Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Samochód osobowy w firmie - aspekty podatkowe i księgowe

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Samochód osobowy w firmie – aspekty podatkowe i księgowe

Ewidencja bilansowa i podatkowa samochodów w praktyce. Przykłady wyliczania i księgowania kosztów użytkowania pojazdów.

Samochód osobowy w działalności gospodarczej. Ewidencja bilansowa i podatkowa samochodów osobowych w praktyce. Rozliczanie kosztów zakupu i użytkowania pojazdów prezentujemy na przykładach. Dowiesz się, jak unikać najczęściej popełnianych błędów związanych z wydatkami na nabycie i eksploatację pojazdów osobowych w firmie.

 

Samochód osobowy w firmie – Rozliczanie nie musi stanowić problemu


✔ Łatwo poprowadzisz dokumentację związaną z ewidencją pojazdów

✔ Prawidłowo rozliczysz podatek VAT dotyczący samochodu osobowego

✔ Właściwie  ewidencjonujesz i zaksięgujesz zakup samochodu osobowego

✔ Poznasz schematy księgowań kosztów używania i amortyzacji pojazdów

 


Szkolenie - Samochód osobowy w aspekcie podatkowym i księgowym.

 

 

Program szkolenia


 

Definicja samochodów osobowych jako środków trwałych w rozumieniu prawa bilansowego i podatkowego.

 1. Oznaczenie związane z wymogami technicznymi
 2. Oznaczenie w klasyfikacji rodzajowej Klasyfikacji Środków Trwałych
 3. Samochód osobowy – Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych

 

Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego uznanego za środek trwały.

 1. Zapoznanie z procedurą kwalifikacyjną pojazdów osobowych używanych wyłącznie do działalności gospodarczej a użytkowanych, zarówno w działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych
 2. Elementy uwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego pozyskanego w drodze kupna
 3. Opłaty poniesione przed przyjęciem samochodu do używania, zwiększające cenę nabycia
 4. Opłaty publiczno prawne przy nabyciu samochodu osobowego zwiększające jego wartość początkową ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT
 5. Wydatki nieuwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego

 

 1. Amortyzacja bilansowa i stawki amortyzacyjne
 2. Amortyzacja podatkowa wraz z omówieniem ograniczeń wynikających z ustanowionych limitów
 3. Ustalenie i ewidencja amortyzacji bilansowej i podatkowej w przykładach liczbowych
 4. Dostosowanie ewidencji analitycznej na koncie kosztów amortyzacji do potrzeb podatkowych

 

 1. Naprawy i koszty eksploatacyjne związane z samochodem osobowym z szczególnym omówieniem ograniczeń podatkowych dla celów podatku VAT i dla celów podatków dochodowych
 2. Ewidencja księgowa wydatków eksploatacyjnych (w tym objętych limitem podatkowym)
 3. Koszty używania samochodów osobowych w świetle przepisów podatkowych
 4. Księgowe ujęcie wydatków na eksploatację samochodu i dostosowanie ewidencji analitycznej

 

 1. Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych z uwzględnieniem omówienia kosztów rozliczanych w czasie
 2. Rozliczenie podatkowe składek na ubezpieczenia komunikacyjne
 3. Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia przy uwzględnieniu przepisów podatkowych

 

Zakupy dodatkowego wyposażenia w trakcie eksploatacji pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 1. Kwalifikacja nakładów na dodatkowe wyposażenie samochodu dla celów podatku dochodowego
 2. Ulepszenia w środkach trwałych i ich wpływ na amortyzację okresową
 3. Prawo do odliczenia VAT od dodatkowego wyposażenia samochodu
 4. Ujęcie w księgach dodatkowego wyposażenia pojazdu z uwzględnieniem przepisów podatkowych

 

 1. Leasing operacyjny i finansowy według prawa bilansowego i podatkowego
 2. Opłaty za leasing (operacyjny i finansowy) samochodu osobowego w podatku dochodowym
 3. Prawo do odliczenia VAT od opłat za leasing samochodu osobowego
 4. Bilansowe i podatkowe rozliczenie opłat w leasingu operacyjnym i finansowym na przykładach liczbowych

 

Omówienie dokumentów w ewidencji księgowej związanych z rozliczaniem samochodów osobowych.

 1. Prawidłowe wprowadzenie samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych
 2. Dokument OT przy przyjęciu samochodu do ewidencji
 3. Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z wymogami podatkowymi
 4. Rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT związanej z zakupem i późniejszą eksploatację samochodów osobowych
 5. Przebieg dokumentacyjno–legislacyjny związany z likwidacją i sprzedażą samochodu osobowego

 

 1. Symulacja wyliczenia amortyzacji samochodu osobowego w różnych wariantach w przykładach liczbowych
 2. Ewidencja na kontach teowych zakupu, kosztów eksploatacji, ubezpieczenia i likwidacji samochodu osobowego
 3. Symulacja ewidencji rat leasingowych przy płatnościach za samochód osobowy

 

 

Zajęcia prowadzi Maciej Derwisz – doświadczony wykładowca, specjalista i praktyk


Maciej Derwisz - Szkolenie, samochód osobowy w firmie.

 

Jak wyglądają warsztaty – Samochód osobowy w firmie?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z bogatej eksperckiej wiedzy wykładowcy – Macieja Derwisza

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Mile widziana znajomość podstaw księgowości


UWAGA – Szkolenie kładzie duży nacisk na zagadnienia księgowe. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości.

 

Co omówimy podczas warsztatów?


Podczas praktycznych warsztatów dla księgowych dotyczących ewidencji bilansowej i podatkowej samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej wyjaśnimy:

 1. Jak prawidłowo rozliczyć VAT od zakupu samochodu i kosztów jego używania?
 2. Jak prawidłowo ustalić wartość początkową samochodu osobowego?
 3. Jak właściwie ustalić wartość podatkową kosztów uzyskania przychodów?
 4. Jak ustalić wartość amortyzacji samochodu osobowego maksymalizując koszty podatkowe?
 5. Jak rozliczać i księgować raty leasingu finansowego?
 6. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację związaną z ewidencją samochodu osobowego?

 

Samochód osobowy w firmie – Warsztaty dla księgowych


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Pokazujemy, jak unikać najczęściej popełnianych błędów związanych z wydatkami na nabycie i eksploatację samochodów osobowych w działalności gospodarczej.

 

 

Definicja samochodów osobowych jako środków trwałych w rozumieniu prawa bilansowego i podatkowego.

 1. Oznaczenie związane z wymogami technicznymi
 2. Oznaczenie w klasyfikacji rodzajowej Klasyfikacji Środków Trwałych
 3. Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych

 

Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego uznanego za środek trwały.

 1. Zapoznanie z procedurą kwalifikacyjną samochodów osobowych używanych wyłącznie do działalności gospodarczej a użytkowanych, zarówno w działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych
 2. Elementy uwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego pozyskanego w drodze kupna
 3. Opłaty poniesione przed przyjęciem samochodu do używania, zwiększające cenę nabycia
 4. Opłaty publiczno prawne przy nabyciu samochodu osobowego zwiększające jego wartość początkową ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT
 5. Wydatki nieuwzględniane w wartości początkowej samochodu osobowego

 

 1. Amortyzacja bilansowa i stawki amortyzacyjne
 2. Amortyzacja podatkowa wraz z omówieniem ograniczeń wynikających z ustanowionych limitów
 3. Ustalenie i ewidencja amortyzacji bilansowej i podatkowej samochodu osobowego w przykładach liczbowych
 4. Dostosowanie ewidencji analitycznej na koncie kosztów amortyzacji do potrzeb podatkowych

 

 1. Naprawy i koszty eksploatacyjne związane z samochodem osobowym z szczególnym omówieniem ograniczeń podatkowych dla celów podatku VAT i dla celów podatków dochodowych
 2. Ewidencja księgowa wydatków eksploatacyjnych (w tym objętych limitem podatkowym)
 3. Koszty używania samochodów osobowych w świetle przepisów podatkowych
 4. Księgowe ujęcie wydatków na eksploatację samochodu i dostosowanie ewidencji analitycznej

 

 1. Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych z uwzględnieniem omówienia kosztów rozliczanych w czasie
 2. Rozliczenie podatkowe składek na ubezpieczenie samochodu osobowego
 3. Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia przy uwzględnieniu przepisów podatkowych

 

Zakupy dodatkowego wyposażenia w trakcie eksploatacji samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 1. Kwalifikacja nakładów na dodatkowe wyposażenie samochodu dla celów podatku dochodowego
 2. Ulepszenia w środkach trwałych i ich wpływ na amortyzację okresową
 3. Prawo do odliczenia VAT od dodatkowego wyposażenia samochodu
 4. Ujęcie w księgach dodatkowego wyposażenia samochodu z uwzględnieniem przepisów podatkowych

 

 1. Leasing operacyjny i finansowy według prawa bilansowego i podatkowego
 2. Opłaty za leasing (operacyjny i finansowy) samochodu osobowego w podatku dochodowym
 3. Prawo do odliczenia VAT od opłat za leasing samochodu osobowego
 4. Bilansowe i podatkowe rozliczenie opłat w leasingu operacyjnym i finansowym na przykładach liczbowych

 

Omówienie dokumentów w ewidencji księgowej związanych z rozliczaniem samochodów osobowych.

 1. Prawidłowe wprowadzenie samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych
 2. Dokument OT przy przyjęciu samochodu do ewidencji
 3. Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z wymogami podatkowymi
 4. Rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT związanej z zakupem i późniejszą eksploatację samochodów osobowych
 5. Przebieg dokumentacyjno–legislacyjny związany z likwidacją i sprzedażą samochodu osobowego

 

 1. Symulacja wyliczenia amortyzacji samochodu osobowego w różnych wariantach w przykładach liczbowych
 2. Ewidencja na kontach teowych zakupu, kosztów eksploatacji, ubezpieczenia i likwidacji samochodu osobowego
 3. Symulacja ewidencji rat leasingowych przy płatnościach za samochód osobowy

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia stacjonarne i kursy online


Samochód osobowy w firmie – aspekty podatkowe i księgowe.

Szkolenie 1-dniowe dla księgowych, zajęcia w godzinach 10:00 – 13:30.

Organizator: Polbi – Warszawa, autorski program opracował Maciej Derwisz.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Maciej Derwisz – Kursy i warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, specjalista, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz – Kursy i szkolenia

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów.

Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

Kursy i warsztaty dla księgowych – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z zakresu rachunkowości szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesów rynkowych naszych kursów i szkoleń z rachunkowości.

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE 2022


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

Samochód osobowy – ewidencja bilansowa i podatkowa.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie – adresaci. Szkolenie związane z aspektami podatkowymi i księgowymi dotyczącymi wykorzystywania samochodów osobowych w działalności gospodarczej kierujemy do:

 1. księgowych,
 2. samodzielnych księgowych i księgowych bilansistów,
 3. pracowników i właścicieli  biur rachunkowych,
 4. przedsiębiorców i właścicieli firm,
 5. osób w trakcie zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego.

 

Samochód w firmie w ujęciu podatkowym (CIT, PIT, VAT). Jak wykazywać i rozliczać wydatki na nabycie środków transportu i koszty związane z eksploatacją pojazdów osobowych w działalności gospodarczej.

 

Warsztatowa forma szkolenia. Szkolenie omawiające problematykę rozliczania kosztów wykorzystywania samochodów osobowych w firmie w aspekcie podatkowym i księgowym prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo to bezpośredni kontakt z wykładowcą. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. Kurs ma formę warsztatów. Wspólnie przećwiczymy liczne przykłady i przeanalizujemy problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy.

 

Samochód osobowy w świetle przepisów podatkowych – Rozliczenie nabycia i kosztów eksploatacji, ubezpieczenia, zakupu dodatkowego wyposażenia, amortyzacja i umorzenia, pojazd osobowy w leasingu operacyjnym i finansowym.

 

Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Kluczowe informacje. Samochód osobowy w firmie. Aspekty podatkowe i księgowe | Renomowany i doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia na żywo online – live webinar | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 3 godziny | Do pobrania – Program szkolenia (PDF): Samochód osobowy podatkowo i księgowo  | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 16-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 19-09-2022

Poniedziałek, zajęcia w godz. 10:00-13:00

Szkolenie online, Maciej Derwisz

19.09.2022 | Szkolenie online

Skip to content