logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego (3 dni). Szkolenie stacjonarne.

Kompleksowe szkolenie od podstaw - 3 dni. Majątek trwały - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: klasyfikacja, wycena, ewidencja, amortyzacja i inwentaryzacja.

Szkolenie stacjonarne: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego od podstaw. Trzydniowy kurs prowadzony w formie tradycyjnej dla zainteresowanych tematyką ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym. Poznaj zasady nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych należności, inwestycji i rozliczeń międzyokresowych kosztów. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w praktyce – warsztatowa forma szkolenia.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł:  Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego.

Prowadzący szkolenie: Andrzej Kępa.


🏢 Lokalizacja: Warszawa, Centrum LIM (budynek Hotelu Marriott).

🕘 Warsztaty: 3 dni, 24 godziny lekcyjne, zajęcia w godz. 9:00-16:00.


Cena: 960 zł netto / 960 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie - Środki trwałe. Majątek trwały - Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego. Warszawa - Kurs: 3 dni.

Zostań specjalistą do spraw środków trwałych – zapraszamy na kurs! Duża dawka praktycznej wiedzy.


Oferta dostępna również jako | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Akademia specjalistów do spraw majątku trwałego

Kurs stacjonarny – 3 dni, 24 godziny. Szkolenie porusza wszystkie kluczowe problemy spotykane w praktyce gospodarowania środkami trwałymi. Zajęcia prowadzimy głównie w Warszawie.

 

Środki trwałe kompleksowo od podstaw

Na szkoleniu prowadzony w formie tradycyjnej omawiamy każdy etap okresu pozostawania środka trwałego w jednostce, od momentu jego pozyskania aż do rozchodu oraz aktualne problemy dotyczące ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

KSR 11 – „Środki trwałe”

Szkolenie obejmuje zasady gospodarowania majątkiem trwałym wprowadzone Krajowym Standardem Rachunkowości – „Środki Trwałe”.

 

✅ Przygotowanie do pracy – Środki trwałe w praktyce

Podczas zajęć poznasz definicje i zasady klasyfikacji środków trwałych, zasady wyceny majątku trwałego (wartość początkowa środka trwałego, wartość bilansowa środka trwałego), amortyzacja, remonty, ulepszenia, konserwacja, ewidencja środków trwałych w budowie (inwestycje), umorzenia, procedury inwentaryzacji składników majątku oraz sposoby rozliczania różnic poinwentaryzacyjnych.

 

Warsztaty prowadzone m.in. metodą „Case study”

Praktyczny charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z ewidencją, rozliczaniem i zarządzaniem majątkiem trwałym.

 

Środki trwałe, majątek firmy, wartości niematerialne i prawne. Szkolenie - Polbi, Warszawa.

Podczas 3 dni zajęć nabędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy specjalisty ds. środków trwałych.

 

 

3 dni zajęć – 24 godziny praktycznych warsztatów


Szkolenie stacjonarne dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych trwa 3 dni i obejmuje 24 godziny wykładowe.

 

Wykaz tematów na kursie – Specjalista ds. środków trwałych


Na zakres tematyczny 3-dniowego kompleksowego szkolenia prowadzonego w formie tradycyjnej z zakresu majątku trwałego składają się następujące bloki zagadnień:

 1. Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i prawa podatkowego (8 godzin).
 2. Amortyzacja środków trwałych (8 godzin).
 3. Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych (4 godziny).
 4. Przykłady kompleksowej ewidencji środka trwałego od zakupu do likwidacji  (4 godziny).

 

PROGRAM KURSU – ŚRODKI TRWAŁE


Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego

 1. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 2. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
 3. Różnice i kryteria definiujące majątek trwały w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.
 5. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
 6. Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.
 7. Likwidacja środków trwałych.
 8. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
 9. Remonty, ulepszenia, konserwacja, naprawy w ewidencji środków trwałych.
 10. Części składowe, dodatkowe i peryferyjne w ewidencji środków trwałych.
 11. Inwestycje w obcy środek trwały.
 12. Niskocenne składniki majątku trwałego – zmiana progu wartości.
 13. Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.
 14. Wartości niematerialne i prawne.
 1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia.

 2. Metody amortyzacji bilansowej – odwzorowujące okres ekonomicznej użyteczności (przykłady).

 3. Metody amortyzacji podatkowej – liniowa, przyspieszona i  wg. indywidualnych stawek (przykłady).

 4. Możliwość zrównania amortyzacji bilansowej z amortyzacją podatkową dla mikro i małych przedsiębiorców (projekt).

 5. Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych

 1. Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

 2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

 3. Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

 4. Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

 5. Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

 6. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

Wymagana dodatkowa dokumentacja w odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Środki trwałe, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne. Szkolenie stacjonarne (tradycyjne).

 

Środki trwałe i WNiP – szkolenie


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przysparzają licznych problemów i budzą wątpliwości co do zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia), ewidencjonowania, amortyzacji, prawidłowego rozliczania kosztów  ulepszenie czy  remontu oraz umarzania środka trwałego. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy (teoria i praktyka).

 

Adresaci szkolenia – Środki trwałe od podstaw


Szkolenie stacjonarne „Akademia specjalistów do spraw środków trwałych w firmie, przedsiębiorstwie, urzędzie, instytucji” przeznaczone jest dla osób, które:

chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym (służby administracyjne i techniczno-inżynieryjne),

pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę,

pracują na stanowisku księgowego, samodzielnego lub głównego księgowego.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 60 ZŁ.

Zapłać za KURS TYLKO 900 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Dla kogo? (grupa docelowa)


Zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej omawiające wszystkie kluczowe aspekty praktycznego gospodarowania środkami trwałymi adresowane są do pracowników działów finansowych i działów księgowości, właścicieli i personelu biur rachunkowych, pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem, analityków i kontrolerów finansowych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką nabywania, wyceny, ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych należności, inwestycji i rozliczeń międzyokresowych kosztów.

 

Rezultaty szkolenia. Korzyści dla uczestników zajęć


Po ukończeniu szkolenia uczestnik zajęć:

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: pojęcia i definicje.będzie znał oraz utrwali sobie podstawowe pojęcia i definicje dotyczące majątku trwałego od momentu wprowadzenia do ewidencji aż do likwidacji,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: przepisy dotyczące aktywów.

zostanie zapoznany z przepisami dotyczącymi aktywów trwałych, podniesie swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie zasad ewidencji, wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: zapoznanie z przepisami dotyczącymi aktywów trwałych.pozna wymogi dotyczące ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych i bilansowych,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: ewidencja środków trwałych.pozna metody amortyzacji a podczas praktycznych zajęć przećwiczy naliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych dotyczących majątku trwałego,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: metody amortyzacji.nabędzie umiejętności rozpoznawania i rozróżniania kosztów poniesionych na remonty, oraz ulepszenie środków trwałych,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: koszty remontów i ulepszeń.będzie umiał samodzielnie: prowadzić ewidencje środków trwałych, dokonywać wyceny i odpisów amortyzacyjnych i umarzać środki trwałe,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: wycena i odpisy amortyzacyjne.pozna zasady rozliczania remontów, ulepszeń i konserwacji środków trwałych oraz planowania oraz realizacji zadań związanych inwentaryzacją oraz rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych,

Szkolenie – Środki trwałe, specjalista ds. majątku trwałego: gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem.nabędzie umiejętność prawidłowego identyfikowania problemów pojawiające się podczas wykonywania obowiązków dotyczących gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem.

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Zajęcia na kursie dotyczącym środków trwałych są prowadzone w formie warsztatów w oparciu o autorskie programy. Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia związane z majątkiem trwałym konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście tematu: „Środki trwałe – specjalista do spraw majątku trwałego”.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

Akademia specjalisty ds majątku trwałego – Środki trwałe


Majątek trwały – Vademecum. Kompendium wiedzy dla specjalisty ds. majątku trwałego. Definicje: składniki majątku – grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale, prawa do lokali, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe, dokumenty księgowe, wycena początkowa, okres ekonomicznej użyteczności, wartość rezydualna, metody amortyzacji i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i likwidacja środków trwałych, modernizacja środka trwałego, zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych, niedobory i nadwyżki oraz majątek trwały w sprawozdaniu finansowym.

 

Majątek trwały – Aspekty podatkowe i bilansowe


Regulacje prawne dotyczące majątku trwałego. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych, CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, VAT – podatek od towarów i usług, ustawa o rachunkowości i Klasyfikacja Środków Trwałych. Koszty uzyskania przychodu, stawki amortyzacji, aktywa trwałe o niskiej wartości, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki i budowle wzniesione na cudzym gruncie, samochody, najem, dzierżawa, leasing. Przychody i koszty podatkowe przy sprzedaży majątku.

 

Specjalista ds. majątku trwałego. Szkolenie: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Polbi – Warszawa.

Poznaj szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych!

 

KSR 11 – Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki Trwałe”


Program szkolenia uwzględnia Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe”oraz uproszczenia ewidencyjne dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.

 

Środki trwałe – ewidencja księgowa.


Majątek trwały – obowiązkowa ewidencja, dowody księgowe. Druk OT – dokument przyjęcia środka trwałego do ewidencji, druk LT – dokument likwidacji środka trwałego. Wykorzystywanie środka trwałego w działalności gospodarczej i jego bieżąca ewidencja. Praktyka – kluczowe problemy przy wystawianiu dokumentów związanych z majątkiem trwałym w firmie, przedsiębiorstwie, jednostce, urzędzie czy instytucji.

 

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkolenia: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego.Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia – Środki trwałe


Pierwszego dnia szkolenia stacjonarnego o godz. 8:30 następuje rejestracja uczestników zajęć. Pierwszego, drugiego i trzeciego dnia o godz. 9:00 rozpoczynają się zajęcia. Planowane zakończenie warsztatów dla specjalistów do spraw majątku trwałego powinno następować o godz. 16:00.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień dotyczących ewidencji i zarządzania majątkiem trwałym otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie: Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego – Lepsza cena!

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego. Kontakt z sprawie szkolenia stacjonarnego. Kurs: Majątek trwały od podstaw. Warszawa.

Koordynator, opiekun szkolenia

Karol Nowicki

telefon: 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego

 1. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 2. Majątek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
 3. Różnice i kryteria definiujące majątek trwały w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.
 4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.
 5. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
 6. Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.
 7. Likwidacja środków trwałych.
 8. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
 9. Remonty, ulepszenia, konserwacja, naprawy w ewidencji środków trwałych.
 10. Części składowe, dodatkowe i peryferyjne w ewidencji środków trwałych.
 11. Inwestycje w obcy środek trwały.
 12. Niskocenne składniki majątku trwałego – zmiana progu wartości.
 13. Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.
 14. Wartości niematerialne i prawne.
 1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia.

 2. Metody amortyzacji bilansowej – odwzorowujące okres ekonomicznej użyteczności (przykłady).

 3. Metody amortyzacji podatkowej – liniowa, przyspieszona i  wg. indywidualnych stawek (przykłady).

 4. Możliwość zrównania amortyzacji bilansowej z amortyzacją podatkową dla mikro i małych przedsiębiorców (projekt).

 5. Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych

 1. Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

 2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

 3. Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

 4. Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

 5. Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

 6. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

Wymagana dodatkowa dokumentacja w odrębnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.


Wykaz aktów prawnych omawianych na kursie majątek trwały w praktyce.

▶️  Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105) a także przepisy dotyczące uproszczeń ewidencyjnych dla wyodrębnionej grupy mikro i małych przedsiębiorców.

▶️  Przepisy prawne omawiane podczas szkolenia. Wykaz aktów prawnych omawianych na kursie majątek trwały w praktyce.

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 4. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 14. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk, ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 


Andrzej Kępa – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Szkolenie stacjonarne: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego. Warszawa. Odroczony termin płatności.

Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs stacjonarny


W każdą środę dodatkowy rabat 60 zł. Zapłać za tradycyjny kurs tylko 900 zł! Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe (KFS, BUR)


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Środki trwałe


Organizacja szkolenia: Środki trwałe - Specjalista ds. majątku trwałego. Polbi – Warszawa.

Dzień pierwszy szkolenia:

8:30 – Rejestracja uczestników zajęć.

Dzień pierwszy, drugi i trzeci szkolenia:

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie stacjonarne trwa 3 dni i obejmuje 24 godziny wykładowe, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu na kursie: Środki trwałe – Specjalista do spraw majątku trwałego. Polbi – Warszawa.

Wzór zaświadczenia.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia obejmującego problematykę ewidencyjną, księgową i podatkową dotyczącą majątku trwałego.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia z zakresu majątku trwałego otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych, na które składają się: normy prawne i interpretacje, orzecznictwo sądowe oraz wzorce dokumentów.

 

Szkolenie zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie


Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie dotyczące tematyki majątku trwałego (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, długookresowe: należności, inwestycje, rozliczenia międzyokresowe) w formule szkolenia zamkniętego. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego dotyczącego środków trwałych prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.