logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

DPD – Jak przeprowadzić audyt zdalny? Hurtownia farmaceutyczna – Szkolenie stacjonarne dla zaawansowanych.

Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznych - DPD. Metodologia i zastosowanie w audytach dostawców usług.

Audyt zdalny. Realizacji wymagań DPD w praktyce. Szkolenie stacjonarne dotyczące przeprowadzania audytów (w tym audytów zdalnych) wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (DPD). Warsztaty szczegółowo omawiające planowanie, organizację i prowadzenie audytu zdalnego, który hurtownia farmaceutyczna przeprowadza u swoich podwykonawców. Zajęcia prezentują także możliwość wykorzystania audytu zdalnego w audycie wewnętrznym. Szkolenie prowadzi Anna Lignar.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE DLA ZAAWANSOWANYCH

Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł: DPD – Jak przeprowadzić audyt zdalny?

Prowadząca zajęcia: Anna Lignar.


Lokalizacja: Warszawa, centrum miasta.

Zajęcia: 1 dzień w godzinach 10:00-13:00.

 

DPD – Audyt zdalny, hurtownia farmaceutyczna. Szkolenie stacjonarne. Polbi.


Możesz też wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Wprowadzenie


Szkolenie stacjonarne obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań oraz stosowanych rozwiązań dotyczących przeprowadzania audytów, z uwzględnieniem audytów zdalnych wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) oraz praktyczne zasady realizacji audytu zdalnego.

 

Cel szkolenia


Szkolenie prowadzone w tradycyjnej formie ma na celu zapoznanie z zasadami planowania i przeprowadzania audytów zdalnych dostawców usług dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD, dobrymi praktykami ich skutecznej realizacji oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Dla kogo? Adresaci zajęć


Szkolenie dotyczące przeprowadzania audytów (w tym audytów zdalnych) wykonywanych przez hurtownię farmaceutyczną zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kierowane jest do:

👥👤👥 | Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,

👥👤👥 | Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,

👥👤👥 | Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,

👥👤👥 | Audytorów wewnętrznych Hurtowni farmaceutycznych,

👥👤👥 | Audytorów wewnętrznych dostawców usług logistycznych dla hurtowni farmaceutycznych.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykład, prezentacje, omawianie przykładów, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM – DPD, AUDYT ZDALNY


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne dla zaawansowanych

 

 1. Omówienie wymagań dla kontroli wewnętrznych i działań zlecanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).
 2. Zasady przeprowadzania audytu zdalnego – metodologia, stosowane narzędzia, zasady komunikacji przed i w trakcie audytu, dobór stron uczestniczących, zagrożenia i zalety w procesie audytu zdalnego w hurtowi farmaceutycznej.
 3. Zasady planowania audytu zdalnego dostawcy usługi, ustalania kryteriów i zakresu audytu oraz dokumentacji podlegającej weryfikacji. Najczęściej stosowane metody w procesie audytu. Praktyczne omówienie przykładowego planu audytu zdalnego dostawcy usługi transportowej.
 4. Kompetencje i zadania audytora: identyfikacja i klasyfikacja niezgodności, formułowanie powodów zaklasyfikowania niezgodności w procesach zlecanych podwykonawcom – omówienie przykładowych klasyfikacji niezgodności w obszarze dostawców usług .
 5. Zasady raportowania wyników audytów – dobre praktyki dokumentowania. Postępowanie pouadytowe w zależności od wyniku audytu dostawcy usług i zasady nadzoru.
 6. Podsumowanie i wnioski praktyczne.

 

Prowadząca warsztaty – Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, trener, Audytor Wiodący IRCA

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę na temat:

organizacji, planowania i przeprowadzania audytów zdalnych w ramach systemu jakości DPD, które hurtownia farmaceutyczna przeprowadza u swoich podwykonawców, a które może także wykorzystać w audycie wewnętrznym,

metodologii stosowanej w audytach zdalnych oraz dobrych praktyk w powyższym zakresie,

identyfikowania niezgodności w procesach zlecanych podwykonawcom,

zasad dokumentowania przeprowadzanych audytów zdalnych oraz nadzorowania działań poaudytowych.

 

Opinie uczestników szkolenia

Audyt wewnętrzny. Ocena szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych.Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków

Zobacz: ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia pt. „DPD – Jak przeprowadzić audyt zdalny? Hurtownia farmaceutyczna.” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie stacjonarne: Audyt wewnętrzny - DPD w hurtowni farmaceutycznej.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej na gruncie DPD. Kontakt z sprawie szkolenia.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Omówienie wymagań dla kontroli wewnętrznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Praktyczne omówienie przykładowej procedury audytu wewnętrznego.

Program audytów, ustalanie kryteriów i zakresu audytu. Wymagania dla audytorów.

Najczęściej stosowane metody w procesie audytu.

Omówienie przykładowych klasyfikacji niezgodności. Zasady raportowania wyników audytów wewnętrznych – dobre praktyki dokumentowania.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. ➡️ Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Wykształcenie


Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar - Wykładowca i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej.

Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Anna Lignar | ➡️ Więcej o wykładowcy…

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: DPD - Audyt zdalny w HF. Polbi - Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie tradycyjne?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia. DPD – Audyt zdalny.


Organizacja szkolenia: DPD, Audyt zdalny - Hurtownia Farmaceutyczna.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie.

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-12-17

Szkolenie: 1 dzień, w godz. 10:00-13:00.

Cena dla osoby: 590 zł

Cena dla wielu osób: 540 zł

Skip to content