Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

RODO - Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

RODO – Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe. IOD w podmiocie. Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szkolenie RODO – Ochrona danych osobowych. Poznaj obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego. Dowiedz się wszystkiego o polityce ochrony danych osobowych, tworzeniu i prowadzeniu rejestrów, przeprowadzeniu wewnętrznych audytów ochrony danych osobowych, szacowaniu ryzyka i wdrażaniu środków bezpieczeństwa.

 

Czy masz już wdrożone RODO? A może musisz coś uzupełnić?


✔️Jaką dokumentację RODO musi prowadzić administrator danych osobowych?

✔️Jak upoważnić osoby do przetwarzania posiadanych danych osobowych?

✔️ Jakie rejestry należy prowadzić, jak je przygotować i kiedy aktualizować?

✔️ Jak przeprowadzić wewnętrzny audyt ochrony danych osobowych?

✔️ Jak oszacować ryzyko danych osobowych i wdrożyć środki bezpieczeństwa?

 


Szkolenie RODO. Obowiązki administratora i przetwarzającego dane osobowe.

 

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy na zajęcia? Szkolenie prezentujące całokształt problematyki ochrony danych osobowych dedykowane jest kadrze zarządzającej i właścicielom firm. Zapraszamy wszystkich zamierzających sprawdzić stopień wdrożenia ochrony danych osobowych w firmie, przedsiębiorstwie czy instytucji w której pracują lub którą zarządzają.

 

Zagadnienia szczegółowo omawiane podczas warsztatów RODO. Szkolenie ma praktyczny charakter a gotowe wzory dokumentacji pozwalają sprawnie zaimplementować lub uzupełnić dokumentację RODO w związku przetwarzaniem danych osobowych. Podczas warsztatów odpowiemy m.in. na pytania:

 1. Jaka jest obowiązkowa dokumentacja ochrony danych osobowych?
 2. Jak przeprowadzić wewnętrzny audyt ochrony danych osobowych?
 3. Jak unikać najczęściej pojawiających się błędów towarzyszących przetwarzaniu danych?
 4. Jak ustalić, czy należy podpisać umowę powierzenia danych?
 5. Jak oszacować ryzyko danych osobowych i wdrożyć środki bezpieczeństwa?
 6. Jak przeprowadzić test równowagi oraz ocenić poziom naruszenia danych?
 7. Jaka jest odpowiedzialność karna i finansowa za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych?
 8. Kto i kiedy powinien wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD)?
 9. Jakie są prawa osób fizycznych w zakresie ochrony ich prywatności?
 10. Jak przygotować stronę internetową (www), by była zgodna z wymogami RODO?

 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach RODO


✔️ Dowiesz się, jakie dokumenty są wymagane przepisami RODO

✔️ Otrzymasz gotowe do wykorzystania wzory dokumentacji ochrony danych osobowych

✔️ Otrzymasz pytania audytowe do weryfikacji stopnia poprawności wdrożenia RODO

 

Prowadzący szkolenie – Damian Dziuba


Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001. Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska. Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

 

Damian Dziuba, trener i wykładowca, ekspert RODO - Szkolenia Polbi - RODO - Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego


Damian Dziuba – Nasz ekspert RODO (ochrona danych osobowych)

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące obowiązków administratora danych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Damiana Dziuby

✔ Poruszamy praktyczne aspekty dotyczące obowiązków podmiotów na gruncie przepisów RODO

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki przygotowanym prezentacjom szybko przyswajasz praktyczną wiedzę

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów przyczyniają się do lepszego utrwalenia wiedzy

 

Poziom prezentowanej wiedzy – Tematyką ochrony danych osobowych na gruncie przepisów RODO omawiamy od podstaw.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce ochrony danych osobowych pracowników (RODO w miejscu pracy) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Warsztaty w godz. 9:00-15:45 – Zajęcia rozpoczynamy o 9-tej. Na godzinę 15:45 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Program szkolenia do pobrania – Obowiązki administratora i przetwarzającego (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Warsztaty: RODO – Obowiązki administratora i przetwarzającego

Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 

Część pierwsza 09:00 – 10:30

 1. Administrator danych, podmiot przetwarzający, przetwarzanie danych, dane osobowe, dane szczególnej kategorii, odbiorcy danych, transgraniczne przetwarzanie danych osobowych, profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji  – definicje
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (zwykłych i szczególnej kategorii)
 3. Polityka ochrony danych osobowych w podmiocie przetwarzającym dane osobowe
 4. Zasada rozliczalności danych osobowych
 5. Obowiązki Administratora danych/Współadministratora danych oraz Podmiotu Przetwarzającego w zakresie ochrona danych osobowych

Przerwa 10:30 – 10:45

 

Część druga 10:45 – 12:15

 1. Obowiązki informacyjne
 2. Szacowanie ryzyka danych osobowych
 3. Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych
 4. Polecenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 5. Ocena sutków przetwarzania danych osobowych. Kiedy i jak ją wykonać?
 6. Testy równowagi
 7. Kiedy zachodzi obowiązek wyznaczenia IOD. Za co odpowiada IOD?
 8. Zasady zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Przerwa 12:15 – 13:00

  

Część trzecia 13:00 – 14:45

 1. Prawa osób fizycznych na gruncie RODO
 2. Pliki cookies, a dane osobowe? Na co zwrócić uwagę?
 3. Kontrola Prezesa UODO
 4. Obwiązki prowadzenia rejestrów (czynności przetwarzania, kategorii czynności, naruszeń).
 5. Ocena naruszenia danych osobowych wg ENISA
 6. Sankcje karne i finansowe za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych

Przerwa 14:45 – 15:00

 

Część czwarta 15:00 – 15:45

 1. Studium przypadku – sprawdzenie własnej organizacji pod kątem wdrożenia RODO
 2. Pytania i odpowiedzi

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Damian Dziuba

Praktyk ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych (IOD w kilku organizacjach), wykładowca i szkoleniowiec, audytor, wdrożeniowiec RODO.

 

Wykładowca, praktyk i wdrożeniowiec RODO, audytor


Damian Dziuba – Wykładowca, praktyk RODO, audytor, szkoleniowiec - ochrona danych osobowych

Damian Dziuba – Ekspert RODO

Damian Dziuba. Trener i ekspert RODO, Polbi - Warszawa.DAMIAN DZIUBA

Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001.

Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska.

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Wydział Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Otto-von-Guericke Universität Magdeburg.

 

Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), posiada tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

Jest autorem publikacji poświęconych ochronie danych osobowych: „RODO w HR. Od rekrutacji do rozwiązania umowy. Poradnik dla działów personalnych z praktyczną dokumentacją” oraz „Jak samodzielnie wdrożyć RODO w firmie. Poradnik prawno-informatyczny z praktyczną dokumentacją”.

RODO – OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT, Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie: RODO – Ochrona danych osobowych, obowiązki administratora (IOD) oraz podmiotu, który przetwarza dane osobowe.

 

Organizacja szkolenia – RODO, obowiązki administratora i przetwarzającego dane osobowe


Organizacja szkolenia: RODO, ochrona danych osobowych pracowników

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:45 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

 

Regulacje prawne


Podczas zajęć przywołamy, omówimy i przeanalizujemy regulacje prawne dotyczące obowiązków administratora i przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


RODO – Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych | Doświadczony wykładowca – Damian Dziuba | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 6 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content