logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Wdrożenie i nadzór. Szkolenie stacjonarne.

Skuteczne metody wdrażania i nadzoru nad realizacją procedur operacyjnych DPD w HF.

Omówienie wymaganych procedur operacyjnych DPD obowiązujące w hurtowni farmaceutycznej – Szkolenie stacjonarne (tradycyjna forma). Prezentacja skutecznych metody wdrażania i nadzoru nad realizacją procedur operacyjnych DPD. Warsztaty prowadzi Anna Lignar.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE (TRADYCYJNE)

Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości. Zapewniamy środki do dezynfekcji.


Tytuł: Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Wdrożenie i nadzór. 

Prowadząca warsztaty: Anna Lignar.


Lokalizacja: Warszawa, centrum miasta.

Zajęcia: 1 dzień w godzinach 10:00-15:00.

 

DPD - Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie.


Możesz też wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Wprowadzenie


Szkolenie zatytułowane „Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Skuteczne wdrożenie i nadzór nad realizacją” obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dla poszczególnych działań wykonywanych w dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD).

 

Cel szkolenia


Zajęcia mają na celu zapoznanie z zasadami realizacji wymagań dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD, dobrymi praktykami ich skutecznej realizacji w hurtowni farmaceutycznej oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Stacjonarne szkolenie omawiające wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej kierowane jest do:

👤👥👤 | Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,

👤👥👤 | Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,

👤👥👤 | Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,

👤👥👤 | Kierowników / Pracowników Magazynów,

👤👥👤 | Kierowników / Pracowników Działów Logistyki ,

👤👥👤 | Kierowników/ Pracowników Działu Transportu,

👤👥👤 | Pracowników Operatorów Logistycznych,

👤👥👤 | Pracowników Działów Technicznych.

 

DPD w hurtowni farmaceutycznej - procedury operacyjne. Szkolenie: Polbi - Warszawa.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


Analiza wymagań prawnych w zakresie procesów dystrybucji oraz lokalu hurtowni farmaceutycznej w oparciu o ustawę – Prawo Farmaceutyczne oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Cel i zakres procedury kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu – co powinna zawierać procedura, stosowane definicje, rodzaje i zasady kwalifikacji, dokumentowanie.

Procedury dotyczące utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni – co powinny zawierać, stosowane dokumenty dotyczące czynności higieny i ochrony przed szkodnikami, konserwacji pomieszczeń i sprzętu hurtowni.

Cel i zakres wymaganych procedur dotyczących przyjmowania, kompletowanie i wydawanie produktów z uwzględnieniem elementów krytycznych dla jakości produktów leczniczych.

Cel i zakres procedury magazynowania – zasady nadzoru nad poszczególnymi rodzajami produktów oraz produktami niespełniającymi wymagań jakościowych. Zasady monitorowania warunków składowania – cel i zakres postępowania oraz zasady dokumentowania.

Procedura transportu produktów leczniczych – omówienie przykładowej procedury z uwzględnieniem rodzajów środków transportu i ich wyposażenia oraz monitorowania warunków transportu.

Systemy skomputeryzowane – omówienie wymagań oraz przykładowych zasad ich realizacji.

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami i produktami wycofanymi / wstrzymanymi w obrocie – omówienie celu i zakresu wymaganych procedur jakościowych oraz niezbędnych zapisów w tym zakresie.

Procedura postępowania z produktami podejrzanymi o sfałszowanie – co powinna zawierać procedura, wymagane zasady informowania właściwych organów, dokumentowanie czynności.

Wymagane procedury dotyczące utylizacji i inwentaryzacji – cel i zakres dokumentów jakościowych, dobre praktyki w ich skutecznej realizacji.

Czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu problematyki DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 

Warsztaty prowadzi Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, trener, Audytor Wiodący IRCA

 

Omawiane zagadnienia


W trakcie stacjonarnych warsztatów pt. „Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Skuteczne wdrożenie i nadzór nad realizacją. ” zostaną poruszone następujące zagadnienia:

☑️ wymagania prawne w zakresie procesów dystrybucji oraz lokalu hurtowni farmaceutycznej,

☑️ procedury kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu,

☑️ systemy skomputeryzowane – omówienie wymagań oraz przykładowych zasad ich realizacji,

☑️ procedury dotyczące utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni (higiena, ochrona przed szkodnikami, konserwacja pomieszczeń i sprzętu, zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem),

☑️ przyjmowanie, kompletowanie i wydawanie produktów leczniczych (zakres wymaganych procedur z uwzględnieniem elementów krytycznych dla jakości),

☑️ procedury magazynowania (zasady nadzoru nad poszczególnymi rodzajami produktów i monitorowania warunków składowania oraz dokumentowanie),

☑️ procedura transportu produktów leczniczych (rodzaje środków transportu, ich wyposażenie, monitorowanie warunków transportu),

☑️ postępowanie ze zwrotami, reklamacjami i i produktami wstrzymanymi lub wycofanymi – cel i zakres procedur jakościowych oraz wymagane zapisy,

☑️ postępowanie z produktami leczniczymi sfałszowanymi lub podejrzanymi o sfałszowanie – procedura, informowanie, dokumentowanie,

☑️ wymagane procedury dotyczące inwentaryzacji i utylizacji – cel i zakres dokumentów jakościowych.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie poświęcone problematyce DPD w hurtowni farmaceutycznej prowadzone jest w formie wykładu i prezentacji przykładów.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie stacjonarnych zajęć zostanie przekazana uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat sposobu organizacji procesów dystrybucyjnych, zasad realizacji wymagań oraz najczęściej stosowane metody nadzoru (wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej,  wdrożenie i nadzór).

 

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych (procedury DPD. Polbi - Warszawa.Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków

Zobacz: ➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego procedurom operacyjnym DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz metodom wdrażania i nadzoru nad ich realizacją otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu Szczegółowe informacje.

 

Organizacja zajęć


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie szkolenia.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie stacjonarne: Procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej - Szkolenie (kontakt z organizatorem).Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Analiza wymagań prawnych w zakresie procesów dystrybucji oraz lokalu hurtowni farmaceutycznej w oparciu o ustawę – Prawo Farmaceutyczne oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Cel i zakres procedury kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu – co powinna zawierać procedura, stosowane definicje, rodzaje i zasady kwalifikacji, dokumentowanie.

 

Procedury dotyczące utrzymania stanu technicznego i sanitarnego hurtowni – co powinny zawierać, stosowane dokumenty dotyczące czynności higieny i ochrony przed szkodnikami, konserwacji pomieszczeń i sprzętu hurtowni.

 

Cel i zakres wymaganych procedur dotyczących przyjmowania, kompletowanie i wydawanie produktów z uwzględnieniem elementów krytycznych dla jakości produktów leczniczych.

 

Cel i zakres procedury magazynowania – zasady nadzoru nad poszczególnymi rodzajami produktów oraz produktami niespełniającymi wymagań jakościowych. Zasady monitorowania warunków składowania – cel i zakres postępowania oraz zasady dokumentowania.

 

Procedura transportu produktów leczniczych – omówienie przykładowej procedury z uwzględnieniem rodzajów środków transportu i ich wyposażenia oraz monitorowania warunków transportu.

 

Systemy skomputeryzowane – omówienie wymagań oraz przykładowych zasad ich realizacji.

 

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami i produktami wycofanymi / wstrzymanymi w obrocie – omówienie celu i zakresu wymaganych procedur jakościowych oraz niezbędnych zapisów w tym zakresie.

 

Procedura postępowania z produktami podejrzanymi o sfałszowanie – co powinna zawierać procedura, wymagane zasady informowania właściwych organów, dokumentowanie czynności.

 

Wymagane procedury dotyczące utylizacji i inwentaryzacji – cel i zakres dokumentów jakościowych, dobre praktyki w ich skutecznej realizacji.

 

Czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu problematyki DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 


Wymagane procedury operacyjne DPD w hurtowni farmaceutycznej. Skuteczne wdrożenie i nadzór nad realizacją.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracowała Anna Lignar. 

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. ➡️ Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Wykształcenie


Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar - Wykładowca i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej.

Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Anna Lignar | ➡️ Więcej o wykładowcy…

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: DPD - Procedury operacyjne w HF. Polbi - Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego – Konto Polbi, Warszawa.

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie tradycyjne?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia. Procedury operacyjne DPD w HF.


Organizacja szkolenia: DPD, Procedury operacyjne - Hurtownia Farmaceutyczna.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-12-10

Szkolenie: 1 dzień, w godz. 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 790 zł 590 zł *

Cena dla wielu osób: 720 zł 590 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-10-30 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content