Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Serializacja leków w hurtowni farmaceutycznej w praktyce. Wymagania, procedury, alerty.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Serializacja leków w hurtowni farmaceutycznej w praktyce. Wymagania, procedury, alerty.

Szkolenie dotyczące praktycznej realizacja wymagań serializacji leków w Hurtowni Farmaceutycznej (desygnowanej i niedesygnowanej) w ramach systemu weryfikacji autentyczności leków, wdrożenie i stosowanie w procesach operacyjnych i procedurach DPD, właściwa organizacja procesów dystrybucyjnych oraz wymagania serializacyjne produktów leczniczych do poszczególnych procedur systemu jakości DPD z uwzględnieniem nowelizacji prawa farmaceutycznego. Raportowanie alertów – postępowanie z alertami w oparciu o wytyczne EFPIA i wymagania GIF.

 

Szkolenie: Serializacja leków w Hurtowni Farmaceutycznej – wymagania, procedury, postępowanie z alertami.

 

Realizuj postanowienia Dyrektywy Fałszywkowej i zapobiegaj wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do obrotu


✔️ Dostosuj procesy dystrybucyjne do systemu weryfikacji autentyczności leków.

✔️ Poznaj zasady realizacji wymagań Dyrektywy Fałszywkowej  (FMD) w praktyce.

✔️ Dokonaj wdrożenia wymagań serializacji leków do systemu jakości DPD.

✔️ Dowiedz się, jakie są najczęściej stosowane metody nadzoru?

 

Zapraszam na moje szkolenie

Anna Lignar

 

 

Serializacja leków w hurtowni – Idea szkolenia. Szkolenie dotyczące serializacji leków w hurtowni farmaceutycznej obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej, w ramach systemu weryfikacji autentyczności leków oraz praktyczne sposoby ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

 

Program szkolenia


SERIALIZACJA LEKÓW W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ W PRAKTYCE. WYMAGANIA, PROCEDURY, ALERTY.

 

Omówienie celu i zasad funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków oraz roli poszczególnych uczestników wobec wymagań prawnych Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowanych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne.

 

Zakres czynności wykonywanych przez hurtownie desygnowaną oraz hurtownię niedesygnowaną w procesie serializacji – wymagane umowy, zasady identyfikacji procesów operacyjnych objętych wymaganiami.

 

Praktyczne omówienie zasad wdrożenia wymagań serializacyjnych do poszczególnych procedur systemu jakości DPD – omówienie przykładowych zapisów m.in dla procesów przyjęcia dostaw, wydania, zwrotów, utylizacji w procedurach jakościowych hurtowni desygnowanej i niedesygnowanej, raportowanie transakcji serializacyjnych i weryfikacja ich statusu.

 

Zasady powstawania alertów, typy alertów i ich znaczenie w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o wymagania Przewodnika GIF „Zarządzanie alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów leczniczych podlegających serializacji.

 

Zasady wdrożenia postępowania z alertami do procedur systemu jakości DPD – omówienie przykładowych zapisów w procedurach jakościowych hurtowni farmaceutycznej w zależności od typu alertu i profilu działalności, raportowanie, działania wyjaśniające, zgłaszanie do organów – AL.

 

Podsumowanie warsztatów oraz czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników zajęć z zakresu serializacji produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

Jak wyglądają warsztaty?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Anny Lignar

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki prezentacjom, wspólnym ćwiczeniom i analizie przykładów szybko przyswajasz wiedzę

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej


Anna Lignar – Doświadczony wykładowca i audytor

 

Adresaci warsztatów – Kogo zapraszamy na zajęcia? Szkolenie poświęcone zagadnieniom serializacji leków oraz działaniom wykonywanych w dystrybucji hurtowej w ramach systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych kierowane jest do:

 • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
 • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
 • Kierowników Magazynów,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki,
 • Pracowników Operatorów Logistycznych.

 

Cel szkolenia. Zajęcia pt. „Serializacja w hurtowni farmaceutycznej” mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami realizacji wymagań dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD, dobrymi praktykami ich skutecznej realizacji oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie. Praktyczne warsztaty przybliżają regulacje dotyczące zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych ograniczające wprowadzanie do legalnego obrotu sfałszowanych leków.

 

Metoda prowadzenia szkolenia. Zajęcia dotyczące realizacja obowiązków dotyczących serializacji w hurtowni farmaceutycznej prowadzone są w formie wykładu realizowanego w oparciu o przygotowane prezentacje, jak również obejmuje omówienie wybranych przykładów, dyskusję i pytania na czacie.

 

Zapraszamy na warsztaty w godz. 10:00-13:00. Rozpoczęcie zajęć dotyczących serializacji produktów leczniczych następuje o 10-tej. Poszczególne części szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: Serializacja leków - Wymagania, procedury, alerty.Serializacja leków – Wymagania i procedury

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: Serializacja leków w hurtowni farmaceutycznej.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka: Serializacja leków (produktów leczniczych) w hurtowni farmaceutycznej w praktyce. Wymagania, procedury, alerty | Renomowany i doświadczony wykładowca – Anna Lignar | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 3 godzin | Cena katalogowa: 548 PLN (VAT zw.)

Program

Szkolenie dotyczące obowiązków serializacji leków w hurtowni farmaceutycznej. Dowiedz się, jak powinna wyglądać realizacja systemu weryfikacji autentyczności leków zgodnie z wymaganiami DPD.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


 

Omówienie celu i zasad funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków oraz roli poszczególnych uczestników wobec wymagań prawnych Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowanych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne.

 

Zakres czynności wykonywanych przez hurtownie desygnowaną oraz hurtownię niedesygnowaną w procesie serializacji – wymagane umowy, zasady identyfikacji procesów operacyjnych objętych wymaganiami.

 

Praktyczne omówienie zasad wdrożenia wymagań serializacyjnych do poszczególnych procedur systemu jakości DPD – omówienie przykładowych zapisów m.in dla procesów przyjęcia dostaw, wydania, zwrotów, utylizacji w procedurach jakościowych hurtowni desygnowanej i niedesygnowanej, raportowanie transakcji serializacyjnych i weryfikacja ich statusu.

 

Zasady powstawania alertów, typy alertów i ich znaczenie w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o wymagania Przewodnika GIF „Zarządzanie alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów leczniczych podlegających serializacji.

 

Zasady wdrożenia postępowania z alertami do procedur systemu jakości DPD – omówienie przykładowych zapisów w procedurach jakościowych hurtowni farmaceutycznej w zależności od typu alertu i profilu działalności, raportowanie, działania wyjaśniające, zgłaszanie do organów – AL.

 

Podsumowanie warsztatów oraz czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników zajęć z zakresu serializacji produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 


Uczymy tego na czym się znamy. Szkolenia DPD dla hurtowni farmaceutycznych.


Szkolenie – Serializacja w hurtowni farmaceutycznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program warsztatów opracowała Anna Lignar.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener, ekspert DPD, praktyk, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. W zakresie szkoleń współpracuje z POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

 

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Anna Lignar | Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie w zakresie szkoleń. Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Wykładowca i trener. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń. Anna Lignar jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

SERIALIZACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ W PRAKTYCE. WYMAGANIA, PROCEDURY, ALERTY.


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT, Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Serializacja leków w hurtowni farmaceutycznej. Dyrektywa Antyfałszywkowa – FMD (Falsified Medicines Directive) dotycząca produktów leczniczych

 

Organizacja szkolenia – Serializacja leków w HF


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Na co zwrócimy szczególna uwagę podczas warsztatów


 • Zapisy w procedurach jakościowych – Omawianie najczęściej stosowanych zapisów w procedurach jakościowych, które ułatwiają realizacje wymagań serializacyjnych i pozwalają na aktualizacje własnych procedur w tym zakresie.
 • Serializacja a DPD – Szkolenie precyzyjnie przedstawia obszary DPD, których dotyczy serializacja, zarówno dla hurtowni desygnowanych i niedesygnowanych.
 • Alerty. Typy i zasady postępowania – Prezentacja praktycznych zasad postępowania z alertami oraz schematy działania w zależności od typu alertu a także profilu działalności, które umożliwiają weryfikacje stosowanego postępowania.

 

Efekty, rezultaty szkolenia. W czasie zajęć z zakresu serializacji uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat:

 1. dostosowania sposobu organizacji procesów dystrybucyjnych do systemu weryfikacji autentyczności leków,
 2. wdrożenia wymagań dotyczących serializacji do systemu jakości DPD,
 3. zasad realizacji wymagań prawnych Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej 161/2016 i nowelizowanych przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne,
 4. najczęściej stosowanych metod nadzoru w zakresie objętym problematyką szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne / szkoleniowe. Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zasadom serializacji leków w Hurtowni Farmaceutycznej (desygnowanej i niedesygnowanej) w ramach systemu weryfikacji autentyczności leków otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Szkolenia wewnętrzne/zamknięte. Szkolenie na zamówienie. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zajęć dotyczących wymagań, procedur i postępowania z alertami w przypadku serializacji leków i zapobieganiu wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do obrotu przez hurtownie farmaceutyczne dostosowane do Państwa wymogów to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Program szkolenia do pobrania. Serializacja leków w hurtowni farmaceutycznej – Program szkolenia (PDF)

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content