Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Środki trwałe dla służb technicznych

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Środki trwałe dla służb technicznych

Środki trwałe w aspekcie zagadnień prawnych, technicznych i podatkowo-finansowych dla wydziałów technicznych i produkcyjnych.

Środki trwałe dla służb technicznych. Aspekty prawne, techniczne i podatkowo-finansowe w praktyce klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania czynności związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi w działach technicznych, administracyjno-organizacyjnych i wydziałach produkcyjnych.

 


Szkolenie - Środki trwałe dla służb technicznych

 

Cel szkolenia. Zadaniem szkolenia jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania. Warsztaty mają również za zadanie przybliżyć uregulowania wynikające z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla pracowników wydziałów technicznych i produkcyjnych.

 

Do kogo adresujemy szkolenie? Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach.

 

Program szkolenia


ŚRODKI TRWAŁE DLA SŁUŻB TECHNICZNYCH

 

1. Pojęcia i definicje

Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości, wyjaśnienie niektórych pojęć definicyjnych.

 

2. Prawo budowlane a środki trwałe

Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w kontekście pojęcia środków trwałych (prawo budowlane, PKOB, orzecznictwo).

 • Obiekty budowlane
 • Budynek, budynek mieszkalny
 • Budowla
 • Tymczasowe obiekty budowlane
 • Obiekty liniowe
 • Urządzenia budowlane i wyposażenie techniczne obiektów budowlanych

 

3. Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego

 • Pojęcie nieruchomości
 • Nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym
 • Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym (nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe)

 

4. Fundamenty

Fundament – Część składowa czy osobny obiekt?

 

5. Trwałe związanie z gruntem

Trwałe związanie obiektu z gruntem – gdzie szukać wyjaśnienia wątpliwości?

 

6. Zasady wyceny środków trwałych 

 • Cena nabycia środka trwałego
 • Koszt wytworzenia środka trwałego
 • Wartość rynkowa
 • Cena sprzedaży netto
 • Wartość godziwa

 

7. Wyceny wartości środków wytworzonych we własnym zakresie

Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie.

 • Koszt wytworzenia – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy środka trwałego
 • Moment rozpoczęcia budowy
 • Koszty bezpośrednio związane z budową – przykładowy katalog
 • Koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
 • Koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu
 • Wydatki na usług podwykonawców zewnętrznych
 • Zużycie narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
 • Obsługa magazynowa procesu budowy środka trwałego
 • Koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
 • Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego
 • Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
 • Koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy środka trwałego
 • Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
 • Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
 • Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
 • Sankcje, kary umowne, odszkodowania
 • Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
 • Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

 

8. Elementy środków trwałych

 1. Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych
 2. Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej – wpływ na wartość początkową środka trwałego
 3. Podział środków trwałych i ich łączenie

 

9. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych

 • Wyjaśnienie ulepszenia i remontu
 • Jak odróżnić ulepszenie od remontu
 • Remont a konserwacja
 • Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 • Mierniki ulepszenia
 • Przesłanki ulepszenia środka trwałego
 • Ulepszenia w obcych środkach trwałych

 

10. Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.

 • Okres amortyzacji, stawka amortyzacyjna, metody amortyzacji
 • Wartość rezydualna
 • Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych
 • Amortyzacja podatkowa

 

11. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)

 • Zasady klasyfikacji środków trwałych
 • Podstawowa jednostka klasyfikacyjna
 • Struktura kodów klasyfikacyjnych środków trwałych
 • Grupy klasyfikacyjne środków trwałych

 

12. Inwentaryzacja środków trwałych

 • Spis z natury podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych
 • Weryfikacja dokumentów metoda inwentaryzacji dla środków trwałych trudno dostępnych
 • Etapy inwentaryzacji środków trwałych

 

Wykładowca, osoba prowadząca warsztaty


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert PolbiPolbi - Warszawa. Anna Król-Błażejewska, wykładowca.   Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy, ekspert i praktyk. Specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji.

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Praktyk i właścicielka biura rachunkowego.

 

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące środków trwałych dla służb technicznych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Anny Król-Błażejewskiej

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

 

Środki trwałe dla służb technicznychKontakt (szkolenie). Środki trwałe dla służb technicznych.

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości, wyjaśnienie niektórych pojęć definicyjnych.

 

Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w kontekście pojęcia środków trwałych (prawo budowlane, PKOB, orzecznictwo).

 • Obiekty budowlane
 • Budynek , budynek mieszkalny
 • Budowla
 • Tymczasowe obiekty budowlane
 • Obiekty liniowe
 • Urządzenia budowlane i wyposażenie techniczne obiektów budowlanych

 

 • Pojęcie nieruchomości
 • Nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym
 • Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym (nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe)

 

Fundament – Część składowa czy osobny obiekt?

 

Trwałe związanie obiektu z gruntem – gdzie szukać wyjaśnienia wątpliwości ?

 

 • Cena nabycia środka trwałego
 • Koszt wytworzenia środka trwałego
 • Wartość rynkowa
 • Cena sprzedaży netto
 • Wartość godziwa

 

Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie.

 • Koszt wytworzenia – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy środka trwałego
 • Moment rozpoczęcia budowy
 • Koszty bezpośrednio związane z budową – przykładowy katalog
 • Koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
 • Koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu
 • Wydatki na usług podwykonawców zewnętrznych
 • Zużycie narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
 • Obsługa magazynowa procesu budowy środka trwałego
 • Koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
 • Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego
 • Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
 • Koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy środka trwałego
 • Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
 • Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
 • Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
 • Sankcje, kary umowne, odszkodowania
 • Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
 • Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

 

 1. Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych
 2. Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej – wpływ na wartość początkową środka trwałego
 3. Podział środków trwałych i ich łączenie

 

 • Wyjaśnienie ulepszenia i remontu
 • Jak odróżnić ulepszenie od remontu
 • Remont a konserwacja
 • Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 • Mierniki ulepszenia
 • Przesłanki ulepszenia środka trwałego
 • Ulepszenia w obcych środkach trwałych

 

Amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych

 • Okres amortyzacji, stawka amortyzacyjna, metody amortyzacji
 • Wartość rezydualna
 • Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych
 • Amortyzacja podatkowa

 

 • Zasady klasyfikacji środków trwałych
 • Podstawowa jednostka klasyfikacyjna
 • Struktura kodów klasyfikacyjnych środków trwałych
 • Grupy klasyfikacyjne środków trwałych

 

 • Spis z natury podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych
 • Weryfikacja dokumentów metoda inwentaryzacji dla środków trwałych trudno dostępnych
 • Etapy inwentaryzacji środków trwałych

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Król-Błażejewska - Rachunkowość, podatki, środki trwałe

Anna Król-Błażejewska – Księgowa, ekspert i specjalista z zakresu rachunkowości i podatków, doradca finansowy oraz  doświadczony wykładowca. Praktyk i właścicielka biura rachunkowego

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA – RACHUNKOWOŚĆ I ŚRODKI TRWAŁE


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi

Anna Król-Błażejewska

Polbi - Warszawa. Anna Król-Błażejewska   Anna Król-Błażejewska

Doświadczony wykładowca specjalizujący się  w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi (ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji).

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

SZKOLENIE – ŚRODKI TRWAŁE DLA SŁUŻB TECHNICZNYCH


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT, Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Jak pogodzić wiedzę prawną i finansową działów księgowości z wiedzą służb technicznych dotyczącą aktywów trwałych jednostki?

 

Organizacja szkolenia – Środki trwałe dla służb technicznych


 • 9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
 • 14:00 – Planowane zakończenie zajęć.
 • Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Idea szkolenia


Rozwojowi firm czy przedsiębiorstw towarzyszy z reguły powiększanie majątku trwałego czego przejawem są inwestycje w środki trwałe dotyczą głównie grup składników związanych z działalnością operacyjną, zwłaszcza w maszyny, urządzenia, środki transportu czy w nieruchomości składające się na majątek trwały jednostki.

Procesy inwestycyjne w podmiocie wiążą się z wyborem określonej polityki działania oraz dużej różnorodności możliwych rozwiązań, mających doprowadzić w przyszłości do zamierzonych korzyści.

Proces decyzyjny i organizacja przyszłych działań są tym łatwiejsze, im służby odpowiedzialne za procesy inwestycyjne dysponują stosowną wiedzą.

Przybliżenie i usystematyzowanie pojęć definicyjnych i zagadnień w świetle przepisów prawa krajowego: budowlanego, rachunkowego i podatkowego, stanowi główny przedmiot szkolenia dotyczącego środków trwałych za które odpowiedzialne są dla służby technicznych jednostki.

 

Efekty, rezultaty uczestnictwa w zajęciach. Udział w szkoleniu z obszaru środków trwałych, które jest dedykowane służbom technicznych odpowiedzialnym za inwestycje to wiedza:

 • które przepisy prawa, standardy, regulaminy wewnętrzne czy zapisy polityki rachunkowości odnoszą się do środków trwałych i jak oraz kiedy te przepisy stosować?
 • jakie są najważniejsze definicje i pojęcia z zakresu środków trwałych?
 • co definiuje środki trwałe: wartość, kompletność, zdatność do użytkowania, przewidywany okres użytkowania, przeznaczenie na potrzeby działalności gospodarczej?
 • co wpływa na wartość początkową środka trwałego?
 • jak poprawnie stosować klasyfikację środków trwałych?
 • za co odpowiedzialne są służby techniczne w procesach związanych ze środkami trwałymi?
 • jak trzeba rozróżniać koszty bieżące od kosztów inwestycyjnych?
 • kiedy środek trwały w budowie można oddać do użytkowania jako środek trwały?
 • jak amortyzować środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych?
 • czym się różni likwidacja księgowa od likwidacji fizycznej środka trwałego?
 • kiedy można mówić o zwiększaniu wartości środka trwałego w trakcie użytkowania i jak odróżniać remonty od ulepszeń czy modernizacji środków trwałych?

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu dotyczącym zasad i sposobów prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania służb technicznych jednostki wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce poprawnego ewidencjonowania środków trwałych  w aspekcie zagadnień prawnych, technicznych i podatkowo-finansowych dla wydziałów technicznych i produkcyjnych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Kontakt z organizatorem – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Środki trwałe dla księgowych.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Środki trwałe dla służb technicznych | Wykładowca – Anna Król-Błażejewska | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 16-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 18-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 20-09-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 9:00-14:00

Szkolenie online na żywo

20.09.2022 | Warsztaty online

Termin: 22-11-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 9:00-14:00

Szkolenie online na żywo

22.1.2022 | Warsztaty online

Skip to content