Polbi

Równoważny czas pracy – planowanie i rozliczanie

Równoważny system czasu pracy 2023 – planowanie i rozliczanie, harmonogramy czasu pracy w praktyce

Równoważny czas pracy - Szkolenie

 

Poznaj tajniki organizacji równoważnego systemu czasu pracy


➤ Równoważny system czasu pracy pozwala na planowanie pracy w wymiarze przekraczającym 8 godzin na dobę. Sprawdź, jak to wygląda w praktyce.

➤ Bardziej elastyczne planowanie i zarządzanie przez pracodawcę czasem pracy zatrudnionych osób jest możliwe dzięki stosowaniu równoważnego systemu czasu pracy.

➤ Jak właściwie planować czas pracy zachowując ustawowe prawo pracowników do odpoczynku, jak ustalić całkowity czas pracy  i kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami?

 

Co trzeba wiedzieć o równoważnym czasie pracy?


 • Poznasz różnice pomiędzy podstawowym a równoważnym systemem czasu pracy
 • Będziesz wiedział jakie korzyści przynosi stosowanie równoważnego systemu czasu pracy
 • Właściwie zaplanujesz pracownikom czas pracy w równoważnym systemie czasu pracy
 • Będziesz umiał ustalać czas odpoczynków dobowych i tygodniowych dla pracowników
 • Bez trudu wyliczysz nadgodziny dobowe i nadgodziny średniotygodniowe i właściwie ustalisz całkowity czas pracy poszczególnych osób w okresie rozliczeniowym

 

Kompleksowa wiedza o równoważnym czasie pracy


Podczas szkolenia przedstawimy kompleksowo całość wymaganej wiedzy odnośnie stosowania, planowania i rozliczania równoważnego system czasu pracy poczynając od podstawowych pojęć związanych z czasem pracy i pracą zmianową poprzez organizację pracy w systemie równoważnego czasu pracy, po zasady tworzenia harmonogramów a kończąc na rozliczaniu czasu pracy w systemie równoważnym.

 

Równoważny system czasu pracy – planowanie i rozliczanie


 Zgodnie z art. 135 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin. Wiąże się z koniecznością prawidłowego tworzenia i ewentualnego dostosowywania harmonogramów i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy tak, by praca zmianowa była wykonywana w zgodzie z przepisami prawa pracy.

 

Cel szkolenia o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy


Na szkoleniu omówione zostaną zasady wprowadzania w zakładzie pracy systemu równoważnego czasu pracy, planowania i rozliczania czasu pracy, w tym godzin nadliczbowych pracowników zatrudnionych w równoważny czasie pracy.

 

Główne punkty szkolenia o wprowadzaniu równoważnego czasu pracy oraz planowaniu i rozliczaniu czasu pracy w tym systemie


Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy, definicje, normy i wymiar czasu pracy, okresy rozliczeniowe, doba pracownicza i tydzień pracowniczy, odpoczynek dobowy i tygodniowy.

Podstawy równoważnego systemu czas pracy, różnice pomiędzy podstawowym a równoważnym systemem czasu pracy, korzyści stosowanie równoważnego systemu czasu pracy, spotykane w praktyce odmiany równoważnego systemu czasu pracy

Wprowadzenie równoważnego system czasu pracy w zakładzie pracy, praca zmianowa, ustalanie obowiązującego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym i wymiarów odpoczynków dobowych i tygodniowych.

Tworzenie harmonogramów w systemie równoważnym, obowiązek tworzenia rozkładów indywidualnych, dopuszczalność zmian w grafikach, ustalanie dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym.

Ustalanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz odpoczynku dobowego, odpoczynków tygodniowych, wyliczanie liczby dni wolnych od pracy i planowanie pracy w niedziele i święta.

Praca w godzinach nadliczbowych, przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach, nadgodziny dobowe i średniotygodniowe w systemie równoważnym lub w ruchomym rozkładzie czasu pracy, nadgodziny w zmianowym rozkładzie czasu pracy.

Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, wyliczenie wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny, limity pracy w nadgodzinach oraz praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w niedziele i święta.

Rozpoznawanie naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy, dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy: ewidencja czasu pracy harmonogramy listy obecności wnioski i oświadczenia pracowników.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień dostępny w zakładce – Program

 

Równoważny system czasu pracy omawia Agnieszka Wałęka-Kaliszczak


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Polbi – Warszawa. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec.

Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Przeprowadziła już setki kursów, szkoleń i warsztatów dzieląc się z uczestnikami zajęć swoją wiedzą i doświadczeniem przybliżając zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych.

 

 Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy w systemie równoważnym


W trakcie szkolenia wspólnie przećwiczymy:

 • planowanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy,
 • planowanie czasu pracy w zmianowej organizacji czasu pracy,
 • ustalanie odpoczynków dobowych i tygodniowych,
 • ustalanie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych
 • wyliczanie wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia o równoważnym czasie pracy


Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach kadrowych i kadrowo-płacowych mających do czynienia z planowaniem i rozliczaniem równoważnego system czasu pracy. Zapraszamy kierowników, leaderów, mistrzów, brygadzistów i pracowników działów stosujących równoważny system czasu pracy.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie: Równoważny system czasu pracy – planowanie i rozliczanie


 • Równoważny czas pracy – planowanie i rozliczanie
 • Normy i wymiar czasu pracy w systemie równoważnym
 • Okresy odpoczynku, harmonogramy i rozkłady czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta
 • Wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak, ekspert w zakresie spraw pracowniczych
 • Czas trwania: 4 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.