Polbi

Serializacja leków w hurtowni farmaceutycznej w praktyce. Wymagania, procedury, alerty.

Serializacja leków – Wymagania, procedury, alerty


 • Szkolenie dotyczące praktycznej realizacja wymagań serializacji leków w Hurtowni Farmaceutycznej (desygnowanej i niedesygnowanej).
 • System weryfikacji autentyczności leków, wdrożenie i stosowanie w procesach operacyjnych i procedurach DPD, właściwa organizacja procesów dystrybucyjnych.
 • Wymagania serializacyjne produktów leczniczych do poszczególnych procedur systemu jakości DPD z uwzględnieniem przepisów prawa farmaceutycznego.
 • Raportowanie alertów – postępowanie z alertami w oparciu o wytyczne EFPIA i wymagania GIF.

 

Szkolenie: Serializacja leków w Hurtowni Farmaceutycznej – wymagania, procedury, postępowanie z alertami.

 

Realizuj postanowienia Dyrektywy Fałszywkowej i zapobiegaj wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do obrotu


 • Dostosuj procesy dystrybucyjne do systemu weryfikacji autentyczności leków
 • Poznaj zasady realizacji wymagań Dyrektywy Fałszywkowej  (FMD) w praktyce
 • Dokonaj wdrożenia wymagań serializacji leków do systemu jakości DPD
 • Dowiedz się, jakie są najczęściej stosowane metody nadzoru?

 

Serializacja leków w hurtowni – Idea szkolenia


Szkolenie dotyczące serializacji leków w hurtowni farmaceutycznej obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej, w ramach systemu weryfikacji autentyczności leków oraz praktyczne sposoby ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

 

Cel szkolenia dotyczącego serializacji leków


Zajęcia „Serializacja w hurtowni farmaceutycznej” mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami realizacji wymagań dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD, dobrymi praktykami ich skutecznej realizacji oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie. Praktyczne warsztaty przybliżają regulacje dotyczące zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych ograniczające wprowadzanie do legalnego obrotu sfałszowanych leków.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego serializacji leków w hurtowni farmaceutycznej


 • Cel i zasady funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków.
 • Zakres czynności wykonywanych przez hurtownie w procesie serializacji leków.
 • Zasady wdrażania wymagań serializacyjnych dla leków do procedur systemu jakości DPD.
 • Zasady powstawania alertów, typy i ich znaczenie w postępowaniu wyjaśniającym.
 • Wdrażanie postępowania z alertami do procedur systemu jakości DPD hurtowni farmaceutycznej.
 • Raportowanie, działania wyjaśniające, zgłaszanie do właściwych organów.

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznejAnna Lignar – Doświadczony wykładowca i audytor

 

Adresaci warsztatów – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie poświęcone zagadnieniom serializacji leków oraz działaniom wykonywanych w dystrybucji hurtowej w ramach systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych kierowane jest do:

 • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
 • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
 • Kierowników Magazynów,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki,
 • Pracowników Operatorów Logistycznych.

 

Szkolenie: Serializacja leków – Wymagania i procedury


Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa: tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.