logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

RODO w placówce medycznej. Szkolenie on-line.

Ochrona danych osobowych i danych medycznych pacjentów.

Stosowanie RODO w placówkach medycznych. Ochrona danych osobowych pacjentów. Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych i danych medycznych pacjentów oraz informacji o ich stanie zdrowia. Webinarium prowadzi Kamil Miśtal.

 

🖥️ | SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: RODO w placówce medycznej.

Prowadzący: Kamil Miśtal.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Zajęcia: 1 dzień w godzinach 10:00-15:30.

 

Szkolenie on-line: RODO w placówce medycznej.

 

Opis szkolenia


 Celem szkolenia on-line jest pomoc w przygotowaniu się do zmienionych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i danych medycznych pacjentów.

Szkolenie prowadzone w formie zdalnej ma pomóc uczestnikom webinarium zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby dane osobowe i dane medyczne pacjentów i wszelkie informacje o ich stanie zdrowia były zbierane, przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnicy szkolenia internetowego zapoznają się również z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów.

 

Adresaci szkolenia


👥👤 Szkolenie on-line omawiające regulacje RODO w placówce medycznej skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych pacjenta oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym, placówce leczniczej, szpitalu, placówce medycznej lub w przychodniach lekarskich.

👤👥 W kursie dotyczącym ochrony danych osobowych pacjentów w placówkach medycznych powinny wziąć udział osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się udzielaniem informacji o stanie zdrowia i udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów i są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w tych podmiotach.

👥👤 Uczestnicy szkolenia on-line to osoby, które w placówce ochrony zdrowia mają kontakt z danymi osobowymi pacjenta – są to m.in pracownicy recepcji, lekarze i personel medyczny, kadra kierownicza oraz osoby wprost odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w placówce medycznej.

 

Szkolenie internetowe: Ochrona danych osobowych pacjentów w placówce medycznej.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA – RODO W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH


🖥️ | Szkolenie on-line | Webinarium | Zajęcia na żywo

 

 1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Podstawowe informacje o danych osobowych.
 3. Dane zwykłe.
 4. Dane wrażliwe w placówkach medycznych.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą. Prawa Pacjenta.
 6. Prawo do bycia zapomnianym – wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające.
 7. Obowiązki informacyjne placówki medycznej względem pacjentów w praktyce.
 8. Sytuacje, w których nie ma obowiązku przekazywania informacji.
 9. Przykładowe problemy występujące w służbie zdrowia związane z obowiązkiem informacyjnym.
 10. Dokumentowanie czynności związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z RODO.
 11. Ocena skutków dla ochrony danych w podmiocie medycznym.
 12. Analiza ryzyka w placówce medycznej.
 13. Wyznaczenie inspektora ochrony danych w placówce medycznej.
 14. Zadania inspektora ochrony danych.
 15. Upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych.
 16. Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia a zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
 17. Przechowywanie i dokumentacji medycznej.
 18. Zabezpieczenie dokumentacji medycznej.
 19. Elektroniczna dokumentacja medyczna.
 20. Naruszenia ochrony danych osobowych – incydenty, zgłoszenia.
 21. Obowiązki notyfikacyjne administratora danych osobowych.
 22. Obowiązek dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych.
 23. Postępowania i administracyjne kary pieniężne.
 24. Środki ochrony prawnej przysługujące osobie, której dane dotyczą.
 25. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 26. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 27. Marketing placówek medycznych a RODO.

 

Prowadzący webinarium – Kamil Miśtal

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

 Korzyści, rezultaty szkolenia


☑️ Szkolenie daje możliwość zapoznania się z nowymi regulacjami prawnymi RODO dotyczącymi ochrony danych osobowych i danych medycznych pacjentów.

☑️ Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zbierania, przetwarzania oraz przechowywana danych osobowych i danych medycznych pacjentów i informacje o ich stanie zdrowia.

☑️ Kurs pomaga słuchaczom uchronić się przed ewentualnymi sankcjami karnymi wynikającymi z niedopełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie.

 

Szkolenie on-line (webinarium). RODO w placówce medycznej.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik internetowego szkolenia on-line poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień związanych z prawidłowym stosowaniem RODO w placówkach medycznych oraz ochroną danych osobowych i medycznych pacjentów otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


RODO w placówce medycznej. Kontakt z sprawie szkolenia on-line. Kurs - Polbi.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

joanna@polbi.com.pl

Program

Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

Stosowanie RODO w placówkach medycznych. Ochrona danych osobowych pacjentów. Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych i danych medycznych pacjentów oraz informacji o ich stanie zdrowia. Zajęcia prowadzi Kamil Miśtal.

 

 

 

STOSOWANIE PRZEPISÓW RODO W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH


 1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Podstawowe informacje o danych osobowych.
 3. Dane zwykłe.
 4. Dane wrażliwe w placówkach medycznych.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą. Prawa Pacjenta.
 6. Prawo do bycia zapomnianym – wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające.
 7. Obowiązki informacyjne placówki medycznej względem pacjentów w praktyce.
 8. Sytuacje, w których nie ma obowiązku przekazywania informacji.
 9. Przykładowe problemy występujące w służbie zdrowia związane z obowiązkiem informacyjnym.
 10. Dokumentowanie czynności związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z RODO.
 11. Ocena skutków dla ochrony danych w podmiocie medycznym.
 12. Analiza ryzyka w placówce medycznej.
 13. Wyznaczenie inspektora ochrony danych w placówce medycznej.
 14. Zadania inspektora ochrony danych.
 15. Upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych.
 16. Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia a zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
 17. Przechowywanie i dokumentacji medycznej.
 18. Zabezpieczenie dokumentacji medycznej.
 19. Elektroniczna dokumentacja medyczna.
 20. Naruszenia ochrony danych osobowych – incydenty, zgłoszenia.
 21. Obowiązki notyfikacyjne administratora danych osobowych.
 22. Obowiązek dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych.
 23. Postępowania i administracyjne kary pieniężne.
 24. Środki ochrony prawnej przysługujące osobie, której dane dotyczą.
 25. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 26. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 27. Marketing placówek medycznych a RODO.

 

Szkolenie on-line

Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji. Webinaria to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Interaktywny i stały kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Chcesz uczestniczyć w szkoleniu on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą: poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia, potwierdzimy termin webinarium, prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe, udostępnimy materiały szkoleniowe oraz wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie szkoleniu.

 

Co powinieneś zrobić – krok po kroku?


Szkolenia on-line. E-learning. Webinarium: Polbi - Warszawa.

Dokonaj zgłoszenia – zapisz się na szkolenie.

E-mailem potwierdzimy dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępnimy link do szkolenia.

Korzystając z linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Logowanie na webinarium


 

Wirtualna poczekalnia – internetowy pokój spotkań


 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

Webinarium – szkolenie on-line na żywo


 

Stały kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań


 

 

🖥️ 🌐 | WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Zdobywaj i uaktualniaj wiedzę i umiejętności oraz podnoś swoje kompetencje bez wychodzenia z domy czy biura!

 

Szkolenia on-line, webinaria

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – RODO w placówce medycznej.


Organizacja szkolenia online: RODO w placówce medycznej.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content