Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

RODO w biurze rachunkowym - ochrona danych osobowych w praktyce

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

RODO w biurze rachunkowym – ochrona danych osobowych w praktyce

RODO dla biur rachunkowych, zasady ochrony danych osobowych, właściwa dokumentacja oraz jak przeprowadzić audyt.

RODO w praktyce biur rachunkowych. Poznaj zasady ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym. Zapraszamy na kompleksowe warsztaty prowadzone przez specjalistę i praktyka w dziedzinie ochrony danych osobowych – Damiana Dziubę.

 

RODO dla biur rachunkowych w praktyce!


✔️ Definicje danych osobowych, administratora i podmiotu przetwarzającego

✔️ Ustal, czy masz zaktualizowaną dokumentację ochrony danych osobowych?

✔️ Sprawdź, jak reagować na żądania osób dotyczące ich danych osobowych?

✔️ RODO a przepisy o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

✔️ Dowiedz się, jak prawidłowo przetwarzać dane i jak przebiega kontrola UODO?

 


Szkolenie - RODO. Biuro rachunkowe - Ochrona danych osobowych.

 

Idea szkolenia – Rodo, ochrona danych osobowych


Wszystkie podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe są zobowiązane w myśl regulacji RODO do ich skutecznej ochrony. Poznaj dokumenty i procedury jakie należy wdrożyć i przestrzegać w biurze rachunkowym.

 

Zagadnienia szczegółowo omawiane podczas warsztatów RODO


Szkolenie cechuje praktyczny charakter zajęć a gotowe wzory dokumentacji pozwalają sprawnie wdrożyć lub uzupełnić dokumentację RODO jaką należy posiadać, prowadzić i aktualizować w związku przetwarzaniem danych osobowych w biurach rachunkowych. Podczas warsztatów odpowiemy m.in. na pytania:

 1. Jak legalnie i poprawnie przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO?
 2. Jakie dokumenty są wymagane przepisami ochrony danych osobowych?
 3. Dlaczego dane osobowe osób z KRS i dane dotyczące działalności gospodarczej podlegają ochronie?
 4. Jak przetwarzać dane osobowe w związku ze zmianą ustawy przeciwko praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)?
 5. Jak zaktualizować dokumentację ochrony danych osobowych (otrzymasz gotowe wzory dokumentów)?
 6. Jak przeprowadzić audyt danych osobowych w biurze rachunkowym?
 7. Jak właściwie podpisać umowy z wykazaniem zasad ochrony danych osobowych i je rozliczać.

 

Adresaci szkolenia – Kogo zapraszamy na zajęcia? Szkolenie dedykowane jest właścicielom i personelowi biur rachunkowych przetwarzających dane osobowe.

 

Obowiązki biur rachunkowych w zakresie AML. Po najnowszych zmianach przepisów do tzw. instytucji obowiązanych oprócz m.in.  biegłych rewidentów, podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych czy doradców podatkowych dołączyły biura rachunkowe. Sprawdź, do wdrożenia jakich procedur zobowiązane są biura rachunkowe w myśl przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

 

Prowadzący, wykładowca – Damian Dziuba. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001. Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska. Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

 

Damian Dziuba, trener i wykładowca, ekspert RODO - Szkolenia Polbi - Ochrona danych osobowych


Damian Dziuba – Nasz ekspert RODO (ochrona danych osobowych)

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Damiana Dziuby

✔ Poruszamy praktyczne aspekty RODO w działach finansowych i biurach rachunkowych

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki przygotowanym prezentacjom szybko przyswajasz praktyczną wiedzę

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów przyczyniają się do lepszego utrwalenia wiedzy

 

Poziom prezentowanej wiedzy – W zakresie RODO tematyką ochrony danych omawiamy od podstaw, pozostały zakres i prezentowane zjawiska kierujemy do praktyków i specjalistów.

 

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia wykładowcy. Zdobądź wiedzę pozwalającą na samodzielne sprawdzenie stopnia wdrożenia ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Warsztaty – RODO w biurze rachunkowym

Kontakt z organizatorem: Polbi Contact Center: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 

Część pierwsza 09:00-10:30 

 1. Administrator danych, podmiot przetwarzający, przetwarzanie danych, dane osobowe, dane szczególnej kategorii, odbiorcy danych – definicje
 2. Zasady przepływu danych osobowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi (działy, oddziały, grupy kapitałowe)
 3. Współadministracja danymi osobowymi
 4. Zasada rozliczalności danych osobowych
 5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 6. Polecenia i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 7. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 8. Udostępnienie danych osobowych jednostce zewnętrznej. Na co zwrócić uwagę?
 9. Audyt finansowy, a ochrona danych osobowych

Przerwa 10:30-10:45

 

Część druga 10:45 – 12:15

 1. Dane osobowe powierzone do biura rachunkowego
 2. Odpowiedzialność biura rachunkowego w zakresie ochrony danych osobowych
 3. Podejście oparte na ryzyku przetwarzania danych osobowych
 4. Zabezpieczenia danych osobowych
 5. Obowiązki prowadzenia rejestrów: czynności przetwarzania, kategorii czynności, naruszeń
 6. Ocena naruszenia ENISA
 7. Retencja danych osobowych w dziale finansowym

Przerwa 12:15 – 13:00

 

 Część trzecia 13:00 – 14:45

 1. Prawa osób fizycznych, a RODO. Na co zwrócić uwagę?
 2. Odpowiedzialność karna i finansowa za nieprzestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych na przykładach danych finansowych
 3. Transfery danych osobowych do Państw Trzecich (poza EOG) – jak zalegalizować przepływa danych?
 4. Jak oszacować ryzyko danych osobowych?

 Przerwa 14:45 – 15:00

 

Część czwarta 15:00-15:45

 1. Studium przypadku – omówienie postępowań prowadzonych przez Organy Nadzorcze w zakresie danych finansowych
 2. Pytania i odpowiedzi

 

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Damian Dziuba

Praktyk ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych (IOD w kilku organizacjach), wykładowca i szkoleniowiec, audytor, wdrożeniowiec RODO.

 

Wykładowca, praktyk i wdrożeniowiec RODO, audytor


Damian Dziuba – Wykładowca, praktyk RODO, audytor, szkoleniowiec - ochrona danych osobowych

Damian Dziuba – Ekspert RODO

Damian Dziuba. Trener i ekspert RODO, Polbi - Warszawa.DAMIAN DZIUBA

Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN/ISO 27001.

Wykładowca ochrony danych osobowych Collegium Humanum w Warszawie, wyższa szkoła Menedżerska.

Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Wydział Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Otto-von-Guericke Universität Magdeburg.

 

Damian Dziuba jest związany z tematyką zasobów ludzkich od 2007 roku (Dyrektor Operacyjny APT, biura rachunkowego), posiada tytuł Starszego Inspektora ds. BHP (uprawnienia państwowe), specjalista ds. kadr i płac.

Jest autorem publikacji poświęconych ochronie danych osobowych: „RODO w HR. Od rekrutacji do rozwiązania umowy. Poradnik dla działów personalnych z praktyczną dokumentacją” oraz „Jak samodzielnie wdrożyć RODO w firmie. Poradnik prawno-informatyczny z praktyczną dokumentacją”.

SZKOLENIE Z RODO DLA PRACOWNIKÓW BIUR RACHUNKOWYCH


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT, Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie RODO dla biur rachunkowych w praktyce

 

Organizacja szkolenia – RODO, ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym


Organizacja szkolenia: RODO, ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym.

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:45 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Korzyści i rezultaty dla uczestników warsztatów RODO


Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnik będzie:

 • miał możliwość samodzielnego sprawdzenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
 • miał okazję do poznania podstaw prawnych regulujących obszar ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z ich retencją,
 • miał sposobność zalegalizowania przetwarzania danych osobowych w dziale księgowości, dziale finansowym firmy lub w biurze rachunkowym,
 • miał dostęp do wzorcowych dokumentów otrzymanych w ramach przygotowanych materiałów dydaktycznych,
 • miał możliwość sprawdzenia, czy posiada zaktualizowaną dokumentację ochrony danych osobowych,
 • poinformowany o sposobach prowadzenia kontroli przez Prezesa UODO,
 • mógł skorzystać z rady dotyczące wdrożenia skutecznych procedur ochrony danych.
 • wyposażony we wzory dokumentów, które pomogą zrealizować obowiązki ochrony danych osobowych.

 

Regulacje prawne


Podczas zajęć przywołamy, omówimy i przeanalizujemy regulacje prawne dotyczące obowiązków działów księgowości i działów finansowych oraz biur rachunkowych w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
 • Ustawa –  Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa o rachunkowości,
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Materiały szkoleniowe


Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce ochrony danych osobowych biurach rachunkowych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Warsztaty w godz. 9:00-15:45


Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Na godzinę 15:45 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


RODO – Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym | Doświadczony wykładowca – Damian Dziuba | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: ok. 6godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content