO
 • Otrzymasz gotowe do wykorzystania wzory dokumentacji ochrony danych osobowych
 • Otrzymasz pytania audytowe do weryfikacji stopnia poprawności wdrożenia RODO

 

Warsztaty: RODO – Obowiązki administratora i przetwarzającego


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.