Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

RODO w kadrach – Ochrona danych osobowych od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

RODO w kadrach – Ochrona danych osobowych od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę

RODO - Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu. Omówienie zagadnień związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pracowników w działach kadrowych na gruncie prawa pracy.

Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy. Dane osobowe pracowników a RODO od rekrutacji do wypowiedzenia stosunku pracy. Treść umowy o pracę a RODO. Przetwarzanie danych osobowych. Poznaj wszystkie obowiązki informacyjne wobec pracowników.

 

Gromadź i udostępniaj dane osobowe swoich pracowników w zgodzie z RODO!


✔️Jak poprawnie przetwarzać dane osobowe w stosunkach pracy

✔️ Poznasz przepisy RODO i KP dotyczące ochrony prywatności pracowników

✔️ Czy potrzebujesz zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników

✔️ Czy możesz udostępniać dane innym podmiotom (np. banki, windykatorzy)

✔️ Bądź gotowy do kontroli PUODO i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

✔️ Otrzymasz gotowe wzory dokumentacji RODO

 


Szkolenie: RODO w kadrach i rekrutacji. Ochrona danych osobowych pracowników.

 

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? Szkolenie dotyczące zagadnień RODO w rekrutacji i kadrach dedykowane jest pracownikom działów kadrowo-płacowych. Zapraszamy specjalistów ds. kadr i specjalistów ds. płac, osoby poszukujące kandydatów do pracy (rekruterzy i headhunterzy), osoby zatrudniające pracowników, pracowników działów HR, Agencji Pracy Tymczasowej, itp.

 

Zagadnienia szczegółowo omawiane podczas szkolenia. Szkolenie cechuje praktyczny charakter zajęć a gotowe wzory dokumentacji pozwalają sprawnie wdrożyć lub uzupełnić dokumentację RODO jaką należy prowadzić w działach kadr i pokrewnych. Podczas warsztatów odpowiemy m.in. na pytania:

 1. Jakie obowiązki nakładają regulacje RODO na pracodawcę?
 2. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników, byłych pracowników?
 3. Jakie obowiązki dotyczą podmiotów korzystających z usług pracowników tymczasowych?
 4. Jak właściwe pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe cudzoziemców?
 5. Jakie są roszczenia pracownicze wobec pracodawcy na gruncie ochrony danych osobowych?
 6. Jak przygotować, zaktualizować i prowadzić dokumentację w zgodnie z RODO?
 7. Jak powinna działać komisja Antymobbingowa w zakładzie pracy?
 8. Jak legalnie wykorzystać nagrania z monitoringu?
 9. Jak postępować z dokumentacją pracowniczą po zakończeniu stosunku pracy?

 

Program szkolenia dla działów kadrowych


 

Część pierwsza – 09:00-10:30

 1. Administrator danych, podmiot przetwarzający, przetwarzanie danych, dane osobowe, dane szczególnej kategorii, odbiorcy danych – definicje
 2. Kontrola PIP za zakresu przetwarzania danych osobowych. Co podlega sprawdzeniu?
 3. Zasada rozliczalności danych osobowych, na czym polega i jakie są jej dowody?
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w dziale kadr
 5. Obowiązki informacyjne dla kandydatów do pracy, pracowników i zleceniobiorców
 6. Przetwarzanie danych osobowych cudzoziemców zgodnie z RODO
 7. Zgoda, jako podstawa prawna w przetwarzaniu danych osobowych w stosunkach pracy. Atrybuty zgody
 8. Nałożone kary na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych w stosunkach pracy – studium przypadku

Część druga 10:45 – 12:15

 1. Zakres danych osobowych przetwarzany w stosunkach pracy
 2. Polecenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 3. Wykaz czynności przetwarzania danych osobowych ujęty w rejestrach – art. 30 RODO
 4. Praca zdalna a RODO, czyli wyzwania dla działu IT i HR
 5. Naruszenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w dziale kadr
 6. Odpowiedzialność karna za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych
 7. Wizerunek pracownika
 8. Zasady współpracy z Agencjami Pracy Tymczasowej i innymi dostawcami usług HR. Najczęściej popełniane błędy
 9. Zabezpieczenia danych osobowych pracowników i zleceniobiorców, czym jest podejście oparte na ryzyku danych

Część trzecia 13:00 – 14:45

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach ZFŚS
 2. Komisja Antymobbingowa, a RODO
 3. Dane biometryczne w stosunkach pracy
 4. Monitoring wizyjny oraz inne formy monitoringu (GPS, tajemniczy Klient, poczta służbowa E-mail). Jak je zalegalizować? Test równowagi
 5. Zasady współpracy z IOD w zakresie danych pracowniczych
 6. Wykaz niezbędnej dokumentacji zgodnej w RODO w dziale kadr (drafty dokumentów)
 7. Zajęcia komornicze, a RODO
 8. Retencja danych osobowych – przykłady
 9. Najczęściej popełniane błędy, jak się przed nimi ustrzec?

Część czwarta 15:00-15:45

 1. Studium przypadku – omówienie toczących się postępowań w zakresie ochrony danych osobowych prowadzonych przez UODO w stosunkach pracy
 2. Pytania i odpowiedzi

 

 

Prowadzący szkolenie – Damian Dziuba. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001. Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska. Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

 

Damian Dziuba, trener i wykładowca, ekspert RODO - Szkolenia Polbi - Ochrona danych osobowych


Damian Dziuba – Nasz ekspert RODO (ochrona danych osobowych)

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące ochrony danych w stosunkach pracy?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Damiana Dziuby

✔ Poruszamy praktyczne aspekty dotyczące RODO w działach personalnych

✔ Dzięki przygotowanym prezentacjom szybko przyswajasz praktyczną wiedzę

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów przyczyniają się do lepszego utrwalenia wiedzy

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Warsztaty – RODO w rekrutacji i w kadrach

Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy. Od rekrutacji do wypowiedzenia stosunku pracy.

 

Część pierwsza – 09:00-10:30

 1. Administrator danych, podmiot przetwarzający, przetwarzanie danych, dane osobowe, dane szczególnej kategorii, odbiorcy danych – definicje
 2. Kontrola PIP za zakresu przetwarzania danych osobowych. Co podlega sprawdzeniu?
 3. Zasada rozliczalności danych osobowych, na czym polega i jakie są jej dowody?
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w dziale HR
 5. Obowiązki informacyjne dla kandydatów do pracy, pracowników i zleceniobiorców
 6. Przetwarzanie danych osobowych cudzoziemców zgodnie z RODO
 7. Zgoda, jako podstawa prawna w przetwarzaniu danych osobowych w stosunkach pracy. Atrybuty zgody
 8. Nałożone kary na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych w stosunkach pracy – studium przypadku

Przerwa – 10:30-10:45

 

Część druga 10:45 – 12:15

 1. Zakres danych osobowych przetwarzany w stosunkach pracy
 2. Polecenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 3. Wykaz czynności przetwarzania danych osobowych ujęty w rejestrach art. 30 RODO
 4. Praca zdalna, a RODO, czyli wyzwania dla działu IT i HR
 5. Naruszenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w dziale HR
 6. Odpowiedzialność karna za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych
 7. Wizerunek pracownika
 8. Zasady współpracy z Agencjami Pracy Tymczasowej i innymi dostawcami usług HR. Najczęściej popełniane błędy
 9. Zabezpieczenia danych osobowych pracowników i zleceniobiorców, czym jest podejście oparte na ryzyku danych

Przerwa 12:15 – 13:00

 

Część trzecia 13:00 – 14:45

 1. Przetwarza nie danych osobowych przez ZFŚS
 2. Komisja Antymobbingowa, a RODO
 3. Dane biometryczne w stosunkach pracy
 4. Monitoring wizyjny oraz inne formy monitoringu (GPS, tajemniczy Klient, poczta służbowa E-mail). Jak je zalegalizować? Test równowagi
 5. Zasady współpracy z IOD w zakresie danych pracowniczych
 6. Wykaz niezbędnej dokumentacji zgodnej w RODO w dziale HR (drafty dokumentów)
 7. Zajęcia komornicze, a RODO
 8. Retencja danych osobowych – przykłady
 9. Najczęściej popełniane błędy, jak się przed nimi ustrzec?

Przerwa 14:45 – 15:00

 

Część czwarta 15:00-15:45

 1. Studium przypadku – omówienie toczących się postępowań w zakresie ochrony danych osobowych prowadzonych przez UODO w stosunkach pracy
 2. Pytania i odpowiedzi

 

 


RODO w miejscu pracy - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia i kursy

 


RODO – Ochrona danych osobowych w miejscu pracy od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa

Program szkolenia opracował Damian Dziuba

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Damian Dziuba

Praktyk ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych (IOD w kilku organizacjach), wykładowca i szkoleniowiec, audytor, wdrożeniowiec RODO.

 

Wykładowca, praktyk i wdrożeniowiec RODO, audytor


Damian Dziuba – Wykładowca, praktyk RODO, audytor, szkoleniowiec - ochrona danych osobowych

Damian Dziuba – Ekspert RODO

Damian Dziuba. Trener i ekspert RODO, Polbi - Warszawa.DAMIAN DZIUBA

Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001.

Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska.

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Wydział Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Otto-von-Guericke Universität Magdeburg.

 

Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), posiada tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

Jest autorem publikacji poświęconych ochronie danych osobowych: „RODO w HR. Od rekrutacji do rozwiązania umowy. Poradnik dla działów personalnych z praktyczną dokumentacją” oraz „Jak samodzielnie wdrożyć RODO w firmie. Poradnik prawno-informatyczny z praktyczną dokumentacją”.

DANE OSOBOWE PRACOWNIKÓW A RODO. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STOSUNKACH PRACY. SZKOLENIE DLA DZIAŁÓW KADR.


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT, Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie: RODO w kadrach i rekrutacji. Ochrona danych osobowych pracowników od zatrudnienia do rozwiązania stosunku pracy. Poznasz roszczenia pracowników w zakresie ochrony ich danych osobowych

 

Organizacja szkolenia – RODO, ochrona danych osobowych pracowników


Organizacja szkolenia: RODO, ochrona danych osobowych pracowników

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:45 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Czego nauczysz się podczas zajęć? Jak popranie przetwarzać dane osobowe w swoje organizacji, jak zaktualizować dokumentację, jak reagować na żądania osób fizycznych, jak przeprowadzić audyt danych osobowych w dziale kadr lub HR, jak właściwie podpisać umowy z wykazaniem zasad ochrony danych osobowych i je rozliczać. Jakie obowiązki nakładają przepisy na podmioty korzystające z usług pracowników tymczasowych, jak właściwe przetwarzać dane osobowe cudzoziemców.

 

Poznaj odpowiedzi nurtujące Cię pytania. Podczas warsztatów postaramy się odpowiedzieć na wiele pytań, które mogą budzić wątpliwości, m.in.:

 • jakich pytań nie należy zadawać podczas procedur rekrutacji?
 • czy dopuszczalne jest żądania od kandydata na pracownika referencji wystawionych przez poprzedniego pracodawcę,
 • jak regulacje RODO wpływają na prowadzenie dokumentacji pracowniczej?
 • czy można przechowywać dane osobowe zgromadzone przed wejściem w życie regulacji RODO?
 • jakich danych osobowych pracodawca może zażądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
 • jak postępować i przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO?
 • czy w dokumentacji pracowniczej można przechowywać kserokopię: dowodu osobistego pracownika, prawa jazdy, skróconego aktu urodzenia, akty zgony, akty zawarcia małżeństwa?
 • czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać jego CV?
 • czy wyznaczeni pracownicy mogą monitorować i utrwalać zachowanie pracowników robiąc im zdjęcia i jakich zasad należy przestrzegać stosując monitoring zakładowy?
 • czy może weryfikować uprawnienia pracowników do kierowania pojazdami?
 • czy pracodawca może udostępnić komornikowi numer rachunku bankowego pracownika?
 • czy można żądać od pracownika udostępnienia zdjęcia aby wyrobić identyfikator, legitymację służbową?
 • czy pracodawca może umieszczać na stronie internetowej imiona i nazwiska pracowników?
 • czy związki zawodowe mogą żądać informację o wysokości płac na potrzeby negocjacji wynagrodzeń z pracodawcą?
 • czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych pracownika po ustaniu okresu zatrudnienia?
 • czy w aktach osobowych dopuszczalne jest przechowywanie notatek służbowych?
 • jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?

 

Regulacje prawne. Podczas zajęć przywołamy, omówimy i przeanalizujemy regulacje prawne dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

 

Materiały szkoleniowe. Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce ochrony danych osobowych pracowników (RODO w miejscu pracy) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie. Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Praktyczne warsztaty prowadzi specjalista i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych – Damian Dziuba. Skorzystaj z jego wiedzy i doświadczenia oraz zdobądź wiedzę pozwalającą na samodzielne sprawdzenie stopnia wdrożenia ochrony danych osobowych w twoim dziale personalnym.

 

Poziom prezentowanej wiedzy – W zakresie RODO tematyką ochrony danych omawiamy od podstaw, pozostały zakres i prezentowane zjawiska kierujemy do praktyków i specjalistów.

 

Program szkolenia do pobrania – RODO – Ochrona danych osobowych w pracy (PDF)

 

Kontakt z działem szkoleń. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88,  e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


RODO w dziale kadr – Ochrona danych osobowych w miejscu pracy od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę | Doświadczony wykładowca – Damian Dziuba | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 6 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content