logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

DPD – Błędy w procedurach operacyjnych i jakościowych (poziom zaawansowany). Szkolenie stacjonarne dla hurtowni farmaceutycznych.

Zasady unikania błędów w procedurach DPD. Realizacji wymagań DPD w praktyce w hurtowi farmaceutycznej.

DPD – Najczęstsze błędy w procedurach operacyjnych i jakościowych dotyczących realizacji w praktyce hurtowi farmaceutycznej wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Szkolenie stacjonarne z obszaru DPD omawiające praktyczne zasady unikania błędów na przykładach. Zajęcia w tradycyjne formie dla zaawansowanych prowadzi Anna Lignar.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE DLA ZAAWANSOWANYCH


Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł: DPD – Błędy w procedurach operacyjnych i jakościowych.

Prowadząca zajęcia: Anna Lignar.


Lokalizacja: Warszawa, centrum miasta.

Zajęcia: 1 dzień w godzinach 10:00-15:00.

 

DPD - Błędy w procedurach operacyjnych i jakościowych. Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych.


Możesz też wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Wprowadzenie


Szkolenie stacjonarne obejmuje swoim zakresem prezentację najczęstszych błędów stwierdzanych w procedurach systemu jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej hurtowni farmaceutycznej z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia DPD oraz praktyczne zasady realizacji wymagań DPD.

 

Cel szkolenia stacjonarnego


Szkolenie prowadzone w tradycyjnej formie ma na celu zapoznanie z zasadami weryfikacji zapisów w procedurach Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w oparciu o omówienie najczęściej występujących błędów oraz z najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w dystrybucji hurtowej pozwalającymi na skuteczną realizację wymagań DPD, a także niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Zajęcia prezentujące najczęstsze błędy stwierdzane w procedurach systemu jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kierowane jest do:

👥 Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,

👤 Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,

👥 Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,

👤 Audytorów wewnętrznych Hurtowni farmaceutycznych,

👥 Pracowników Hurtowni farmaceutycznych uczestniczących w sporządzaniu procedur dotyczących realizacji wymagań DPD.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


👥👤👥 | Szkolenie stacjonarne | Zajęcia tradycyjne dla zaawansowanych

 

 1. Skrótowe omówienie zakresu systemu jakości DPD z przeglądem wymagań w poszczególnych obszarach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 2. System jakości DPD – omówienie najczęstszych błędów w stosowanych zapisach dotyczących odchyleń, zmian, CAPA, zarządzania ryzykiem, przeglądu zarządzania DPD i Księgi Jakości, audytu wewnętrznego oraz dobrych praktyk stosowanych w powyższym obszarze.
 3. Dokumentacja w systemie jakości – omówienie przykładowych najczęstszych błędów w oparciu o wymagania rozporządzenia oraz dobre praktyki dokumentowania.
 4. Kwalifikacja dostawców i odbiorców, zarządzanie działaniami zlecanymi – omówienie na poszczególnych przykładach najskuteczniejszych w realizacji zapisów oraz najczęstszych błędów w procedurach.
 5. Procedury operacyjne DPD – omówienie na poszczególnych przykładach najczęstszych błędów i sformułowań skutkujących powstawaniem niezgodności w obszarze procesów przyjęcia dostaw, przechowywania, wydawania, transportu, utylizacji, inwentaryzacji oraz postępowania z produktami niezgodnymi ( zwroty, reklamacje, sfałszowane, wycofane) wraz ze wskazaniem sposobów ich unikania.
 6. Procedury operacyjne dotyczące kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu, utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni, monitorowania warunków składowania, procedury IT – omówienie przykładowych błędnych zapisów z uwzględnieniem korzystania z usług operatora logistycznego oraz dobrych praktyk w powyższym zakresie.
 7. Procedury dotyczące personelu i szkoleń – omówienie najczęściej stosowanych zapisów powodujących niezgodności.
 8. Podsumowanie i wnioski praktyczne.

 

Uwaga – szkolenie dla zaawansowanych!

 

Prowadząca zajęcia – Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, trener, Audytor Wiodący IRCA

 

Metoda prowadzenia


Wykład, prezentacje, omawianie przykładów, dyskusja i pytania.

 

Efekty, rezultaty udziału w warsztatach


W czasie zajęć uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat:

identyfikowania błędów w zapisach proceduralnych pozwalających na usunięcie potencjalnych niezgodności w stosowanym systemie jakości DPD hurtowni farmaceutycznej,

zasad sporządzania zapisów w sposób zapewniający zgodność z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD),

obszarów, które należy uwzględnić w procedurach jakościowych i operacyjnych systemie jakości DPD hurtowni farmaceutycznej oraz najczęściej stosowanych rozwiązań,

dobrych praktyk sporządzania i weryfikacji dokumentacji DPD w hurtowni farmaceutycznej.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja zajęć


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie szkolenia.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie: DPD najczęstsze błędy w procedurach.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


DPD - Błędy w procedurach operacyjnych i jakościowych w hurtowni farmaceutycznej. Kontakt z sprawie szkolenia.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


 

 1. Skrótowe omówienie zakresu systemu jakości DPD z przeglądem wymagań w poszczególnych obszarach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 2. System jakości DPD – omówienie najczęstszych błędów w stosowanych zapisach dotyczących odchyleń, zmian, CAPA, zarządzania ryzykiem, przeglądu zarządzania DPD i Księgi Jakości, audytu wewnętrznego oraz dobrych praktyk stosowanych w powyższym obszarze.
 3. Dokumentacja w systemie jakości – omówienie przykładowych najczęstszych błędów w oparciu o wymagania rozporządzenia oraz dobre praktyki dokumentowania.
 4. Kwalifikacja dostawców i odbiorców, zarządzanie działaniami zlecanymi – omówienie na poszczególnych przykładach najskuteczniejszych w realizacji zapisów oraz najczęstszych błędów w procedurach.
 5. Procedury operacyjne DPD – omówienie na poszczególnych przykładach najczęstszych błędów i sformułowań skutkujących powstawaniem niezgodności w obszarze procesów przyjęcia dostaw, przechowywania, wydawania, transportu, utylizacji, inwentaryzacji oraz postępowania z produktami niezgodnymi ( zwroty, reklamacje, sfałszowane, wycofane) wraz ze wskazaniem sposobów ich unikania.
 6. Procedury operacyjne dotyczące kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu, utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni, monitorowania warunków składowania, procedury IT – omówienie przykładowych błędnych zapisów z uwzględnieniem korzystania z usług operatora logistycznego oraz dobrych praktyk w powyższym zakresie.
 7. Procedury dotyczące personelu i szkoleń – omówienie najczęściej stosowanych zapisów powodujących niezgodności.
 8. Podsumowanie i wnioski praktyczne.

 

Uwaga – szkolenie dla zaawansowanych!

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. ➡️ Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Wykształcenie


Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar - Wykładowca i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej.

Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Anna Lignar | ➡️ Więcej o wykładowcy…

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: DPD - Błędy w procedurach (HF). Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie tradycyjne?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia. DPD – Błędy procedurach.


Organizacja szkolenia: DPD. Błędy w procedurach - Hurtownia Farmaceutyczna.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content