logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

DPD dla audytorów w Hurtowni Farmaceutycznej. Szkolenie stacjonarne.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) w Hurtowni Farmaceutycznej dla audytorów. Szkolenie prowadzi Anna Krawczak.

DPD – Dobra Praktyka Dystrybucyjna w Hurtowni Farmaceutycznej. Szkolenie stacjonarne (tradycyjne). Praktyczne aspekty dla audytorów przeprowadzających audyty wewnętrzne lub zewnętrzne w procesie kwalifikacji dostawców produktów i usług. Stacjonarne zajęcia w tradycyjnej formie prowadzi Anna Krawczak.

 

Warszawa, 20 października 2020 roku – Termin gwarantowany!


Centrum LIM | ➡️ Aleje Jerozolimskie 65/79, 3 piętro, sala nr 03.192

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE (TRADYCYJNE)

Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł: DPD dla audytorów w Hurtowni Farmaceutycznej.

Prowadząca: Anna Krawczak.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum.

Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-15:00.

 

DPD. Dobra Praktyka Dystrybucyjna dla audytorów - Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych.


Możesz też wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Wprowadzenie


Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z audytowaniem oraz omawia wytyczne dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) obowiązujące w Hurtowni Farmaceutycznej.

 

Cel szkolenia


Szkolenie prowadzone w stacjonarnej formie ma na celu omówienie najważniejszych aspektów procesu audytowania, metod i technik pracy a także najważniejszych zagadnień związanych z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (DPD) w hurtowniach farmaceutycznych (audyty wewnętrzne lub zewnętrzne w procesie kwalifikacji dostawców produktów i usług).

 

Praktyczne aspekty zajęć


Proponowane zajęcia kładą duży nacisk na omówienie praktycznych aspektów przygotowanie audytora do pracy, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie stacjonarne (tradycyjne) dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w Hurtowni Farmaceutycznej kierowane jest do audytorów przeprowadzających audyty wewnętrzne lub zewnętrzne w procesie kwalifikacji dostawców produktów i usług.

 

DPD dla audytorów. Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA – DPD dla audytorów w HF.


 

DPD DLA AUDYTORÓW W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ

 

I. Audyty – pojęcia i definicje

Terminologia ogólna dotycząca audytów.

II. Audytorzy 

 1. Odpowiedzialność, kryteria wyboru audytorów.
 2. Cechy osobiste i kompetencje audytora.

III. Zasady przeprowadzania audytów 

 1. Techniki audytowania.
 2. Narzędzia audytowi.
 3. Listy pytań kontrolnych.

IV. Podstawy prawne 

 1. Ustawa – Prawo farmaceutyczne.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

V. Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej

 1. Obowiązki i uprawnienia w zakresie nadzoru nad systemem jakości.
 2. Audyty, kontrole wewnętrzne.

VI. Najważniejsze elementy systemu zarządzania jakością

 1. Dokumentacja – Dokumentacja Główna Hurtowni oraz procedury i instrukcje.
 2. Wybrane aspekty dotyczące integralności danych.
 3. Personel, szkolenia.
 4. Zarządzanie ryzykiem jakości.
 5. Działania naprawcze i korygujące.
 6. Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.

VII. Nadzór nad infrastrukturą

 1. Organizacja pomieszczeń hurtowni, wyposażenie.
 2. Higiena magazynowa i nadzór nad szkodnikami.
 3. Monitorowanie temperatury i wilgotności.
 4. Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie i w środkach transportu.
 5. Wymagania dla przechowywania produktów specjalnych np. narkotyków i substancji kontrolowanych, cytostatyków.
 6. Wymagania dotyczące systemów skomputeryzowanych, walidacja.

VIII. Nadzór nad procesami 

 1. Przyjmowanie produktów leczniczych, przechowywanie, utylizacja, kompletowanie dostaw, ekspedycja.
 2. Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 3. Proces transportu – środki i warunki transportu – kontrola temperatury, wymagania dla pojemników transportowych, termoboksy, zarządzanie „zimnym łańcuchem dostaw”.

 

Wykładowca – Anna Krawczak

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom najważniejsze informacje dotyczy procesu audytowania, technik i metod stosowanych podczas audytu, przygotowania agendy i pytań kontrolnych w odniesieniu do wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) oraz zostaną omówione miękkie aspekty istotne w procesie audytu.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy osoba biorąca udział w stacjonarnym szkoleniu dotyczącego Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w Hurtowni Farmaceutycznej dla audytorów otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja zajęć


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie szkolenia.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie – DPD, audyt w hurtowni farmaceutycznej.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia. DPD - Dobra Praktyka Dystrybucyjna w Hurtowni Farmaceutycznej.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

 

 

Program

DPD – Dobra Praktyka Dystrybucyjna w Hurtowni Farmaceutycznej. Praktyczne aspekty dla audytorów przeprowadzających audyty wewnętrzne lub zewnętrzne w procesie kwalifikacji dostawców produktów i usług. Zajęcia prowadzi Anna Krawczak.

 

Szkolenie : DPD - Dobra Praktyka Dystrybucyjna dla audytorów. Anna Krawczak, Polbi - Warszawa.

 

Terminologia ogólna dotycząca audytów.

 

 1. Odpowiedzialność, kryteria wyboru audytorów.
 2. Cechy osobiste i kompetencje audytora.

 

 1. Techniki audytowania.
 2. Narzędzia audytowi.
 3. Listy pytań kontrolnych.

 

 1. Ustawa – Prawo farmaceutyczne.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

 1. Obowiązki i uprawnienia w zakresie nadzoru nad systemem jakości.
 2. Audyty, kontrole wewnętrzne.

 

 1. Dokumentacja – Dokumentacja Główna Hurtowni oraz procedury i instrukcje.
 2. Wybrane aspekty dotyczące integralności danych.
 3. Personel, szkolenia.
 4. Zarządzanie ryzykiem jakości.
 5. Działania naprawcze i korygujące.
 6. Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.

 

 1. Organizacja pomieszczeń hurtowni, wyposażenie.
 2. Higiena magazynowa i nadzór nad szkodnikami.
 3. Monitorowanie temperatury i wilgotności.
 4. Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie i w środkach transportu.
 5. Wymagania dla przechowywania produktów specjalnych np. narkotyków i substancji kontrolowanych, cytostatyków.
 6. Wymagania dotyczące systemów skomputeryzowanych, walidacja.

 

 1. Przyjmowanie produktów leczniczych, przechowywanie, utylizacja, kompletowanie dostaw, ekspedycja.
 2. Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 3. Proces transportu – środki i warunki transportu – kontrola temperatury, wymagania dla pojemników transportowych, termoboksy, zarządzanie „zimnym łańcuchem dostaw”.

 

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: DPD dla audytorów w HF. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie tradycyjne?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – DPD dla audytorów w HF


Organizacja szkolenia DPD dla audytorów - Hurtownia Farmaceutyczna.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content